Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Lägg till fader...
Lägg till moder...
Johan Eriksson***********Prästbordet, Gammellbyn
(man)

Ljusvattnet 6 var nog det ödehemman som kyrkoherde Herr Jöns upptog. Han kom från Prästbordet i Gammelbyn.: 1631 1⁄2 mantal, 1632 7/8 mantal Kom till 1631 på jordaboken, men 1627 betalade herr Jöns kyrkotionde, 2 kannor.

Utdrag ur Härnösands herdaminne: Andrekomminister i Nedre Luleå Johannes Erici (1613- 1626) Utgav 3 daler Älvsborgs lösen 1613. Enligt fogden Reinhold Stegens kvitto 9 december 1614 hade kapelanen Johannes Erici ombesörjt utdelningen av 2 tunnor mjöl ur Luleå kyrkhärbärge till de 18 lappar, som det året uppfödde kronans 150 renar. Han blev 1626 kyrkoherde i Burträsk.

Kyrkoherde i Burträsk 1626-1647. Johannes Erici (Eriksson), Han var född i Västerbotten, uppflyttades i geometriska klassen vid Upsala universitet 15 maj 1601, där han redan ett par år synes åtnjutit undervisning.
Var kaplan i Luleå 1614. Hitkom såsom kyrkoherde 1626. Han gifver klageligen tillkänna i en böneskrift till landshöfdingen Frans Cruse 1634, huruledes i denna lilla församling förledne tvänne år ingen säd bärgad är, utan af köld och öfverflödig waäta alldeles fördärfvad, att han för sig och sin fattiga hustru och barn ej har något till födo, och ehuru han hade att uppbära 2/3 eller dubbel tertial af kronotionden, han för år 1633 allenast erhöll 6 tunnor alldeles oduglig spanmål. Landshöfdingen gaf honom derför lindring i utlagorna.

Prosten Ol. Njurenius anmäler i juni 1640 till Upsala domkapitel, att pastorn i Burträsk och hans kaplan dominus Abraham icke kunna förlikas: intet vill pastor efter ordinantian gifva kapellanen kost utur gården, icke heller kaplanen gå till hans disk och duk. Domkapitlet resolverade: Efter ryktet är utspridt, att sacellanus hafver varit i misstanke för pastoris hustro, skall Rev. præpositus beflita sig kunna åtskilja dem och transferera dn Abrahamum på annat rum. På grund af pastors försvagade syn och slutliga blindhet skickade Upsala Konsistorium efterträdaren hit som vice pastor 1643, och till honom måste han helt och hållet öfverlämna pastoratet 1647, då den gamle blinde kyrkoherden slog sig ned på sitt hemman i Ljusvattnet, hvarå han genom kgl. bref 5 febr. 1648 erhöll frihet från alla utlagor. Hans namn med årtalet 1632 fanns på lilla kyrkklockan, en ny mässhake anskaffades 1638.

1641-1642 Jöransson Pastor. Prästbordet 1/8 mantal.1643-1645.
Prästbordet Pastor Herr Jöns.
Kt 1627, Jb1631-1649. Kyrkoherde, hemäg. Herr Jöns d. 1657 Tp efter herr Jöns och hans hustru i Ljusvattnet, Burträsk -6 lod silver.
Jb 1650-1652. Hustru Märit.

Barn:
Olof Joensson soldat Präst, bonde i Ljusvattnet.

Erik Jönsson bonde på Ljusvattnet 6 Jb 1641-1660. Ml 1656- 1663.
Hustru NN.
Hemmanet hade 7/8 mantal.
Dombok 1661 22/11 Burträsk Jöran Simonsson i Ljusvattnet kärande till sin granne Erik Jönsson något knektstånd som resterade 32 daler vilket Erik Jönsson hade av honom bekommit på sin sons vägnar som lejder blivit. Erik Jönsson betalar Jöran Simonsson.


