Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Pål Olofsson*****Lästad
Lägg till moder...
Olof Pålsson
Lägg till moder...
Nils Olofsson (1580-)
Agata Sjulsdotter*****Lästad
Johannes Nicolai Laestadius (1615-1697)
Lars Larsson******Sanden, Öjebyn
Lägg till moder...
Anders Larsson
Lägg till moder...
Lars Andersson (1544-)
Lägg till moder...
Anders Larsson Huller (1595-1650)
Fader
Lägg till moder...
Olof ?************Hamnen, Öjebyn
Lägg till moder...
Nils Olofsson Rehn (-1558)
Sigrid ?*******Öjebyn
Andreas Nicolai (1520-1600)
Margareta Johansdotter*****Stockholm (1525-)
Nicolaus Andreæ Rhen (1557-1628)
Margareta Johansdotter (1555-1628)
Sara Nilsdotter (-1659)
Anna Andersdotter Brenholm (1630-1697)
Johan Laestadius (1664-1730)
Per Eriksson*************Nyland (1590-)
Lägg till moder...
Ericus (Erik) Petri Noraeus (1618-1697)
Per Anundsson*****************Sjulnäs (1580-1643)
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Olof Olofsson (1420-)
Lägg till moder...
Jon Olofsson (1460-)
Lägg till moder...
Olof Jonsson (-1558)
Sigrid ?***********Bureå 2
Anders Olofsson (-1563)
Lägg till moder...
Olof Andersson Burman (1560-1603)
Andreas Johannis***********Öjebyn (-1565)
Lägg till fader...
Moder
Brita *******Prästru mitten av 1500 tal i Piteå
Sara Andersdotter (1560-)
Karin Olofsdotter (1590-1671)
Barbro Persdotter (1620-1682)
Britta Noraea (1667-1753)
Johan Laestadius (1700-1755)
1700--1755-09-13 (man)

Y-Haplogrupp R-M512

Johan Læstadius (1735-55), f. 1700, son till kyrkoherdenn här n. 4, sedan i Silbojock, gymnasist i Strengnäs 1724, stud. i Upsala 15 febr. 1728, prästv. i Sthm af biskop H. Schröder 17 juni 1730 till nådårspred. efter fadern, och blef hans efterträdare i Silbojock 1731. Då emellertid denna församling i enlighet med kgl. br. af 26 juni 1734 skulle såsom annex förenas med Arjeplog, erhöll han transport hit ss. pastor mot skyldighet att 2 gånger sommartiden förrätta gudstjänst i Silbojock. Under hans tid tog lappskolan i Arjeplog i jan. 1742 sin begynnelse och hälsades med glädje af pastor, som ehuruväl han var språket mäktig och under de 10 år han här varit, lagt sig all vinning om lapparnas krist- liga uppfostran, hoppades att genom barnens undervisning långt mera på 20 år än nu på de förflutna 100 åren, Dei gratia, skulle kunna vinnas. Ett par gånger sökte han, utan framgång, befordran till svenska pastorat. I en skrivelse till lappmarks-direktionen 30 dec. 1751 uttalade han sin resignation och tillade: »Den allsmäktige Gudens försyn och skickelse er- känner och vördar jag och tackar honom af allt hjärta, som låtit sin nåd vara väldig öfver mig under allt mitt arbete, bedröfvelse och trångmål». Oegennyttigt och nitiskt deltog han vid öfverseendet af lappska bibel- öfversättningen och i redaktionen af lappska psalmboken af år 1744, där hans namn återfinnes under 11 psalmer. Af dessa äro 10 ånyo upp- tagna i 1786 års psalmbok och 5 i psalmboken af år 1849. År 1755, 13 sept., afled denne församlingens trogne, utmärkte herde.
G. 1734 m. Catharina Gran, f. 1719, dotter af pastor i Lycksele, sedan i N. Calix Olof Gran, d. 2/4 1796, 14 barn.
Barn: Johan, f. 4/12 1734, d. 27/3 1735; Olof, f. 31/1 1736, klockare i Luleå lf., d. 1794; Elsa Brita, f. 10/3 1737, g. 1761 m. klockaren Elias Burman i Piteå stad, d. där 30/11 1823; Anna Catharina, f. 20/10 1738, g. 1) 1764 m. komm. i N. Torneå Carl Brunnius, 2) 1779 m. khden David Cneiff i Carl Gustaf; Johan, f. 19/6 1740, skolmästare i Luleå stad, d. 22/12 1795; Sofia, f. 16/10 1742, g. 1770 m. khden i Ö. Torneå Olof Sandberg, d. 1789; Erik, f. 26/10 1743, d. 1744; Maria Elisabeth, f. 23/3 1745, d. 1/3 1750; Carl, f. 6/6 1746, bergsfogde, fader till sönerna Petrus och Lars Levi, d. 1832; Margareta, f. 16/9 1747, ogift, d. i Sthm; Magdalena, f. 17/2 1749, g. 1777 m. kollegan i Piteå skola Anders Bæckzelius, änka 1789; Maria Agatha, f. 8/3 1751, g. m. prosten Abrah. Frosterus i Ijo, d. på Kaupila hemman 12/8 1839; Daniel, f. 14/8 1753. komm. i Luleå lf., d. 1809; Ulrika Johanna (posth.), f. 23/9 1755, g. 1780 m. prosten Samuel Öhrling i Lycksele, d. 1809.
GEDCOM-info

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.