Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Lägg till fader...
Lägg till moder...
Per Anundsson**********Västergötaland? (1580-1643)
1580--1643 (man)

https://www.geni.com/people/Per-Anundsson/6000000004043070962?through=5178886268930048447

Bilden föreställer Per Anundssons bomärke på brev daterat den 29 Augusti 1613 (enligt inlägg Anbytarforum 2014-08-01)

Per Anundsson var en av de första borgarna i Staden/Öjebyn (Piteå anlades inte förrän efter storbranden i Öjebyn juli 1666. Staden flyttades från Öjebyn till Piteå år 1667 där den ligger än idag). Kommer från Västergötland ("Västgöte").

Født ca. 1580 død 1643. Levde 1634. År 1643 betalades det för hans lägerstad; "Sal. Peder Anundsons.[s] Lägerstad" i kyrkoräkenskaperna för Piteå landsförsamling. Släkterna Klumb och Kabbe i Piteå socken stammar från Peder Anundsson.

Første gangen han omtales er i 1609 når han utses til Laxfogde for hele Norrland. Denne jobben har han frem til 1620. Fra 1620-1629 har han ansvaret for laksefisket i Torneå, Kalix og Pite lappmarker.

Utnevnelsen skjedde i mai 1620. Den 31 oktober 1629 utnevndes han igjen av regjeringen til Laxfogde nu over Væsterbotten. Denne vervet hadde han frem til 1641 da skattesystemet ble endret. I samme periode var han Lappfogde i Pite lappmark.

Den 14 juni 1633 anklaget to pitelapper, Nils Nilsson og Nils Larsson, han ovenfor kammerrådet og anførte grove beskyldninger mot han for falske vekter, uppskørting, guds- tjænsthinder etc.

Rådet beordret ransakning. Resultatet fra denne ransakningen ble at lappene ikke kunne styrke sitt klagemål mot P.A. Den 22 januar 1634 fikk P.A. forlenget sitt verv og var dermed frikjent for anklagene.

I 1634 ble det funnet sølv i Nasafjellene og da fikk P.A. og Olof Jonsson fullmakt fra Kronan til å organisere transporten dit.Var med när gruvbrytningen startade i Nosefjäll på 1630-talet.

(Vidar Johansen)
Lappfogde och befallningsman i Klumban, Sjulsnäs, Piteå lfs (BD). Levde 1621. Nämnd 1630-40 i Sjulsnäs. Ägare 1628-43 i Sjulsnäs 19. Skrevs 1623-42 i Staden, Piteå lfs (BD). (Olof Andersson)

Lappfogde, laxfogde, brevisare, arrendator, befallningsman, fogde. Ägare av Sjulnäs 19, "Klumban", åren 1628--1643. Har skattehemmanet Persön fritt efter brev 8/11 1636. Kungabrev den 12/8 1643 och 27/8 1650. Har ett hemman i Persön. Nämnd mellan 1611 och 1644. Testamente 1650 i Sjulnäs 19.

