Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Per Hindersson************Östanbäck 15 (-1546)
Lägg till moder...
Olof Persson
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Olof Andersson
Lägg till moder...
Anders Olofsson (-1540)
Lägg till moder...
Karin Andersdotter
Per Olofsson (1538-1608)
1538--1608 (man)

Per Olofsson Bottnekarl, Bonde, Hövitsman och överste för hela Väster- och Österbottens krigsfolk. Blev ca 70 år.

Född omkring 1538 Östanbäck 15, Skellefteå sn. Finns upptagen i Bågaskattelängden år 1553.
Död på Bergsbyn 7, Bergsholmen, Skellefteå sn.
Gift i Bergsbyn 7, Bergsholmen, Skellefteå sn med sin fyrmänning Margareta Köniksdotter från Baggböle i Umeå landsförsamling. begravd i Skellefteå kyrka.
De hade 10 barn, 7 söner och 3 döttrar.

Anders Persson

Könik Persson ägde hemmanet Risön 1 åren 1613-1621. Könik Persson betalade inte Älvsborgs lösen 1613-1614 men däremot övriga år till och med 1618. År 1620 står i en restlängd till Älvsborgs lösen att hans gård var nyupptagen. Mantalet var 1620 på 1/2. Könik Persson ägde hemmanet fram till 1640 men det brukades av landbönder. När Torneå stad grundades 1621 flyttade han dit och blev borgare. Senare blev han borgmästare.
Könik Persson och brodern Anders Persson uppges inneha arrendeavtal för Kemi respektive Torneå lappmark, samtidigt som deras möjliga svåger Per Anundsson innehar detsamma för Piteå lappmark.
Könik Persson var med all säkerhet död senast i maj 1644.
25/5 1644 handlar ett mål om pengar som Könik Perssons hustru vill ge åt Doctor Johan Graan.
Det är lite svårtytt eftersom tänkeboken för 1644 är svårt skadad, men i slutet av brevet nämns i alla fall nåt i stil med att till dess han med enkian liquiderat haver.
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:7 (1644-1644) Bild 480 / sid 68 (AID: v404724a.b480.s68, NAD: SE/RA/42042202)

Det handlar om skuld som Johan Graan var borgensman för, vilket framgår här:
Svea Hovrätt - Advokatfiskalen Stockholms län EXIc:7 (1644-1644) Bild 780 / sid 118

Anna Persdotter

Anzenius Persson

Samuel Petri Kuut

Johan Pedersson, f.1594 i Skellefte, son till höfvitsmannen på Bergholmen Peder Olofsson, var handlande i Stockholm, beklädde kämnärssysslan 1628 12/8-1629 8/6, valdes till rådman 1632 7/5 och kvarstod i rådet vid sitt frånfälle. Han var inspektor öfver köpehandeln med klädes- och kramvaror 1630 12/6-1631 9/5, med viktualier 1631 9/5-1632 7/5, var under maj 1634 förordnad kämnärerna till hjälp, inspektor öfver kvarnarna och Söderström 1634 12/5-1635 12/5, öfver packarebanan 1635 12/5-1637 20/5, bisittare i justitiekollegium 1636 13/5-1639 27/5, 1640 16/6-1650, samt bisittare i stadskämnärsrätten 1639 27/5-1640 16/6. När David Wolcker 15 december 1645 svär sin borgared i Sthlm så är Johan Pedersson löftesman.Han afled 1650 och begr. 2/7 i Storkyrkan. Han köpte 1636 30/3 och 1638 13/6 hus i Knut Kråkas gränd, samt ägde stenhus vid Skeppsbron, vid Österlånggatan och vid Slottsbacken.
Gift 1a med N.N.
Gift 2a med Brita Jansdotter begr. 1659 2/1 i Storkyrkan, dotter af borgmästaren i Västerås Johan Johansson Guldsmed (f.1572, d. 1654 28/3) och Greta Salomonsdotter (d.1656).

Karin Persdotter möjligen den Karin Persdotter gift med Lappfogden Per Anundsson. Nämnd från 1644 till 1671. Ägare från 1644 till 1670 i Sjulnäs 19, Piteå landsförs.

