Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Lägg till fader...
Lägg till moder...
Anders Nilsson************Lappvattnet 1 (-1696)
--1696-10-31 (man)

Möjligen Y-DNA Haplogrupp I1-M253>Z59>A14427 enligt 522842.

Bonden Anders Nilsson d. 1696-10- 31 tp -3 daler. Hemmansägare på Lappvattnet 1 1678 ml.- 1697 jb. 1⁄2 mantal.
Gift 1a Hustru NN.
Gift 2a ca 1678 , Hustru Brita Olofsdotter d. 1697-11-07 tp 1 d. 28 öre.

Barn:
Olof Andersson Fattenborg f- 1652 ägare av fädernegården Lappvattnet 1 1699jb. – 1710-. bond, soldat.
1710- Hustru Sigrid Eriksdotter f. 1680-05 i Hökmark, Lövånger(AO)

Christopher Andersson f. 1673, KM: ”Soldat Christopher Andersson Fattenborg. Antagen 1677 avgick 1695. I Lövånger 1683, Göteborg 1689- 1690, Piteå 1694. Skriven till tredieman, enligt länsräkenskaper 1681, återbetalning av mantalspeng till honom i Mjödvattnet. Niuter boskapspeng 1682-1683. 1695: Christopher fattas, men som han i Lövånger socken äger och bebor hemman får han där sin rote Lars Frisk hit trpt 10. Hemvist Lappvattnet”. Gift 1672-01-06 med Brita.
BLF: ” Ting 1710. Christoper Andersson i Mångbyn, lät intekna sin broders Olof Anderssons i Lappvattnet till honom gifvne obligation af den 8 Martu innewarande åhr, på 30 daler Copparmijnt”. Gm. Brita.

Dotter KR: 1698-03-06 har Peder Olofsson ifrån Lövånger corpulerades med Anders Nilssons dotter i Lappvattnet och levererade sin brudgumsdaler.

Nils Andersson Kort, båtsman, halvbror till sockenskrivaren Olof Andersson Fattenborg. Skellefteå dombok 1697-11-16.Dombok Burträsk 1680 12-13/11 paragraf 15

Dombok Skeå-Burträsk 1684 7-8/4 paragraf 53

Dombok 1688-02-23: Erik Andersson i Ljusvattnet åbor ett mäkta litet hemman av 11⁄2 tunnland varpå han ej kan behållen bliva och sold Christopher Andersson ifr Lappvattnet brukar o innehaver av samma hemman 1⁄2 tunnlandet han begär att få igenlösa under rätta bolstaden...skall EA betala sold C de 20d kpmt som han givit Eriks broder för vidare avträde och sedan bekomma hus och lägenheter hos sin fader Anders Nilsson i Lappvattnet för vilken han nu knekt går.

Olof Andersson övertog hemmanet.

1677 köpte Anders Nilsson 1/2 Holger Perssons hemman. Andra halvan ägdes av hustru Britas far Olof Nilsson Lappvattnet.

KR: Tp efter hustru Britas styvmoder i Lappvattnet -16 öre.
KR: 1689-01-20. Av kyrkans vinkorn försåldes till Anders Nilsson Lappvattnet och Lars Svensson i Bygdeträsk, 4 tunnor vinkorn för 24 daler. En soldat och hans hustru bodde på gården 1684-86.

BLF: Ting Burträsk 1680. ”Anders Nilsson Lappvattnet, som lade sigh uthi secion med Jon Persson i Renbärgswattnet, och hans styfsöner, om några beskiljllningar, som honom intet angick, saak fälltes till sine 3 mark smt, för Måhlsägande Rättens Tiggande.
Men sielfwa beskiljningen att Jon skall Mutatduonmennen sambt Ländzmannen Erich Larsson, och Mårten Jonnsson tolfman, beror på Gossernes Moders förklaringh, för hwilken sådant skall berättat wara, thertill gåssen Jonn Håkansson nu aldeles nekar”.