Per Anundsson. Lappfogde och befallningsman i Klumban, Sjulnäs, Piteå land. Död 1644 i Sjulnäs 19, Piteå landsförs. [47] Levde 1621. Nämnd 1630-1640 i Sjulnäs, Piteå lfs. [4] Ägare 1628-1643 i Sjulnäs 19, Piteå lfs. [47] Skrevs 1623-1642 i Staden, Piteå lfs. [47] Anundsson, Per. Lappfogde, laxfogde, brevisare, arrendator, befallningsman, fogde. Född i Västergötland ?. Död 1644 i Sjulnäs 19, Piteå landsförs, BD. Testamente 1650 i Sjulnäs 19, Piteå landsförs, BD. BP 1653 26/6 i Sjulnäs 19, Piteå landsförs, BD. Nämnd mellan 1611 och 1644. Ägare av Sjulnäs 19, "Klumban", Piteå socken, BD, åren 1628-1643. Har skattehemmanet Persön fritt efter brev 8/11 1636. Kungabrev den 12/8 1643 och 27/8 1650. Har ett hemman i Persön. (Olof Andersson) Länsräkenskaper, Norrland verifikat 1631, SVAR bildid A0035194_00415:
Består och bekenner jagh Pedher Anundsson Laxfougde uthi Wästerbotn migh hafua effter Riks och Commersråds fulmacht och bref opburit /:den spannmåll som mig för min tiänst bessåds:/ och wälacht Pedher Andersson befaldningsman i Norra fougderiet i Wästerbotn, 4n: korn fyrtijo tn huikla förbete: - 40 tr iagh här medh quitterar. Till wäisso mitt nampn underskrefuit. Actum Tårnå den 3 Julij Anno 1632.
Peder Anundson
Westgiöte
(Constantinus Lindfors i Anbytarforum 2013-01-24 Fogdar i Norrbotten) Enligt (avskrift av) Sveriges rikes råd och kammarråds brev 31 oktober 1629 förordnades Peder Anundsson [V%C3%A4stg%C3%B6te] att vara "Fougte och BefaldningzMan, vtöfwer alla H: K: Mtz. och Cronones Laxe= Sijck= och Nägenögen [Lax- Sik och Nejonöga] Fieskien vtj wästerbotn." I detta brev nämns han inte vid sitt härkomst senare bilagda namn Västgöte, som Constantinus Lindfors ovan visat i sitt inlägg. Källa: Länsräkenskaper Norrlands län, verifikationer 1631, fol. 36h-37v SVAR: Bildid: A0035194_00041_+_ Bildid: A0035194_00042 Fullmakten, av den 31 oktober 1629 för Peder Anundsson [V%C3%A4stg%C3%B6te], att vara laxfogde- och befallningsman i Västerbotten återfinns här: Källa: Landskapshandlingar Västerbotten 1629: 6, fol. 19h-20v SVAR: Bildid: A0044493_00056_+_Bildid: A0044493_00057 -------------------------------------------------------------------------------- Enligt en kvittens av den 30 maj 1630 kvitterar han sin lön i Piteå, med namnet "Peder Anúndß väßgöt". Landskapshandlingar Västerbotten 1629: 6, fol. 31 SVAR: Bildid: A0044493_00069 (Peder Andersson i Anbytarforum 2013-06-27 Fogdar i Norrbotten)
http://familjenbostrom.se/genealogi/bure/11-301_3255.htm#1651

Per Anundsson. Död 1644 i Sjulnäs 19, Piteå landsförs. Lappfogde och befallningsman i Klumban, Sjulnäs, Piteå land. Levde 1621. Nämnd 1630-1640 i Sjulnäs, Piteå lfs. Ägare 1628-1643 i Sjulnäs 19, Piteå lfs. Skrevs 1623-1642 i Staden, Piteå lfs. Anundsson, Per. Lappfogde, laxfogde, brevisare, arrendator, befallningsman, fogde. Född i Västergötland ?. Död 1644 i Sjulnäs 19, Piteå landsförs, BD. Testamente 1650 i Sjulnäs 19, Piteå landsförs, BD. BP 1653 26/6 i Sjulnäs 19, Piteå landsförs, BD. Nämnd mellan 1611 och 1644. Ägare av Sjulnäs 19, "Klumban", Piteå socken, BD, åren 1628-1643. Har skattehemmanet Persön fritt efter brev 8/11 1636. Kungabrev den 12/8 1643 och 27/8 1650. Har ett hemman i Persön. (Olof Andersson) Länsräkenskaper, Norrland verifikat 1631, SVAR bildid A0035194_00415: Består och bekenner jagh Pedher Anundsson Laxfougde uthi Wästerbotn migh hafua effter Riks och Commersråds fulmacht och bref opburit /:den spannmåll som mig för min tiänst bessåds:/ och wälacht Pedher Andersson befaldningsman i Norra fougderiet i Wästerbotn, 4n: korn fyrtijo tn huikla förbete: - 40 tr iagh här medh quitterar. Till wäisso mitt nampn underskrefuit. Actum Tårnå den 3 Julij Anno 1632.

