Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Lägg till fader...
Lägg till moder...
Gerhard Jonæ (1555-1623)
1555--1623 (man)

Gert Jonsson född ca 1555 i Giertsjaure som ligger inom Grans sameby av lappska föräldrar, upptagen av troligen Andreas Nicolai och hans familj. Denne var kyrkoherde i Piteå socken 1566-1600. Gert uppfostrad tillsammans med hans söner. Under de liturgiska oroligheterna synes han någon tid uppehållit sig i hertig Carls furstendöme och utnämndes sedan till konung Johan III:s hovpredikant. Vid denna tid lär hans moder ännu varit i livet och vårdades med mycken vördnad i hans hus.

Såsom utnämnd kyrkoherde i Skellefteå var han i februari 1584 närvarande vid drottning Catharina Jagellonicas ståtliga begravning samt befriades från den utgående kostgärden. Genom särskilt kungl. brev 19 juni 1584 erhöll han frihet från taxen, borgläger och gärder för två år. Herr Gerdt ägde hemmanet
Innerursviken 3. Västra Ursviken 1590-1606. Han synes varit särskilt gynnad av konungen, ty 6 dec 1591 fick han även sitt hemman i Ursviken fritt från alla utlagor.

Men sedan kom omslaget; han undertecknar Uppsala mötes beslut 1593, och nu heter det i Uppsala domkapitels protokoll 28 juni s.å: "Ex citatione capituli var tillstedes D. Gerardus in Skelleftea och publice blef tiltalat om thet ärendet, han skulle hafua varit skylt för, medan han war i furstendömet. Wardt så beslutet, at han sin defension, som han wille giöra, therpå skulle senda i furstendömet till Hans F.N. Hertig Carl och fly sig ytermera bewis om han therföre kunne giöra sig frij. Ty ingen i Capitlet wiste något om hans sak, honom til att förelägga annat ähn thet the publice hörde aff Hans F.N. Hertig Carl i Stockholm".

Vad som lagts honom till last nämnes ej, och han har väl kunnat vederlägga anklagelsen, enär han behöll sitt ämbete. Han underskrev prästerskapets försäkran 19 febr 1594, var deputerad vid riksdagen 1598, vars beslut han 20 febr undertecknat, likasom och riksdagsbeslutet 18 mars 1607. Under hans tid visiterades församlingen sommaren 1585 av ärkebiskop Andreas Laurentii och 1 maj 1616 av ärkebiskop Petrus Kenicius.

Jöns Jonsson som ägde hemmanet Innervik 12, 1539-1557 hade sålt en äng söder om Viknäset till kyrkoherden Gert Jonsson. Ängen uppbjöds på vintertinget 1602.

År 1607 hade Olof Andersson i Tåme och Per Tomasson rekvirerat 1 häst av Herr Gert som var värd 13 daler. Herr Gert fick spannmål i stället.

År 1610 hade kyrkoherden Gert Jonsson bytt till sig land på Ursviken c. Granden från bönderna Per Olofsson, Olof Olofsson, Olof Jönsson, Olof Jonsson och Jon Tomasson i Ursviken. Gert Jonsson hade tidigare köpt en del mark i området som han nu sannolikt bytte bort. På vintertinget 1602 uppbjöd han för första gången på tinget en äng söder om Viknäset i Innervik som han hade köpt av Jöns Jonsson i Innervik. På vintertinget 1605 uppbjöd Gert Jonsson och Per Olofsson på Bergsholmen åker och äng som de hade köpt.

Granden ligger på södra sidan av Skellefteälven, mittemot Ursviken och Bergsbyn. Idag ligger området strax väster om byn Stackgrönnan. Det kallas nu för Storgranden. I köpebrevet från 1610 står att Gert Jonsson hade bytt till sig området för att hans hustru och barn skulle ha en tillflykt när han hade gått bort. Han hade även köpt och bytt till sig mera äng. Gert Jonsson försäkrade att han inte skulle göra någon skada med sina kreatur på angränsande ängar. Det framkom att på Antholmen och de som har ägor i närheten förr hade lidit stor skada. Köpebrevet var skrivet den 20 april 1610. På vintertinget 1611 bjöd herrGert uppnågra jordlotter som han hade köpt. Sannolikt rörde det sig om Granden.