Per Persson som fick böta 12 mark 1622 för att han hade slagit Anders Olsson på Grubban inom Sunnanå. Anders Olsson hade fått tre blånader och dessutom hade Anders Jönsson i Böle fått en blånad. Utflyttad efter 1622 till Torneå och blev Rådman, gift med Kerstin Gertsdotter gift 2a med Daniel Kruus, som vid Stockholms rådhusrätt den 27 oktober 1649 begärde att rådmannen Johan Persson, som i egenskap av Anders Perssons farbror, skulle förordnas som förmyndare för Kruus styvson Anders Persson, då han inte ansåg sig kunna anförtro förmyndarskapet till någon i Torneå.

Olof Petri Kuuth d.1650. Kyrkoherde 1630-1650 i Anundsjö.

Sophia Persdotter gift med Rådman Jacob Kuut i Luleå

Noteringar

Per Olofsson anges vara Hövitsman över hela Västerbotten och Österbottens krigsfolk och bonde på Bergsbyn 7, Bergsholmen, Skellefteå sn.

Per kallades även " BOTTNEKARL ".

Militära meriter:
Anställd som Trumslagare vid Christoffer Nilssons Fänika, blev fänrik år 1579. Löjtnant vid Pehr Hårds fänika 1580 -82. Hövitsman för samma Fänika år 1583-1601. Krigs-överste för Norrlands Knektar i Pernau i Livland år 1602. För att bli befordrad till Överste krävdes att man var av adlig börd. Detta ordnades så att han fick en personlig riddarsköld med en bepansrad arm, det kallades sköldknekt, adelsskapet var inte ärftligt. Han kallades då Överste Pehr Olofsson till Bergsholmen. Om hans bravader finns en del att läsa. Var med vid stormningen av Kexholm 1580, belägringen av Wesenberg i mars 1581, stormningen av Narva den 1582-06-09 och belägringen av Nöteborg samma år. Härtåg till Vitahavet år 1590, samt Kola-hus på Kolahalvön år 1591 och dess belägring. Garnisonstjänst i Estland 1585-86, samt i Livland åren 1601-02.

Han var även riksdagsman, han ägde egna skepp. Han var gift med Margareta Königsdotter från Baggeböle. /Hennes bror var ärkebiskopen Petrus Kenicius). Två av deras söner blev borgmästare i Österbotten, övriga blev präster. Paret bosatte sig slutligen på Bergholmen, skatten enbart på Bergsholmen var 14 tunnor, alltså nära två skattehemmantal. Han ägde laxfisket i Bomansforsen samt en rad hemman runt Bergsholmen.

Hemmanet i Bergsbyn 7 bestod av 3/4 mantal eller 6 tunnland. Hade dessutom förläningar i Hedensbyn och Tuvan, vilket sedan blev kronohemmanet Risön 1. Vilket han överlåter åt sonen Könik år 1608. Fick skattefrihet för hemmanet i Bergsbyn 1587. Från år 1589 fick han 6 pund spannmål årligen, samt 10 lass hö för att föda en ridhäst att bruka på sina krigsresor. Från den 10 Mars 1588 fick han tillstånd att på egen bekostnad bruka Bomansforsen samt laxfisket i Finnforsen som tillhörde Cronan, mot att leverera 7 tunnor väl förvarad lax årligen, men vad Gud och fisket därutöver giver, skall han behålla för sin möda och omkostnad. Han dog i Bergsholmen 1608 och blev begravd i Skellefteå kyrka.


http://familjenbostrom.se/genealogi/bure/11-301_2223.htm

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Margareta Köniksdotter (1550-1610)

