Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Per Eriksson*************Nyland (1590-)
Lägg till moder...
Ericus (Erik) Petri Noraeus (1618-1697)
Per Anundsson*****************Sjulnäs (1580-1643)
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Olof Olofsson (1420-)
Lägg till moder...
Jon Olofsson (1460-)
Lägg till moder...
Olof Jonsson (-1558)
Sigrid ?***********Bureå 2
Anders Olofsson (-1563)
Lägg till moder...
Olof Andersson Burman (1560-1603)
Andreas Johannis***********Öjebyn (-1565)
Lägg till fader...
Moder
Brita *******Prästru mitten av 1500 tal i Piteå
Sara Andersdotter (1560-)
Karin Olofsdotter (1590-1671)
Barbro Persdotter (1620-1682)
Petrus Noreus Fjellström (1657-1706)
1657-10-04--1706-05-15 (man)

Pehr "Petrus" Fjällström Noraeus föddes 4 oktober 1657 i Arjeplog av Barbro Persdotter och prästen Ericus Petri Noraeus. 1 februari 1683 vigdes han med Agatha Johansdotter Lasestadia i Piteå som var dotter till hans fars nära och gamla barndomsvän. Agatha och Pehr fick 18 barn tillsammans men 5 stycken dog i unga år.

Barn:

Barbro Fjellström f.1683 d.1759-09-12 i Öjebyn. Flyttade omkring 1725 från Arjeplog till Piteå lfs. [1]
Utom äktenskap med Per Byskman. Gift omkring 1715 med Erik Persson Sorsell f.1681 i Sorsele. d.1754-03-10 i Öjebyn. Klockare i Silbojokk (Lappland).
Tingstolk i Lappmarken. Gav testamentespeng för sin lilla son 1716 i Arjeplogs kyrka.

Anna Fjellström f.ca 1685. d.1736 på Sundby, Saltdal, Norge. Gift 1710 med Hans Larsen Wangberg d.1740. Bonde i Sundby, Saltdal, Norge. Skeppare i Norge.
Om Anna Fjellström (1685-1736) och hennes familj i Saltdal sn, Nordland fylke, Norge har Hermod Moursund (som härstammar från denna familj) skrivit på Anbytarforum. "Bind 2 av bygdeboka om Saltdal "Gård og slekt" er nettopp publisert i Norge. Her er det lite om Agata, men mer om hennes far: Hans Larsen Wangberg (1683-1740) var født i Fiskevåg i Saltdal. Hans far var skipper, som også Hans var det, kom dermed fra Fiskevåg og het Lars Kristensen. Hans og Anneken giftet seg i 1710, og i 1712 fikk de bygselen til Nordgården i Sundby, der de bodde. Da Anneken døde i 1736, giftet Hans seg om igjen i 1737 med Gjertrud Catarina Mørch fra Saltnes, som var akkurat 30 år yngre. Men Hans døde 3 år senere - i 1740 - og da var boet nesten fallitt. Hans var bortreist til Bergen da boet etter Anneken ble oppgjort i juli 1737. Med sine familiebakgrunner, heter det i bygdeboka, kunne en nok ventet mer velstand. De hadde, ved Annekens død, en rimelig stor buskap: 8 kyr, 5 kviger, 13 sauer og 7 geiter, samt en utsæd på 6 tønner korn. Det skulle egentlig ha sikret familiens behov. Men en del sølvtøy i boet var pantsatt hos handelsmannen i bygda.

Justina Fjellström f.ca 1686. Död 76 år gammal 1762-11-24 i Gamla Karleby, Österbotten, Finland.Hade 7 barn
Erik Blomendahl och hustrun Justina finns i Gamlakarleby 1728-29, 1733-36, 1738-40 skrivna hos (eller i direkt anslutning till) Joseph Calamnius. Dennes hustru Eva var syster till Justina. Längden 1736 ger hela familjen; Erik anges vara född 29 (27?) jul 1680, Justina aug 1687, styvdr Catharina noteras 1736 sedan i Nykarleby, son Johan Henric 31 dec 1726, dot Agatha 1 aug 1730 och dot Margareta 15 feb 1732. Hur mycket av dessa födelsedata som stämmer kan jag inte avgöra, de är dock fel vad gäller de yngsta barnen. 1740 upphör noteringarna för familjen och därefter har jag bara hittat Justina (1749 bland inhyses i slutet av längden, benämns då änka) och Agatha (piga hos Joseph Calamnius 1752). Hos Joseph Calamnius noteras också spridda år svärmodran. 1730-32 kallas hon Justina, vilket borde vara fel. (Rune Forsgren på Anbytarforum)
Utom äktenskap med Lars Nilsson. Same.
Gift Enligt dombok 1715 med Zakris Johansson. Länsman i Kasker, Arjeplog.
Gift 1728-10-20 i Gamla Karleby, Finland med Erik Blommendahl f.1680-07-29. Sergeant, sadelmakare i Gamla Karleby, Finland.Levde från 1724 till 1726 i Piteå gamla stad. Levde med hustrun Justina (skrivna hos eller i direkt anslutning till Josef Calamnius) 1728-29, 1733-36, 1738-40 i Gamlakarleby, Finland.