Är 1618 köper Gert Jonsson hemmanet Lund 4. Det är oklart om han behåller Granden., år 1620 var mantalet på 1/2 och det fanns inga djur på gården. Vid samma tid äger Gert Jonsson en del av Frostkåge f.
Gert Jonsson och Anders Ersson i Medie hade köpt delar av jorden på Frostkåge f av hustru Cecilias, hela hemmanet var på 1/4 mantal.

Under 1700-talet äger hemmanet Lund 4 mark i (Innervik d.) Hästhagen. Marken kan ha köpts av kyrkoherde Gerhard Jonae omkring år 1600. Han köpte en rad markområden vid denna tid. Sannolikt köpte Jonae detta nedlagda hemman. Marken kallas i Innervik än idag för Präståkern.

Avled 1623 sedan han innehaft pastoratet i nära 40 år. I testamente efter honom gavs 20 daler till kyrkan. "Bodde på Gran nedom Bergsholmen, som nu är överväxt med skog, varav sonen antog tillnamnet". Sonen Johan, adlad Graan, landshövding över Öster- och Västerbotten. Han säges vara den ende av lappextraktion, som fått inträde på Sveriges riddarhus. (Härnösands stifts herdaminnen)

Gift 1a med Elsa.

Gift 2a med Brita Andersdotter Grubb f.ca 1555 död efter 1624 en dotter till Anders Persson Grubb som var kyrkoherde i Luleå. Änkan Britta Andersdotter Grubb var ägare till gården 1623-1635. Mantalet var 1630 på 5/8 och 1635 var det på ett helt mantal.

Makarna hade barnen:

Britta Gertsdotter f.ca 1575 död i Torneå sn gift med Anders Persson f.ca 1575 Bergsbyn 7 d.1626 Torneå sn.

Karin Gertsdotter gift med Nicolaus Martini d.1650 som var kyrkoherde och ägare av Lund 4 1638-1650.

Kerstin,

Gert Gertsson d.1639 var boende på gården 1637-1639 då han var kyrkoherde.

Johan Gertsson Graan d.1679 Stockholm. Landshövding i Öster- och Västerbotten 1653-1679. Adlad Graan till Årsta i Turinge och Stora Väsby i Almunge. Gift omkring 1645. med Elisabet Johansdotter Bure. Åtminstone 4 barn föddes i äktenskapet.

Anders Gertsson d.1700-02-? i Umeå stad.Han blev Stadsskrivare, borgmästare, postmästare i Umeå. Förekommer 1667-1699 i Umeå stad. Gift med Anna Eriksdotter Forselia. som nämns 1701-1708 i Umeå stad

Sigrid Gertsdotter som fanns i Lögdeå i Nordmalings socken 1615-1629 var gift med soldaten Erik Abelsson.


År 1622 kom ett mål upp på tinget där Tomas Jönsson f.ca 1565 från Gummark 3, hade tjudrat sin häst på kyrkoherdens, Gert Jonssons, ägor på Prästbordet. När Tomas fick höra detta for han i vredesmod till prästgården och hade en yxa i handen. I prästgården fick han veta att prästen hade gått ner till sin sjöbod vid älven. Tomas Jönsson träffade på herr Gert där och brukade många "skamlige, försmädlige" ord. Därefter sprang han upp till prästgården igen och råkade på prästens son. Tomas ville slå honom men sonen flydde in i stugan. Tomas sprang efter men några kvinnor lyckades stoppa honom. Tomas Jönsson fick böta 40 mark för hemfridsbrott.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Brita Andersdotter Grubb (1565-)