 • Anders Persson (-1626)
  Karin Persdotter (-1671)
  Britta Persdotter (1610-1653)
  Katarina Jönsdotter (1640-1674)
  Dordie Jönsdotter (1647-1731)
  Margareta Tomasdotter Sundell (1679-1714)
  Margareta Andersdotter (1712-1792)
  Anders Hansson (1736-1800)
  Margareta Andersdotter (1762-1851)
  Anders Gabrielsson (1788-1853)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Erik Hansson Kämpe (1743-1807)
  Anders Eriksson (1764-1835)
  Johan Erik Andersson (1831-)
  Anna Elisabet Johansdotter (1854-)
  Anna Augusta Jonsson (1878-1920)
  David Ingvar Öqvist (1914-2005)
  Barn
  Catharina Eriksdotter (1780-1863)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Anders Persson Klumb (1620-1678)
  Brita Andersdotter Klumb (1657-1739)
  Sigrid Andersdotter (1708-1788)
  Karin Johansdotter (1734-1774)
  Johan Eriksson (1755-1828)
  Magdalena Johansdotter (1785-1850)
  Olof Johansson Viklund (1821-1907)
  Brita Lovisa Viklund (1853-1907)
  Maria Johanna Lundgren (1879-1972)
  Karl Wilhelm Seger (1902-1985)
  Barn
  Paul Fredrik Seger (1904-1975)
  Barn
  Elsa Kristina Viklund (1855-1945)
  Johan Fredrik Olofsson (1876-1958)
  Hildur Linnea Olofsson (1907-1979)
  Hilda Amanda Olofsson (1909-1990)
  Johan Sigfrid Olofsson (1911-1982)
  Elin Hildegard Olofsson (1913-1975)
  Karl Gottfrid Olofsson (1915-1977)
  Barn
  John Sällfrid Olofsson (1917-1918)
  Vera Paulina Olofsson (1925-2008)
  Anna Christina Fredriksson (1878-1952)
  Tekla Elisabet Viklund (1906-1976)
  Karl Axel Viklund (1911-1999)
  Olof Ferdinand Fredriksson (1881-1973)
  Gerda Elisabet Fredriksson (1908-2002)
  Karl Ferdinand Fredriksson (1910-1980)
  Valborg Lovisa Fredriksson (1913-2002)
  Anna-Greta Cecilia Fredriksson (1916-2004)
  Birgit Alexandra Fredriksson (1916-2005)
  Elsa Ingrid Fredriksson (1919-1994)
  John Olof Fredriksson (1922-2000)
  Vendla Lovisa Fredriksson (1883-1963)
  Karl Birger Johansson (1910-1942)
  Sigurd Johannes Johansson (1916-2001)
  Svea Vendela Johansson (1917-2007)
  Filip Karl Johansson (1921-1997)
  Barn
  Anna Gunhild Johansson (1923-2011)
  Emma Amanda Fredriksson (1885-1955)
  Göta Amanda Viklund (1912-2003)
  Göte Holger Viklund (1914-2002)
  Olof Göran Viklund (1916-1999)
  Lars Gösta Viklund (1918-1940)
  Elsa Frideborg Viklund (1920-)
  Elsy Viola Vivi Viklund (1922-2012)
  Anna Gunborg Viklund (1923-2011)
  Älfi Charlotta Viklund (1926-)
  Erik Harry Viklund (1928-)
  Klas Sture Viklund (1930-1930)
  Axel Leander Fredriksson (1888-1975)
  Anna Gunhild Fredriksson (1914-1914)
  Barn
  Gunhild Maria Fredriksson (1917-2009)
  Karl Tommy Bäckström (1954-2010)
  Barn
  Ingrid Anna-Lisa Fredriksson (1925-)
  Carl Arthur Fredriksson (1890-)
  August Rikner Fredriksson (1894-1897)
  Amandus Andreas Fredriksson (1896-1897)
  Elisabet Katarina Viklund (1860-)
  Anna Elisabet Vesterlund (1882-)
  Sten Martin Öberg (1914-1971)
  Barn
  Anton Helian Berggren (1891-)
  Iris Elsy Elisabet Berggren (1927-2012)
  Barn
  Olof Peter Viklund (1863-1920)
  Hulda Serafia Viklund (1893-1932)
  Frans Åke Berggren (1922-2010)
  Barn
  Sara Johansdotter (1792-1876)
  Elisabet Katarina Olofsdotter (1813-)
  Sara Margareta Johansdotter (1848-1881)
  Johan August Lundgren (1877-)
  Greta Cecilia Lundgren (1922-)
  Barn
  Johan Erik Johansson (1851-)
  Johan Alfred Johansson (1883-1939)
  Kerstin Johanna Johansson (1907-1976)
  Barn
  Nils Olof Johansson (1854-1905)
  Hilda Amanda Johansson (1884-1921)
  Helge Fritjof Bäckström (1915-1998)
  Karl Tommy Bäckström (1954-2010)
  Barn
  Lars Eriksson (1760-1814)
  Erik Larsson (1790-1838)
  Johan Erik Eriksson (1819-1912)
  Erik Oskar Johansson (1858-)
  Oskar Arvid Johansson (1902-1964)
