Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Per Eriksson*************Nyland (1590-)
Lägg till moder...
Ericus (Erik) Petri Noraeus (1618-1697)
1618--1697 (man)

Född i Nyland, Nora (Y)Kyrkoherde i SilbojockGift 1652-11-14 i Piteå med Barbro Persdotter f.1620 d.1682. Med anledning av giftermålet gav brudgummen 8 daler till Piteå sockenkyrka och vid hustruns död år 1682 skänkte han en silverskål till Arjeplogs kyrka.


Noteringar
År 1640 fattar regeringen viktiga beslut om Piteå lappmark. Där skall fyra kyrkor byggas, nämligen vid Arvidsjaur, Arjeplog, Silbojock och Nasafjäll. Samtidigt fastställes den lön prästerna vid dessa kyrkor skall få av Kronan. Tillika stadgas att dessa präster skall förses med 'prästbord' - boställe som bas för deras försörjning. Viktigast för att de skall överleva vintern är ju kon. År 1641 blir J.O.Hapstadius förste pastor i Arjeplog och Abraham Burelius förste pastor i Silbojock. År 1656 utses Ericus Petri Noraeus till predikant i Silbojock. Född c:a 1618 i Nora församling i Västernorrland blir han student av Ångermanlands nation i Uppsala 1645 15/2 och kommer som 'hörare' till Piteå skola 1650. Han kallar sig 1653 scholae Pithensis praeceptor classicus (dvs kollega - lärare - i tredje klassen). Han tillträder Silbojocks pastorat utnämningsåret. 1657 6/6 överlämnar Silbojokks bruks förvaltare Aegidius Otto i nye pastorns händer. Ericus Noraeus får snabbt uppleva att hans tjänst minst av allt är en 'pastoral idyll'. 1659 i augusti faller en norsk strövkår in över svenska gränsen med följd att hoppet om utvinning av ädel metall ur Nasafjälls gruva och Silbojokks silverbruk grusas. Själv ögonvittne ger Noraeus en skriftlig redogörelse för händelsen, som daterats Arjeplog 1660 30/8 (avtryckt i J.Bromés skrift 'Nasafjäll' 1923 s 242). Noraeus berättar hur han 1659 15/8 kl. 5 fm är ute med brukets proviantskrivare för att dra upp fiskenoten i Sädvajaur. De håller just på att hala båten i land, då en fientlig styrka, 20 man till häst och 80 man till fots, kommer 'ansättiandes uthi engruffweligh furie'. Anföraren, länsamtmannen i Nordlanden Preben von Ahnen, sätter pistolen för Noraeus' bröst och frågar om han vill låta sig fånga eller nederskjuta; 'bad alltså om kvarter' (pardon, nåd). Medan proviantförråd och bruksinventarier som bäst plundras, får kyrkoherden med hustru företräde inför 'junkaren', anhåller om förskoning till liv och egendom, vilket omsider till en del beviljas. Följande dag berövas kyrkan sin klocka, mäss- och altarklädnader samt andra flyttbara inventarier. Därefter sätts den jämte flertalet hyttebyggnader i brand. På prästfolkets ödmjuka bön skonas dock - som deras privata egendom - lilla hyttegården med tvenne mjölbodar. Kronans hus - bodar, bagar- och bryggstugor samt fähus - spolieras. Fienden avtågar därpå till Nasafjäll, där förstörelsen fullbordas 18/8. Det klena utbytet gör det mindre lockande att åter uppta driften av gruva och hytta. Även pastoratets vidare existensberättigande ifrågasätts. Noraeus får dock ´behålla sina förre lappar och så framt silverbruket härefter icke upprättas utan det i Luleå uppfunnet är (Kedkevare silverfyndighet) i stället upptages, må han sig dit begiva och njuta den lön, som där faller' (Domkapitlets protokoll 1661 10/5). Någon förflyttning blir inte av för Noraeus' del. Han får stanna som pastor i Silbojokk och kan därmed mera odelat och med större framgång ägna sig åt omvändelseverket i denna del av lappmarken. Ny kyrka uppföres även - dock först 1691. Vad väntar sig domkapitlet - och rikets herrar - av Kedkevare? Som bakgrund kan vi berätta om en episod vid marknadstinget i Arjeplog 1659. Där skall den rike samen Jon Persson 'skrivas i hållet' dvs åläggas att mot ersättning frakta malm med ren viss sträcka från Nasafjälls gruva till Silbojocks hytta. Han erbjuder lappfogden vad som helst för att slippa. Då intet hjälper tar han ur sin kåta fram en pung med silvermalm och berättar att malmen är funnen vid fjället Kedkevare sydost om sjön Virihaure. Bergskollegium sänder som-maren 1660 en kommission för att skaffa mer kunskap om förstörelsen vid Nasafjäll och om fyndigheten vid Kedkevare. Vid uppehållet i Arjeplog 1660 29/8 hålls vittnesförhör bl.a. med Ericus Noraeus. Denne meddelar att en sedermera avliden tolk berättat att berggmästaren Aegidius Otto gett Jon Persson 30 lod silver och 4 alnar kläde för rätten till malmstrecken. Det blir så småningom klart att brytning är möjlig. Driften sker först i Kronans hårda regi men överlämnas mot seklets slut åt enskilda intressenter. Med humanare metoder lyckas de få samerna villiga att samarbeta. Men när malmen snart tar snart slut, nedläggs driften. Alrik Hammarén Bland källorna: Awebro, Luleå silververk (1983) s 33. J.Bromé, Nasafjäll. Ett norrländskt silververks historia (1923). Petrus Laestadius Journaler (Kgl. Skytteanska Samfundets Handlingar N:o 15:1-3 1977) I s 413, II s 211 ff, 231 f, III s 135. Referat från rättegångar mm ur Ernst Manker, Nåjdkonst 1965 om Torviggen s 16, 30 s 122 ff. Bygdén, Härnösands stifts herdaminne I s 71 f, II s 178 och III s 270 ff. SBL XVI s 91 f.
GEDCOM-info