Jordabok 1631: Herr Jöns 1/8 mantal. Året därpå hade hemmanet 1⁄2 mantal, 1637 7/8 mantal. 1638 1 1/8 mantal. 1641 Erik Jönsson 7/8 mantal. Sedan kom Herr Jöns tillbaka på 7/8 mantal fram till 1649. Hustru Märit ägde halva hemmanet 1650-1652. Mantalslängd 1654 bodde 0 bonde 0 hustru 2 söner 2 sonhustrur på gården.
Användaren har angivit att denna person är avliden.
Olof Jönsson Präst (-1676)
Jöns Olofsson (1652-1741)
Olof Jönsson (1694-1773)
Sara Olofsdotter (1717-1744)
Kristina Andersdotter (1736-1831)
Maria Matsdotter (1764-)
Anna Stina Tomasdotter (1787-)
Katarina Maria Jonsdotter (1814-)
Jonas Petter Sjöström (1844-1922)
Gustaf Sjöström (1857-1939)
Maria Sjöström (1882-1950)
Albin Lindberg (1913-1995)
Edor Lindberg (1936-2011)
Ellinor Lindberg (1966-)
Therese Lindberg (1967-)
Johan Lindberg (1968-)
Viola Lindberg (1970-)
Daniel Lindberg (1972-)
Samuel Lindberg (1976-)
Regina Lindberg (1977-)
Isabella Lindberg (1979-)
Eivor Lindberg (1939-)
Marie Ericson (1958-)
Anders Eriksson (1959-1974)
Kurt Lindberg (1941-)
Agneta Lindberg (1969-)
Rickard Lindberg (1972-)
Kerstin Lindberg (1943-)
Kent Öhlund (1964-)
Roger Öhlund (1967-1992)
Barn
Karin Lindberg (1946-)
Kristin Lindberg (1952-2021)
Jörgen Wiklund (1971-)
Anna Wiklund (1975-)
Olof Adrian Sjöström (1885-1912)
Alma Sjöström (1888-1976)
Gustav Adolf Sjöström (1891-1974)
Ingeborg Andersdotter (1737-1816)
Catharina Andersdotter (1740-1834)
Maria Olofsdotter (1776-)
Anna Catharina Jakobsdotter (1804-1889)
Magdalena Kristina Jakobsdotter (1808-1875)
Olof Andersson (1743-1743)
Anders Andersson (1744-1744)
Johan Andersson (1744-1744)
Nils Jönsson (1698-1777)
Olof Nilsson Ruth (1720-1802)
Kristina eller Kerstin? Olofsdotter (1754-1812)
Erik Mikaelsson (1778-1853)
Nils Eriksson Hedberg (1807-1880)
Anna Fredrika Nilsdotter Hedberg (1841-1918)
Johan August Öhlund (1861-1901)
Karl Johan Öhlund (1883-1931)
Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
Carolina Öhlund (1863-1942)
Johan Anton Hedlund (1888-1889)
Anna Karolina Hedlund (1890-)
Alma Sofia Hedlund (1892-1941)
Alvar Johan Berglund (1919-1993)
Barn
Barn
Barn
Barn
Anna Lisa Berglund (1921-)
Barn
Barn
Karl-Erik Berglund (1924-1997)
Adelina Elvira Hedlund (1894-1977)
Anton Hedlund (1897-1991)
Gunvor Hedlund (1923-)
Ruth Hedlund (1925-)
Ingegerd Hedlund (1927-)
Alfred Hedlund (1899-1920)
Oskar Öhlund (1865-1946)
Anna Sophia Öhlund (1867-1871)
Karl Olov Öhlund (1869-1871)
Anna Mathilda Öhlund (1871-1871)
Olov Wilhelm Öhlund (1872-1950)
Seth Gunnar Öhlund (1901-1972)
Nils Olof Öhlund (1904-1982)
Barn
Barn
Barn
Barn
Sven Rubin Öhlund (1905-1991)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Gustaf Oskar Vilhelm Öhlund (1912-1996)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Karl Öhlund (1874-1965)
Karl Hjalmar Öhlund (1895-1984)
Johan Emil Öhlund (1897-1993)