Peder Anundson

Westgiöte

(Constantinus Lindfors i Anbytarforum 2013-01-24 Fogdar i Norrbotten) Enligt (avskrift av) Sveriges rikes råd och kammarråds brev 31 oktober 1629 förordnades Peder Anundsson [V%C3%A4stg%C3%B6te] att vara "Fougte och BefaldningzMan, vtöfwer alla H: K: Mtz. och Cronones Laxe= Sijck= och Nägenögen [Lax- Sik och Nejonöga] Fieskien vtj wästerbotn." I detta brev nämns han inte vid sitt härkomst senare bilagda namn Västgöte, som Constantinus Lindfors ovan visat i sitt inlägg. Källa: Länsräkenskaper Norrlands län, verifikationer 1631, fol. 36h-37v SVAR: Bildid: A0035194_00041_+_ Bildid: A0035194_00042 Fullmakten, av den 31 oktober 1629 för Peder Anundsson [V%C3%A4stg%C3%B6te], att vara laxfogde- och befallningsman i Västerbotten återfinns här: Källa: Landskapshandlingar Västerbotten 1629: 6, fol. 19h-20v SVAR: Bildid: A0044493_00056_+_Bildid: A0044493_00057 -------------------------------------------------------------------------------- Enligt en kvittens av den 30 maj 1630 kvitterar han sin lön i Piteå, med namnet "Peder Anúndß väßgöt". Landskapshandlingar Västerbotten 1629: 6, fol. 31 SVAR: Bildid: A0044493_00069 (Peder Andersson i Anbytarforum 2013-06-27 Fogdar i Norrbotten) https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0044493_00069#?c=&m=&s=&cv=68&xywh=3269%2C2661%2C2568%2C1511

Informant: http://familjenbostrom.se/genealogi/anor/leif/11-100_301.htm

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Karin Persdotter (-1671)