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Barbro Persdotter (1620-1682)

 • Barbro Eriksdotter Norea (-1720)
  Erik Hellström (1688-1757)
  Margareta Eriksdotter Hellström (1723-1808)
  Anna Johansdotter Cederlund (1756-1808)
  Olof Bergstedt (1793-1862)
  Johan Bergstedt (1822-1911)
  Erika Bergstedt (1853-1932)
  Hilma Amanda Sofia Bergstedt (1878-)
  Karl Johan Öhlund (1883-1931)
  Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
  Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
  Sofia Andersdotter Lestander (1697-1777)
  Erik Fjellström
  Johan Fjellström
  Mårten Fjellström
  Sofia Fjellström (-1728)
  Petrus Noreus Fjellström (1657-1706)
  Justina Persdotter Fjällström (1687-1762)
  Per Zakrisson (1714-1764)
  Johan Persson (1745-1829)
  Jonas Johansson Wahlström (1772-1811)
  Kajsa Ulrika Jonsdotter Wahlström (1800-1855)
  Ulrik Burström (1831-1894)
  Eva Viktoria Burström (1873-1951)
  Josef Öhlund (1905-1987)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  Barn
  John Erik Öhlund (1914-1990)
  Britta Noraea (1667-1753)
  Anna Lestadia Laestadius (-1744)
  Britta Granlund (1719-1776)
  Anna Barbara (Barbro?) Alenius (1741-1814)
  Nils Petter Degerman (1768-1823)
  Anders Alenius d:y (1743-1820)
  Katarina Charlotta Alenius (1769-)
  Anders Gustaf Alenius (1771-1834)
  Anders Bernhard Alenius (1795-1825)
  Per Kristian Alenius (1796-1873)
  Erik Gustaf Alenius (1801-1879)
  Katarina Charlotta Alenius (1802-1805)
  Eva Karolina Alenius (1804-1877)
  Lovisa Ulrika Alenius (1805-1882)
  Abraham Vilhelm Andersson Alenius (1807-1831)
  Sara Sofia Alenius (1809-)
  Britta Margareta Alenius (1811-1897)
  Augusta Erika Alenius (1813-)
  Erika Gustava Alenius (1816-1895)
  Margareta Ulrika Jonsdotter (1842-1896)
  Sofia Johanna Jonsdotter (1846-)
  Sofia Karolina Fransdotter (1868-)
  Erika Charlotta Fransdotter (1870-)
  Frida Königsson (1898-1976)
  Anna Karlsson (1924-)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Eva Josefina Fransdotter (1873-)
  Engla Maria Fransdotter (1876-)
  Israel Frans Oskar Fransson Snällqvist (1878-)
  Johan Valdemar Fransson (1880-1900)
  Gustaf Adrian Fransson (1884-)
  Sofia Ottiliana Fransdotter (1886-)
  Jonas Kristian Jonsson (1848-1914)
  Eva Gustava Jonsdotter (1850-)
  Sara Lovisa Jonsdotter (1852-1853)
  Erika Kristina Jonsdotter (1854-1854)
  Lovisa Karolina Amalia Jonsdotter (1855-1863)
  Katarina Josefina Jonsdotter (1857-1858)
  Johanna Bernhardina Alenius (1817-1862)
  Erik Bernhard Alenius (1772-1818)
  Britta Karolina Alenius (1773-)
  Anna Kristina Alenius Borgström (1775-1851)
  Eva Maria Alenius (1776-1820)
  Karl Magnus Alenius (1777-1779)
  Sara Sofia Alenius (1778-1856)
  Beata Lovisa Alenius (1783-)
  Karl Alenius (1744-1790)
  Britta Maria Alenius (1746-1809)
  Margret Alenius (1748-1752)
  Margreta Sofia Alenius (1757-)
  König Alenius (1761-1854)
  Johannes (Johan) Granlund (1728-)
  Anna Margareta Granlund (1730-)
  Petter (Per) Granlund (1734-)
  Maria Kristina Granlund (1737-)
  Barbro Laestadius (1695-1772)
  Johan Laestadius (1700-1755)
  Margreta Laestadius (1707-)
  Erik Laestadius (1712-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.