BLF: Ting Burträsk 1680. ”Ehuruwähl Anders Nilsson i Lappvattnet förmaanar, dee twenne Enges stijken wara under sitt Bohlhemman kombin, som Peer Jacobsson i Miödwatnet possiderer.
Lijkwähl och emedan effter Nämndens Intijgande, befinnes att ware Träck och orödd mark inerom Miöwatns boornes bijsodd, hafwer fullan i gamble tijder warit köpt af lappwattsborne och de Upbrukat och häfdat. Men sedermera af Miöwatnes åboer igenlööst och dee bruka den nu.
Altså kan Peer Jacobsson intet obligeras affträda besagda Engesstijcker, utan Anders Nilsson protension i det måhlet ophäfwes, och peer Behåller ängiarne, som them i handom hafwer”.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Britta Olofsdotter (-1697)

 • Olof Andersson Fattenborg (1652-1740)
  Kerstin Olofsdotter Fattenborg (1682-1766)
  Anders Olofsson Fattenborg (1684-1763)
  Olof Andersson Fattenborg (1709-)
  Elisabeth Fattenborg (1716-1789)
  Anders Johansson (1739-)
  Anders Andersson (1756-)
  Göran Andersson (1756-)
  Anna Olofsdotter Fattenborg (1686-1732)
  Olof Persson (1708-1743)
  Anna Olofsdotter (1736-1813)
  Britta Stina Andersdotter (1758-)
  Maria Olofsdotter (1784-1858)
  Nils Eriksson Hedberg (1807-1880)
  Anna Fredrika Nilsdotter Hedberg (1841-1918)
  Johan August Öhlund (1861-1901)
  Karl Johan Öhlund (1883-1931)
  Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
  Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
  Carolina Öhlund (1863-1942)
  Johan Anton Hedlund (1888-1889)
  Anna Karolina Hedlund (1890-)
  Alma Sofia Hedlund (1892-1941)
  Alvar Johan Berglund (1919-1993)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Anna Lisa Berglund (1921-)
  Barn
  Barn
  Karl-Erik Berglund (1924-1997)
  Adelina Elvira Hedlund (1894-1977)
  Anton Hedlund (1897-1991)
  Gunvor Hedlund (1923-)
  Ruth Hedlund (1925-)
  Ingegerd Hedlund (1927-)
  Alfred Hedlund (1899-1920)
  Oskar Öhlund (1865-1946)
  Anna Sophia Öhlund (1867-1871)
  Karl Olov Öhlund (1869-1871)
  Anna Mathilda Öhlund (1871-1871)
  Olov Wilhelm Öhlund (1872-1950)
  Seth Gunnar Öhlund (1901-1972)
  Nils Olof Öhlund (1904-1982)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Sven Rubin Öhlund (1905-1991)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Gustaf Oskar Vilhelm Öhlund (1912-1996)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Karl Öhlund (1874-1965)
  Karl Hjalmar Öhlund (1895-1984)
  Johan Emil Öhlund (1897-1993)
  Göte Ingvar Öhlund (1925-1999)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Karl Gunnar Emil Öhlund (1929-2001)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Gustaf Fritjof Öhlund (1899-1984)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Ester Elisabeth Öhlund (1902-1997)
  Barn
  Barn
  Barn
  Rudolf Andreas Öhlund (1904-2005)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Alida Margareta Öhlund (1907-2003)
  Emma Öhlund (1909-1940)
  Martin Erland Öhlund (1918-1947)
  Barn
  Nils Petter Öhlund (1877-1901)
  Axel Öhlund (1880-1955)
  Anna Karolina Öhlund (1912-1993)
  Barn
  Barn
  Barn
  Agda Viktoria Öhlund (1915-2003)
  Barn
  Barn
  Barn
  Eva Eriksson (1941-1969)
  Axel Birger Öhlund (1917-1994)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Knut Hjalmar Öhlund (1882-1885)
  Kristoffer Andersson Fattenborg (1655-1753)
  Nils Kristoffersson Grabbe (1691-1757)
  Kristoffer Nilsson (1726-1804)
  Nils Kristofersson (1759-1823)
  Petter Nilsson (1801-1868)
  Per Persson Söderström (1831-1854)
  Per August Söderström (1856-1941)
  Almar Söderström (1901-1952)
  Assar Söderström (1932-2015)
  Ulrika Bäcklund

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.