 • Britta Persdotter (1610-1653)
  Katarina Jönsdotter (1640-1674)
  Dordie Jönsdotter (1647-1731)
  Margareta Tomasdotter Sundell (1679-1714)
  Margareta Andersdotter (1712-1792)
  Anders Hansson (1736-1800)
  Margareta Andersdotter (1762-1851)
  Anders Gabrielsson (1788-1853)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Erik Hansson Kämpe (1743-1807)
  Catharina Eriksdotter (1780-1863)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Anders Persson Klumb (1620-1678)
  Brita Andersdotter Klumb (1657-1739)
  Sigrid Andersdotter (1708-1788)
  Karin Johansdotter (1734-1774)
  Johan Eriksson (1755-1828)
  Magdalena Johansdotter (1785-1850)
  Olof Johansson Viklund (1821-1907)
  Brita Lovisa Viklund (1853-1907)
  Maria Johanna Lundgren (1879-1972)
  Karl Wilhelm Seger (1902-1985)
  Barn
  Paul Fredrik Seger (1904-1975)
  Barn
  Elsa Kristina Viklund (1855-1945)
  Johan Fredrik Olofsson (1876-1958)
  Hildur Linnea Olofsson (1907-1979)
  Hilda Amanda Olofsson (1909-1990)
  Johan Sigfrid Olofsson (1911-1982)
  Elin Hildegard Olofsson (1913-1975)
  Karl Gottfrid Olofsson (1915-1977)
  Barn
  John Sällfrid Olofsson (1917-1918)
  Vera Paulina Olofsson (1925-2008)
  Anna Christina Fredriksson (1878-1952)
  Tekla Elisabet Viklund (1906-1976)
  Karl Axel Viklund (1911-1999)
  Olof Ferdinand Fredriksson (1881-1973)
  Gerda Elisabet Fredriksson (1908-2002)
  Karl Ferdinand Fredriksson (1910-1980)
  Valborg Lovisa Fredriksson (1913-2002)
  Anna-Greta Cecilia Fredriksson (1916-2004)
  Birgit Alexandra Fredriksson (1916-2005)
  Elsa Ingrid Fredriksson (1919-1994)
  John Olof Fredriksson (1922-2000)
  Vendla Lovisa Fredriksson (1883-1963)
  Karl Birger Johansson (1910-1942)
  Sigurd Johannes Johansson (1916-2001)
  Svea Vendela Johansson (1917-2007)
  Filip Karl Johansson (1921-1997)
  Barn
  Anna Gunhild Johansson (1923-2011)
  Emma Amanda Fredriksson (1885-1955)
  Göta Amanda Viklund (1912-2003)
  Göte Holger Viklund (1914-2002)
  Olof Göran Viklund (1916-1999)
  Lars Gösta Viklund (1918-1940)
  Barn
  Elsy Viola Vivi Viklund (1922-2012)
  Anna Gunborg Viklund (1923-2011)
  Älfi Charlotta Viklund (1926-)
  Erik Harry Viklund (1928-)
  Klas Sture Viklund (1930-1930)
  Axel Leander Fredriksson (1888-1975)
  Anna Gunhild Fredriksson (1914-1914)
  Barn
  Gunhild Maria Fredriksson (1917-2009)
  Karl Tommy Bäckström (1954-2010)
  Ingrid Anna-Lisa Fredriksson (1925-)
  Carl Arthur Fredriksson (1890-)
  August Rikner Fredriksson (1894-1897)
  Amandus Andreas Fredriksson (1896-1897)
  Elisabet Katarina Viklund (1860-)
  Anna Elisabet Vesterlund (1882-)
  Sten Martin Öberg (1914-1971)
  Barn
  Anton Helian Berggren (1891-)
  Iris Elsy Elisabet Berggren (1927-2012)
  Barn
  Olof Peter Viklund (1863-1920)
  Hulda Serafia Viklund (1893-1932)
  Frans Åke Berggren (1922-2010)
  Barn
  Sara Johansdotter (1792-1876)
  Elisabet Katarina Olofsdotter (1813-)
  Johan Erik Johansson (1851-)
  Johan Alfred Johansson (1883-1939)
  Kerstin Johanna Johansson (1907-1976)
  Barn
  Nils Olof Johansson (1854-1905)
  Hilda Amanda Johansson (1884-1921)
  Helge Fritjof Bäckström (1915-1998)
  Karl Tommy Bäckström (1954-2010)
  Lars Eriksson (1760-1814)
  Erik Larsson (1790-1838)
  Johan Erik Eriksson (1819-1912)
  Erik Oskar Johansson (1858-)
  Oskar Arvid Johansson (1902-1964)
  Barn
  Barn
  Sara Brita Eriksdotter (1823-)
  Augusta Sandberg (1863-1932)
  Johan Alfred Johansson (1883-1939)
  Kerstin Johanna Johansson (1907-1976)
  Barn
  Sara Johansdotter (1738-1791)
