Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Pål Olofsson*****Lästad
Lägg till moder...
Olof Pålsson
Lägg till moder...
Nils Olofsson (1580-)
Agata Sjulsdotter*****Lästad
Johannes Nicolai Laestadius (1615-1697)
1615--1697-02-10 (man)

Y-Haplogrupp R-M512

Johan Nicolai Læstadius (1662-97), f. sannolikt 1615, son till bonden Nils Olofsson och Agatha Sjulsdotter i Lästad by, Ytterlännäs s:n i Ångermanland. Efter studier i Härnösands skola och Strängnäs gymnasium. studier i Upsala 11 apr. 1643, kollega i Pite skola 1651. I Härnösands konsist. föredrogs 28 nov. 1661 »d:ni Joh. Læstadii, college scholæ Pithensis, åstun- dan och flijtige begäran att transfereras ifrå scholætiänsten till Arieflodz församblingh uthi dn Johannis Hapstadii ställe, som designatus pastor är till Råneå församblingh Res.: Hr Joh. Læstadius såsom en välförtjenter till en slik lägenhet hafver till svar att hans begäran må hafva sin fram- gång, så framt dn Hapstadius genom detta tillfället kommer undan». Så blef det också och han tilltr. 1662. Till grannpräst i Silbojock hade han sin barndomsvän och kamrat Erik Petri Noræus, som äfven sam- tidigt varit lärare i Piteå stadsskola. Nu fingo båda tjäna i samma lapp- mark, där de lefde i största förtrolighet, gifte tillsammans sina döttrar och söner, som blefvo deras efterträdare, och begrofvos på samma gång i Arjeplogs kyrka af prosten Christofer Anzenius i Piteå, som uti sin likpredikan tillämpade på dem 2 Sam. 1: 23: Saul och Jonathan, ljuflige och täcke medan de lefde, äro också icke åtskilde i döden. Prosten Högström fäller om dem omdömet: »De voro de första, som med nit och eftertryck begynte omvändelseverket i Piteå lappmark. Deras namn varar ännu på dessa orter i åminnelse och deras säd i välsignelse.» Denna utsago fr. 1748 gäller ännu i dag som är, och släktstammarna Læstadius och Fjellström visa fortfarande en märklig lifskraft och fläta sina talrika grenar tillsammans som förr i lappmarken. Enligt anteckning i Arjeplogs kyrko- bok afled denne Læstadiska släktens stamfar 13 (ej 10) mars 1697, anno ætatis 83.
Lysnng 1659-12-26 i Piteå lfs med Anna Brenholm. Nämnd 1703 i Kyrkobordet, Öjebyn, Piteå lfs.

Barn:
Anders f.1658, klockare i Piteå lf. 1699, d.1743-01-13. Gift omkring 1687 med Barbro Noraea. Död på 1720-talet. Omift 1725 i Piteå landsförs (Norrbotten) Lysning 1725-11-07 i Piteå landsförs (Norrbotten). med Anna Kurman. Född 1698-03-25 i Piteå lfs.

Nils f. förmodl. 1661 då han döptes 1661-11-01 i Piteå. Borgaren Nils Laestander begravdes 1706-02-12 i Piteå lfs. År 1695 noteras han som gift men har ingen hustru redan 1696.

Johan f.1664-01-30 d. 1730-04-02 i Silbojokk. Kyrkoherde från 1698 till 1719 i Arjeplog. Kyrkoherde från 1719 till 1730 i Silbojokk. Gift 1692 med Brita Noraea f.1667 i Silbojokk. Död av ålderdom 86 år 1753-03-03 i Arjeplog.

Agatha f.1667-10-04 d.1748-06-12 i Kalajoki, Österbotten, Finland. Gift 1683-02-13 i Piteå lfs. Lysning 1683-01-01 med Per Noraeus Fjellström f.1657-10-04. d.1706-05-15 Kyrkoherde i Silbojokk (Lappland).

Sara f.ca 1670 gift ca 1691 med klockaren i Silbojock Mårten Noræus Borgare från 1688 till 1697 i Piteå stadsförs, sedan klockare i Silbojock. Hade tre söner, vilka bodde i Norge. Familjen flyttade omkring 1715 till Norge.

Olof f.1672-04-04 i Arjeplog, d.1765-03-05 i Arjeplog. Klockare omkring från 1700 till 1755 i Arjeplog. Gift omkring 1700 med Karin Larsdotter f.ca 1684 d.1749-02-?