Eric Fjellström f.ca 1688. Kronobefallningsman på Gotland.
Levde än 1748. Kronobefallningsman eller kronofogde på Gotland, andra fögderiet där han var 1729.
Gift 1718 med Katarina Herråker f.1702. Död som änka 1781-07-05 i Stockholm. "Julius 5. Catharina Herråker 79 år 8 m Änka efter KronoBefallningsman Eric Fjellström Död af ÅlderdomsBråck. Bodde i Huset nr. 99 vid Tyska Brun. Begrofs den 8 utaf Comminister Landström." (Källa: Storkyrko FIa:2 1754-1783)

Agatha Fjällström f.ca 1690 Död 77 år gammal 1768-01-19 i Kalajoki, Österbotten, Finland. Hade 7 barn.
Gift med Gabriel Persson Calamnius f.1694-09-24 Kalajoki d.1767-05-01. Korpral vid Åbo läns kavalleri, Finland. Landsfiskal i Kalajocki, Österbotten, Finland.
Gabriel Calamnius med hustru finns noterad i Luleå stad åren 1717-1719 (mantalslängder). student i Åbo (Ob.) 1712. Han var först en tid i krigstjänst, Sedan blev han Sockenskrivare i Kalajoki och Vicelänsfiskal. Skald. Husbonde på Vetoniemi 1723-42. Av hans dikter har i Åbo från manuskript p.m. år 1805 puplicerats "Yxi laulu laulettava - joca - opetta - oikein naiman", på svenska En sang att sjungas - som lär hur man gifter sig. 100 år efter hans död, år 1867 utkom i Helsingfors en ny upplaga av dikterna, med nystavning på Frenckells tryckeri! Bland Werdzlig fåfänglighet utkom 1733. Han dog 1/5 1767. I Kalajoki sockenhistoria läser vi i del II. Efter Stora ofreden grundades nya kronolägenheter i Kalajoki utmarket. Männen i Norrby protesterade som väntat, men det oaktat grundades Kivioja, Santholma och Virpilä nybyggargårdar, ärendet behandlades på vintertinget 1756, närvarande voro bl.a.. även kyrkoherde Salmenius och ägaren av Santaholma nybygge vicelänsfiskal Gabriel Calamnius m.fl. Om sockenskrivarämbetet läsa vi: Landshöfdingen förordnade till ämbetet Matts Stenberg, men 1729 avhölls han från ämbetsutgvning på grund av dålig vandel. Angivare var Gabriel P:son Calamnius, som själv åtrådde ämbetet. Efter att saken behandlats på tinget utnämndes dock Calamnius till sockenskrivare, fastän sockenborna inte ville ha honom. Som en mycket hetsig man, lämnade Calamnius ej ännu heller sin rival ifred, utan på 1735-års höstting påstod han, att Stenberg varit berusad på tingsplatsen och slagits med en soldat. På tinget 1732 anklagade bl.a. "klareringskommissarien" Gabriel P:son Calamnius, kapellanen Gabriel Calamnius, Juho Siipola m. fl. Jakob Korpi från Mutkalampi för att mot bättre vetande ha uppbränt en stor mängd färdigt tillyxade skeppsplankor, vilka voro avsedda för byggandet av ett större skepp, som nu blivit obyggt. På grund av allt detta och även andra saker som tangerar Gabriel P:son Calamnius, kan man fastställa, att Calamnius var en mycket hänsynslös herre (sid 209). Efter Per Calamnius blev Olof Cygnell kyrkoherde i Kalajoki. Han synes ej ha vunnit sockenbornas bevågenhet. I synnerligen dåliga papper var han hos sockenskrivaren Gabriel P:son Calamnius, som redan tidigare svårt hade kränkt Cygnells moder Susanna Hannius heder och ära genom att utpeka henne som baron Fitinghoffs hora. Nu sände han dessutom till konsistoriet två mot Cygnell riktade anklagelser. I dessa klandrade han Cygnell för opassande leverne. Dessutom anklagade han kyrkoherden för att han vägrat utdela nattvarden åt honom! Dessa anklagelser voro så grava, att Cygnell drog sockenskrivaren inför rätta.. På tinget 1729 dömdes Calamnius till att såväl skriftligen som muntligen officiel1t be om förlåtelse för sina gärningar. Lähde: Stig Arne Oscar Calamniuksen (17.05.1907-26.12.2000) laatimasta sukuselvityksestä. (Av Constantinus Lindfors från Martti Strangs hemsida.)

Maria Fjellström f.ca 1692. Gift med Christian Hansen. Skeppare i Trondheim, Norge. Hade 3 barn.

Ulrica Fjellström f.1694. d.1758 på Charlottenborg vid Motala. Gift med Per Lindroth d.1772. Inspektör på Charlottenborg vid Motala.

SofiaFjellström f.ca 1695. d. 1741 på Rognan, Saltdal, Norge. Gift med Jens Jensson. Husman och fiskare på Rognan, Saltdal, Norge. Hade 8 barn.