  Nils Olofsson (1767-1817)
  Abraham Nilsson Hedman (1814-1893)
  Abraham Hedman (1846-1896)
  Isak Hedman (1879-1945)
  Barn
  Barn
  Barbro Persdotter (1620-1682)
  Barbro Eriksdotter Norea (-1720)
  Erik Andersson Hellström (1688-1757)
  Margareta Eriksdotter Hellström (1723-1808)
  Anna Johansdotter Cederlund (1756-1808)
  Lars Johansson Marklund (1793-1846)
  Anders Andersson Marklund (1835-1881)
  Johanna Kristina Marklund (1869-1938)
  Berta Sofia Åström (1894-1967)
  Rut Dagmar Eriksson (1922-2007)
  Barn
  Olof Bergstedt (1793-1862)
  Johan Bergstedt (1822-1911)
  Erika Bergstedt (1853-1932)
  Hilma Amanda Sofia Bergstedt (1878-)
  Karl Johan Öhlund (1883-1931)
  Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
  Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
  Sofia Andersdotter Lestander (1697-1777)
  Erik Fjellström
  Johan Fjellström
  Mårten Fjellström
  Sofia Fjellström (-1728)
  Petrus Noreus Fjellström (1657-1706)
  Justina Persdotter Fjällström (1687-1762)
  Per Zakrisson (1714-1764)
  Johan Persson (1745-1829)
  Jonas Johansson Wahlström (1772-1811)
  Kajsa Ulrika Jonsdotter Wahlström (1800-1855)
  Ulrik Burström (1831-1894)
  Eva Viktoria Burström (1873-1951)
  Josef Öhlund (1905-1987)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  Gabriel Öhlund (1997-)
  John Erik Öhlund (1914-1990)
  Britta Noraea (1667-1753)
  Anna Lestadia Laestadius (-1744)
  Britta Granlund (1719-1776)
  Anna Barbara (Barbro?) Alenius (1741-1814)
  Nils Petter Degerman (1768-1823)
  Anders Alenius d:y (1743-1820)
  Katarina Charlotta Alenius (1769-)
  Anders Gustaf Alenius (1771-1834)
  Anders Bernhard Alenius (1795-1825)
  Per Kristian Alenius (1796-1873)
  Erik Gustaf Alenius (1801-1879)
  Katarina Charlotta Alenius (1802-1805)
  Eva Karolina Alenius (1804-1877)
  Lovisa Ulrika Alenius (1805-1882)
  Abraham Vilhelm Andersson Alenius (1807-1831)
  Sara Sofia Alenius (1809-)
  Britta Margareta Alenius (1811-1897)
  Augusta Erika Alenius (1813-)
  Erika Gustava Alenius (1816-1895)
  Margareta Ulrika Jonsdotter (1842-1896)
  Sofia Johanna Jonsdotter (1846-)
  Sofia Karolina Fransdotter (1868-)
  Erika Charlotta Fransdotter (1870-)
  Frida Königsson (1898-1976)
  Anna Karlsson (1924-)
  Barn
  Barn
  Barn
  Eva Josefina Fransdotter (1873-)
  Engla Maria Fransdotter (1876-)
  Israel Frans Oskar Fransson Snällqvist (1878-)
  Johan Valdemar Fransson (1880-1900)
  Gustaf Adrian Fransson (1884-)
  Sofia Ottiliana Fransdotter (1886-)
  Jonas Kristian Jonsson (1848-1914)
  Eva Gustava Jonsdotter (1850-)
  Sara Lovisa Jonsdotter (1852-1853)
  Erika Kristina Jonsdotter (1854-1854)
  Lovisa Karolina Amalia Jonsdotter (1855-1863)
  Katarina Josefina Jonsdotter (1857-1858)
  Johanna Bernhardina Alenius (1817-1862)
  Erik Bernhard Alenius (1772-1818)
  Britta Karolina Alenius (1773-)
  Anna Kristina Alenius Borgström (1775-1851)
  Eva Maria Alenius (1776-1820)
  Karl Magnus Alenius (1777-1779)
  Sara Sofia Alenius (1778-1856)
  Beata Lovisa Alenius (1783-)
  Karl Alenius (1744-1790)
  Britta Maria Alenius (1746-1809)
  Margret Alenius (1748-1752)
  Margreta Sofia Alenius (1757-)
  König Alenius (1761-1854)
  Johannes (Johan) Granlund (1728-)
  Anna Margareta Granlund (1730-)
  Petter (Per) Granlund (1734-)
  Maria Kristina Granlund (1737-)
  Barbro Laestadius (1695-1772)
  Johan Laestadius (1700-1755)
  Margreta Laestadius (1707-)
  Erik Laestadius (1712-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.