  Barn
  Barn
  Sara Brita Eriksdotter (1823-)
  Augusta Sandberg (1863-1932)
  Johan Alfred Johansson (1883-1939)
  Kerstin Johanna Johansson (1907-1976)
  Barn
  Sara Johansdotter (1738-1791)
  Nils Olofsson (1767-1817)
  Abraham Nilsson Hedman (1814-1893)
  Abraham Hedman (1846-1896)
  Isak Hedman (1879-1945)
  Barn
  Barn
  Barbro Persdotter (1620-1682)
  Barbro Eriksdotter Norea (-1720)
  Erik Andersson Hellström (1688-1757)
  Margareta Eriksdotter Hellström (1723-1808)
  Anna Johansdotter Cederlund (1756-1808)
  Lars Johansson Marklund (1793-1846)
  Anders Andersson Marklund (1835-1881)
  Johanna Kristina Marklund (1869-1938)
  Berta Sofia Åström (1894-1967)
  Rut Dagmar Eriksson (1922-2007)
  Barn
  Olof Bergstedt (1793-1862)
  Johan Bergstedt (1822-1911)
  Erika Bergstedt (1853-1932)
  Hilma Amanda Sofia Bergstedt (1878-)
  Karl Johan Öhlund (1883-1931)
  Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
  Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
  Sofia Andersdotter Lestander (1697-1777)
  Erik Fjellström
  Johan Fjellström
  Mårten Fjellström
  Sofia Fjellström (-1728)
  Petrus Noreus Fjellström (1657-1706)
  Justina Persdotter Fjällström (1687-1762)
  Per Zakrisson (1714-1764)
  Johan Persson (1745-1829)
  Jonas Johansson Wahlström (1772-1811)
  Kajsa Ulrika Jonsdotter Wahlström (1800-1855)
  Ulrik Burström (1831-1894)
  Eva Viktoria Burström (1873-1951)
  Josef Öhlund (1905-1987)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  John Erik Öhlund (1914-1990)
  Britta Noraea (1667-1753)
  Anna Lestadia Laestadius (-1744)
  Britta Granlund (1719-1776)
  Anna Barbara (Barbro?) Alenius (1741-1814)
  Nils Petter Degerman (1768-1823)
  Anders Alenius d:y (1743-1820)
  Katarina Charlotta Alenius (1769-)
  Anders Gustaf Alenius (1771-1834)
  Anders Bernhard Alenius (1795-1825)
  Per Kristian Alenius (1796-1873)
  Erik Gustaf Alenius (1801-1879)
  Katarina Charlotta Alenius (1802-1805)
  Eva Karolina Alenius (1804-1877)
  Lovisa Ulrika Alenius (1805-1882)
  Abraham Vilhelm Andersson Alenius (1807-1831)
  Sara Sofia Alenius (1809-)
  Britta Margareta Alenius (1811-1897)
  Augusta Erika Alenius (1813-)
  Erika Gustava Alenius (1816-1895)
  Margareta Ulrika Jonsdotter (1842-1896)
  Sofia Johanna Jonsdotter (1846-)
  Sofia Karolina Fransdotter (1868-)
  Erika Charlotta Fransdotter (1870-)
  Frida Königsson (1898-1976)
  Anna Karlsson (1924-)
  Barn
  Eva Josefina Fransdotter (1873-)
  Engla Maria Fransdotter (1876-)
  Israel Frans Oskar Fransson Snällqvist (1878-)
  Johan Valdemar Fransson (1880-1900)
  Gustaf Adrian Fransson (1884-)
  Sofia Ottiliana Fransdotter (1886-)
  Jonas Kristian Jonsson (1848-1914)
  Eva Gustava Jonsdotter (1850-)
  Sara Lovisa Jonsdotter (1852-1853)
  Erika Kristina Jonsdotter (1854-1854)
  Lovisa Karolina Amalia Jonsdotter (1855-1863)
  Katarina Josefina Jonsdotter (1857-1858)
  Johanna Bernhardina Alenius (1817-1862)
  Erik Bernhard Alenius (1772-1818)
  Britta Karolina Alenius (1773-)
  Anna Kristina Alenius Borgström (1775-1851)
  Eva Maria Alenius (1776-1820)
  Karl Magnus Alenius (1777-1779)
  Sara Sofia Alenius (1778-1856)
  Beata Lovisa Alenius (1783-)
  Karl Alenius (1744-1790)
  Britta Maria Alenius (1746-1809)
  Margret Alenius (1748-1752)
  Margreta Sofia Alenius (1757-)
  König Alenius (1761-1854)
  Johannes (Johan) Granlund (1728-)
  Anna Margareta Granlund (1730-)
  Petter (Per) Granlund (1734-)
  Maria Kristina Granlund (1737-)
  Barbro Laestadius (1695-1772)
  Johan Laestadius (1700-1755)
  Margreta Laestadius (1707-)
  Erik Laestadius (1712-)
  Olof Petri Kuuth (-1650)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.