Per Fjellström f.1697-03-02 d.1764-06-30. Prost i Lycksele. Gift 1a 1719-02-15 i Piteå stad med Margareta Burman f.ca 1702 d.1733-05-03.
Gift 2a 1735-03-25 med Catharina Sjöberg f.1713-01-28 i Åsele. d.1785-05-13 i Jokkmokk. Begravd i Lycksele kyrka.

Carl Fjellström f.1698 i Silbojokk (Lappland). d.1760-06-30. Komminister från 1732 till 1755 i S:t Nikolai, Stockholm, (Uppland) Kyrkoherde från 1755 till 1760 i Själevad, Ångermanland. Gift 1a 1732-08-03 med Margareta Arosell f. 1699-09-01 i Västerås.d.1735. Begravd 1735-10-14. [34]
Gift 2a 1736-07-20 med Magdalena Charlotta Asplund f.714. Döpt 1714-06-03 i St Nicolai, Stockholm. d.1747-10-24.
Gift 3dje 1748-07-10 med Ulrika von Brobergen f.1720-06-05 i Tyska Sankta Gertrud, Stockholm (Uppland). d.1757-06-13 i Själevad.

Johan Fjellström f.1699-10-28 i Silbojokk (Lappland d.1760-01-24 i Karlskrona. Medicine doktor, hovrättsmedicus 1735 i Jönköping.
Amiralitetsmedicus, assessor 1737 i Karlskrona.
Gift 1a 1738 med Anna Maria Anckarfjell f.1716 d.1749.
Gift 2a 1752-09-29 med Charlotta Eleonora von Numers f.ca 1721. d.1772

Eva Fjellström f.1703-11-30 i Silbojokk (Lappland). Död 80 år gammal, boende hos sonen Carl Calamnius f.1784-09-23 i Vasa, Finland.
Gift med Josef Calamnius. Borgare och bagare? i Gamla Karleby, f.1703-02-15. Död i bröstsjuka 1763-08-18 i Gamla Karleby sn, Finland Hade 12 barn.

Margareta Fjellström f.170?. i Silbojokk (Lappland). Hade 8 barn, av vilka 7 var döda före 1748.
Gift med Carl Otto Tile. Mönsterskrivare vid Österbottens regemente, Finland.
Bosatt från 1735 till 1740 på gården Talosela, Ilmajoki, södra Österbotten, Finland


Pehr var fjärde kyrkoherden i Silbojock och var son till hans företrädare tredje Kyrkoherden Ericus Petri Noraeus. Pehr studerade i Uppsala 31 Mars 1677. Han prästvigdes till adjunkt till sin far 1682 och blev hans efterträdare so kyrkoherde 1697.

Likt sin far gjorde han sig känd med att utropa samernas sedvänjor som hedniska och använde ofta onödig stränghet och hänsynslöshet. Ett exempel är följande brev som han skrev till Superint. M. Steuchius, dat 24 november Piteå 1686.

I egenskap av faderns hjälppröst hade han åkt på en resa ut på fjällen och omtalar sin erfarenhet att de till Silbojock hörande samer i allmänhet övergivit hedendomen men att det ännu fanns många avgudadyrkare i närränsande pastorat.

Under färden som han gjorde tillsammans med tre samer, en länsman och en fjärdinsman, hade man uppsökt en sådan utpekad nomadlapp Erik Eskilsson från Umeå landsförsamling. Då varken got eller förmaneser hade någon verkan, förstörde Prästen Pehr, samens avgudaraltar och konfiskerade hans spåtrumma. På färden tillbaka hann dock samen Erik, tillsammans med några kamrater upp prästens sällskap och återtog trolltrumman med våld.

Pehr talar även om en annan lapp som heter Anuns Thorsson från Turpenjaur, som öppet sa att han aldrig ville överge sina hedniska förfäders tro. Pehr avslutar brevet på följande sätt; " Få nu dessa två förhärdade människor mer lefva, så må ej någon präst vara ibland lapparna mera eller något guds ord, ty dessa förvilla de andra; vore därför önskeligt att ogräset måtte rensas förr än skördetiden kommer".

Vid februaritinget1687 rannsakades denne Erik Eskilsson och dömdes till höga böter samt lovade att vid påföljande års ting inför nämnden och tre närvavrande lappmarkspräster att överge sin avgudan. En same, Lars Nilsson i Norrvästby fick ett hårdare öde. Han stod fast vid sin tro på sina samiska gudar och dömdes till döden. Efter kristlig förberedelse av Fjellström på våren 1693 led han sitt straff.

Kyrkoherden Pehr Fjellström avled den 15 maj 1706.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Agatha Johansdotter Laestadia (1667-1748)

 • Justina Persdotter Fjällström (1687-1762)
  Per Zakrisson (1714-1764)
  Johan Persson (1745-1829)
  Jonas Johansson Wahlström (1772-1811)
  Kajsa Ulrika Jonsdotter Wahlström (1800-1855)
  Ulrik Burström (1831-1894)
  Eva Viktoria Burström (1873-1951)
  Josef Öhlund (1905-1987)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  Barn
  John Erik Öhlund (1914-1990)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.