Margareta f.1673 Död som blind änka 1753-10-21 i Piteå lfs. Gift 1702-04-09 i Piteå lfs med Jöns Persson Holm f.1669 i Ytterbyholmen 10, Nederkalix d.1739-12-16 i Öjebyn, Piteå lfs. Länsman i Öjebyn, Piteå lfs 1701-1716.
GEDCOM-info
Anders Johansson Lestander (1658-1743)
Erik Andersson Hellström (1688-1757)
Margareta Eriksdotter Hellström (1723-1808)
Anna Johansdotter Cederlund (1756-1808)
Lars Johansson Marklund (1793-1846)
Anders Andersson Marklund (1835-1881)
Johanna Kristina Marklund (1869-1938)
Berta Sofia Åström (1894-1967)
Rut Dagmar Eriksson (1922-2007)
Barn
Olof Bergstedt (1793-1862)
Johan Bergstedt (1822-1911)
Erika Bergstedt (1853-1932)
Hilma Amanda Sofia Bergstedt (1878-)
Karl Johan Öhlund (1883-1931)
Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
Sofia Andersdotter Lestander (1697-1777)
Margareta Andersdotter Lestander (1726-1798)
Sara Olofsdotter (1752-1831)
Anna Andersdotter (1783-1838)
Jonas Johansson Nordlund (1826-1899)
Jonas Gustaf Nordlund (1852-1927)
Josefina Margreta Nordlund (1879-1944)
Barn
Barn
Anders Laestandius (1658-1743)
Nils Laestandius (1661-1706)
Johan Laestadius (1664-1730)
Anna Lestadia Laestadius (-1744)
Britta Granlund (1719-1776)
Anna Barbara (Barbro?) Alenius (1741-1814)
Nils Petter Degerman (1768-1823)
Anders Alenius d:y (1743-1820)
Katarina Charlotta Alenius (1769-)
Anders Gustaf Alenius (1771-1834)
Anders Bernhard Alenius (1795-1825)
Per Kristian Alenius (1796-1873)
Erik Gustaf Alenius (1801-1879)
Katarina Charlotta Alenius (1802-1805)
Eva Karolina Alenius (1804-1877)
Lovisa Ulrika Alenius (1805-1882)
Abraham Vilhelm Andersson Alenius (1807-1831)
Sara Sofia Alenius (1809-)
Britta Margareta Alenius (1811-1897)
Augusta Erika Alenius (1813-)
Erika Gustava Alenius (1816-1895)
Margareta Ulrika Jonsdotter (1842-1896)
Sofia Johanna Jonsdotter (1846-)
Sofia Karolina Fransdotter (1868-)
Erika Charlotta Fransdotter (1870-)
Frida Königsson (1898-1976)
Anna Karlsson (1924-)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Eva Josefina Fransdotter (1873-)
Engla Maria Fransdotter (1876-)
Israel Frans Oskar Fransson Snällqvist (1878-)
Johan Valdemar Fransson (1880-1900)
Gustaf Adrian Fransson (1884-)
Sofia Ottiliana Fransdotter (1886-)
Jonas Kristian Jonsson (1848-1914)
Eva Gustava Jonsdotter (1850-)
Sara Lovisa Jonsdotter (1852-1853)
Erika Kristina Jonsdotter (1854-1854)
Lovisa Karolina Amalia Jonsdotter (1855-1863)
Katarina Josefina Jonsdotter (1857-1858)
Johanna Bernhardina Alenius (1817-1862)
Erik Bernhard Alenius (1772-1818)
Britta Karolina Alenius (1773-)
Anna Kristina Alenius Borgström (1775-1851)
Eva Maria Alenius (1776-1820)
Karl Magnus Alenius (1777-1779)
Sara Sofia Alenius (1778-1856)
Beata Lovisa Alenius (1783-)
Karl Alenius (1744-1790)
Britta Maria Alenius (1746-1809)
Margret Alenius (1748-1752)
Margreta Sofia Alenius (1757-)
König Alenius (1761-1854)
Johannes (Johan) Granlund (1728-)
Anna Margareta Granlund (1730-)
Petter (Per) Granlund (1734-)
Maria Kristina Granlund (1737-)
Barbro Laestadius (1695-1772)
Johan Laestadius (1700-1755)
Margreta Laestadius (1707-)
Erik Laestadius (1712-)
Agatha Johansdotter Laestadia (1667-1748)
Justina Persdotter Fjällström (1687-1762)
Per Zakrisson (1714-1764)
Johan Persson (1745-1829)
Jonas Johansson Wahlström (1772-1811)
Kajsa Ulrika Jonsdotter Wahlström (1800-1855)
Ulrik Burström (1831-1894)
Eva Viktoria Burström (1873-1951)
Josef Öhlund (1905-1987)
Eilard Öhlund (1943-1983)
Barn
Gabriel Öhlund (1997-)
John Erik Öhlund (1914-1990)
Sara Laestadia (1670-)
Olof Lestander (1672-1765)
Anna Olofsdotter Lestander (1700-1771)
Sissla Andersdotter (1734-1820)
Magdalena Persdotter (1768-1856)
Johanna Læstander (1798-)
Magdalena Nilsdotter (1824-1904)
David Burman (1847-)
Johan Burman (1876-1970)
Johanna Burman (1879-1972)
Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
Magnhild Sundén (1915-1977)
Eilard Öhlund (1943-1983)
Barn
Gabriel Öhlund (1997-)
Brita Persdotter Holmström (1771-1807)
Fredrika Abrahamsdotter Karlberg (1793-1862)
Joakim Bergqvist (1836-)
Johannes Bergkvist (1864-)
Oskar Alexander Bergkvist (1899-1934)
Johan Andersson Renberg (1737-1829)
Lars Olofsson Lestander (1701-1782)
Olof Lestander (1737-1797)
Johan Olofsson Lestander (1767-1830)
Johanna Læstander (1798-)
Magdalena Nilsdotter (1824-1904)
David Burman (1847-)
Johan Burman (1876-1970)
Johanna Burman (1879-1972)
Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
Magnhild Sundén (1915-1977)
Eilard Öhlund (1943-1983)
Barn
Gabriel Öhlund (1997-)
Daniel Lestander (1750-1795)
Sara Britta Lestander (1783-1867)
Daniel Burman (1817-1903)
David Burman (1847-)
Johan Burman (1876-1970)
Johanna Burman (1879-1972)
Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
Magnhild Sundén (1915-1977)
Eilard Öhlund (1943-1983)
Barn
Gabriel Öhlund (1997-)
Margareta Laestadia (1673-1753)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.