Göte Ingvar Öhlund (1925-1999)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Karl Gunnar Emil Öhlund (1929-2001)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Gustaf Fritjof Öhlund (1899-1984)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Ester Elisabeth Öhlund (1902-1997)
Barn
Barn
Barn
Rudolf Andreas Öhlund (1904-2005)
Barn
Barn
Barn
Barn
Alida Margareta Öhlund (1907-2003)
Emma Öhlund (1909-1940)
Martin Erland Öhlund (1918-1947)
Barn
Nils Petter Öhlund (1877-1901)
Axel Öhlund (1880-1955)
Anna Karolina Öhlund (1912-1993)
Barn
Barn
Barn
Agda Viktoria Öhlund (1915-2003)
Barn
Barn
Barn
Eva Eriksson (1941-1969)
Axel Birger Öhlund (1917-1994)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Knut Hjalmar Öhlund (1882-1885)
Nils Mikaelsson (1784-1865)
Eva Catarina Nilsdotter (1820-1896)
Nils Hedlund (1850-1923)
Maria Hedlund (1874-1960)
Lina Hedlund (1876-1911)
Oskar Hedlund (1879-1949)
Nanna Hedlund (1901-1983)
Iris Forsberg (1921-2006)
Leif Öhlund (1941-2006)
Kent Öhlund (1964-)
Roger Öhlund (1967-1992)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Robert Öhlund (1988-)
Barn
Bertil Forsberg (1925-2012)
Barn
Barn
Barn
Asta Forsberg (1929-2010)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Doris Forsberg (1934-1997)
Barn
Barn
Anna Hedlund (1881-1963)
Ida Hedlund (1885-1961)
Ester Hedlund (1892-1953)
Mats Nilsson (1730-1776)
Maria Matsdotter (1764-)
Anna Stina Tomasdotter (1787-)
Katarina Maria Jonsdotter (1814-)
Jonas Petter Sjöström (1844-1922)
Gustaf Sjöström (1857-1939)
Maria Sjöström (1882-1950)
Albin Lindberg (1913-1995)
Edor Lindberg (1936-2011)
Ellinor Lindberg (1966-)
Emma Lindberg (1995-)
Linnéa Lindberg (1997-)
Therese Lindberg (1967-)
Christoffer Öberg (1995-)
Alexander Öberg (1997-)
Johan Lindberg (1968-)
Anija Bergh (1992-)
Martin Lindberg (1997-)
Fredrik Lindberg (1999-)
Rickard Lindberg (2001-)
Tina Lindberg (2005-)
Viola Lindberg (1970-)
Selina Arnesdotter (1996-)
Amanda Arnesdotter (1998-)
Daniel Lindberg (1972-)
Emelie Wahlman (1992-)
Madeline Wahlman (1998-)
Elvira Lindberg (2011-)
Samuel Lindberg (1976-)
Sebastian Barrefjord (2002-)
Hugo Lindberg (2008-)
Regina Lindberg (1977-)
Michelle Bosnjak (1997-)
Irmeli Lindberg (2006-)
Albin Lindberg (2011-)
Isabella Lindberg (1979-)
Ida Ekstrand (2001-)
Sara Ekstrand (2003-)
Moa Östarve (2009-)
Eivor Lindberg (1939-)
Marie Ericson (1958-)
Andreas Andersson (1980-)
Anders Eriksson (1959-1974)
Kurt Lindberg (1941-)
Agneta Lindberg (1969-)
Rickard Lindberg (1972-)
Emilia Hjelt (1999-)
Wilma Hjelt (2004-)
Kerstin Lindberg (1943-)
Kent Öhlund (1964-)
Gabriel Öhlund (1997-)
Jasmin Öhlund (2004-)
Jannet Öhlund (2006-)
Roger Öhlund (1967-1992)
Barn
Barn
Barn
Karin Lindberg (1946-)
Kristin Lindberg (1952-2021)
Jörgen Wiklund (1971-)
Anna Wiklund (1975-)
Robin Wiklund (2006-)
Olof Adrian Sjöström (1885-1912)
Alma Sjöström (1888-1976)
Gustav Adolf Sjöström (1891-1974)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.