 • Britta Gertsdotter (1575-)
  Gerhardus Gerhardi (1600-1639)
  Anders Gertsson (Gertzonius) (1610-1700)
  Brita Gertzonia (1660-1744)
  Erik Johansson Fluur (1697-1757)
  Eva Maria Fluur (1742-1827)
  Katarina Charlotta Alenius (1769-)
  Anders Gustaf Alenius (1771-1834)
  Anders Bernhard Alenius (1795-1825)
  Per Kristian Alenius (1796-1873)
  Erik Gustaf Alenius (1801-1879)
  Katarina Charlotta Alenius (1802-1805)
  Eva Karolina Alenius (1804-1877)
  Lovisa Ulrika Alenius (1805-1882)
  Abraham Vilhelm Andersson Alenius (1807-1831)
  Sara Sofia Alenius (1809-)
  Britta Margareta Alenius (1811-1897)
  Augusta Erika Alenius (1813-)
  Erika Gustava Alenius (1816-1895)
  Margareta Ulrika Jonsdotter (1842-1896)
  Sofia Johanna Jonsdotter (1846-)
  Sofia Karolina Fransdotter (1868-)
  Erika Charlotta Fransdotter (1870-)
  Frida Königsson (1898-1976)
  Anna Karlsson (1924-)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Eva Josefina Fransdotter (1873-)
  Engla Maria Fransdotter (1876-)
  Israel Frans Oskar Fransson Snällqvist (1878-)
  Johan Valdemar Fransson (1880-1900)
  Gustaf Adrian Fransson (1884-)
  Sofia Ottiliana Fransdotter (1886-)
  Jonas Kristian Jonsson (1848-1914)
  Eva Gustava Jonsdotter (1850-)
  Sara Lovisa Jonsdotter (1852-1853)
  Erika Kristina Jonsdotter (1854-1854)
  Lovisa Karolina Amalia Jonsdotter (1855-1863)
  Katarina Josefina Jonsdotter (1857-1858)
  Johanna Bernhardina Alenius (1817-1862)
  Erik Bernhard Alenius (1772-1818)
  Britta Karolina Alenius (1773-)
  Anna Kristina Alenius Borgström (1775-1851)
  Eva Maria Alenius (1776-1820)
  Karl Magnus Alenius (1777-1779)
  Sara Sofia Alenius (1778-1856)
  Beata Lovisa Alenius (1783-)
  Anders Fluur (1699-)
  Anna Rysell (1724-1774)
  Anna Kristina Nyberg (1759-1841)
  Helena Kristina Schalin (1787-1867)
  Rikard Landström (1820-1894)
  August Landström (1859-1936)
  Edit Augusta Landström (1898-1969)
  Ida Helena Landström (1903-1984)
  Brita Maria Landström (1828-1896)
  Maria Marklund (1858-1927)
  Johan Marklund (1859-1940)
  Ellen Maria Marklund (1885-1955)
  Karl Johan Sanfrid Andersson (1913-1994)
  Frans Gustaf Erik Andersson (1914-1999)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Hans-Ove Andersson (1957-)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Sigvard Andreas Andersson (1915-1948)
  Sigrid-Ann Marie Andersson (1918-2001)
  Nils Ingvar Emanuel Andersson (1919-2018)
  Karin Ellen Ingeborg Andersson (1922-2009)
  Göta Margareta Andersson (1923-2011)
  Tyra Viola Andersson (1924-2000)
  Johan Valfrid Marklund (1888-1967)
  Linda Annette Marklund (1891-1949)
  John Albin Marklund (1893-1976)
  Ester Emilia Marklund (1897-1975)
  Carl Helmer Marklund (1900-1968)
  Karl Marklund (1861-1914)
  Gustava Marklund (1862-1935)
  Frans Marklund (1867-1934)
  Jonas Gertsson Graan (1610-1679)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.