Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Jon Hansson*************Håkansön (1602-)
Lägg till moder...
Hans Jonsson (1640-1696)
Barbro Persdotter*********Håkansön (1640-1722)
Per Hansson Frigiven (1672-1748)
Anders Andersson Bryggman (-1644)
Karin ?******Piteå stad
Anders Andersson Bryggman (-1674)
Lägg till moder...
Anders Andersson Bryggman (1658-1731)
Britta Larsdotter Ahlqvist********* (-1715)
Karin Andersdotter (1683-1760)
Hans Persson Frigiven (1707-1742)
Per Eriksson*******Hemmingsmark
Lägg till moder...
Erik Persson (-1696)
Agnes Persdotter*************Hemmingsmark 6 (-1714)
Per Eriksson Bruse (1671-1734)
Henrik Persson*******Hemmingsmark
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Olof Andersson
Lägg till moder...
Anders Olofsson (-1540)
Lägg till moder...
Malin Andersdotter
Erik Henriksson
Lägg till moder...
Nils Eriksson
Margareta ?********Hemmingsmark (-1657)
Per Nilsson (-1675)
Lägg till fader...
Moder
Brita Abrahamsdotter*********Hemmingsmark 2 (1630-)
Karin Persdotter (1668-1750)
Karin Persdotter (1705-1783)
Karin Hansdotter (1739-1782)
1739-12-11--1782-05-21 (kvinna)

mtDNA Haplogrupp X2c1 enligt 4471982.

Född på rote 116 Frigiven i Porsnäs, död på Porsnäs 6, Piteå lfs.
Gift 1761-11-29 med Per Persson född 1736-06-21 och död 1800-01-17 på Porsnäs 6,Menlös Piteå lfs.

Barn:

Per Persson f.1763-01-04

Brita f.1765-05-27

Anders f.1767-02-19

Catharina f.1768-00-00

Hans f.1770-09-29

Eva f.1771-09-21

Jon f.1773-12-10

Magdalena f.1776-01-01

Anna f.1777-00-00

Adam f.1779-01-15 o.d 1782-07-05.

Hans f.1782-05-21

Ur Piteå landsförsamlings dödbok: Nämndeman Per Perssons hustru ifrån Porsnäs Catrina Hansdotter avled den 21.5.1782 i barnsbörd,44 år gammal.

Källa: Landsarkivet i Härnösand. bouppteckning nr 54 år 1782.

" År 1782 den 27 Maij anmodades underteknade af Nämndemannen Pehr Pehrsson i Portsnäs at uptekna, wärdera och fördela hans och dess afledna hustru Catharina Hansdotters Fasta och Lösa Egendom til delnings emellan honom och deras Sammanaflade Barn; Sönerna Pehr, Anders, Jonas, Adam och Hans, samt döttrarna Brita, Catharina, Eva, Magdalena och Anna, alla omyndiga, för hwilka fadren Pehr pehrsson förmynderskapet sig åtog; bilifwandes Egendomen af fadren upgifwen, Hwilket alt aflop som följer:

fasta Egendom Ett i Portsnäs By under Nr 6 belägen 11/64 mantal Skattehemmanet Pehr Pehrssons arfwejord, Hwilket med Hus och jord, Såg och Miöhlqwarnar samt Kyrkostadshusen wärderades till för alt 66 riksdaler 32 skilling rikspersedlar

Silfwer En Bägare af 4 1/4 lod bruten á 16 skilling lodet= 1 riksdaler 20 skilling; En Dito 4,5 lod bruten á 16 skilling lodet= 1 riksdaler 24 skilling; En Dito af 3 3/4 lod á 18 skilling lodet= 1 riksdaler 21 skilling 8 runstycken; En Sked af 5 lod á 24 skilling lodet= 2 riksdaler 24 skilling; En dito 3,5 lod á 24 skilling lodet= 1 riksdaler 36 skilling Totalt= 6 riksdaler 29 skilling Rikspersedlar

Ten En Talrik= 8 skilling; 2 st små Ljusstakar á 0,5 skålpund= 4 skilling Totalt= 12 skilling Rikspersedlar

Koppar En Stoppanna= 16 skilling Rikspersedlar

Jernsaker En gammal Gryta om 14 Kannrum= 8 skilling; En Dito om 4 kannor= 18 skilling 3 runstycken; En Dito i gammelstaden= 13 skilling 4 runstycken; En dito liten, En Dito sliten= 6 skilling; 1 par JernAnderstänger wäger 16 skålpund= 18 skilling 8 runstycken; 1 st Järnstörtrågar= 26 skilling 8 runstycken; 2 st Tälgyxor á 8 skilling= 16 skilling; 1 Dito mindre bristfällig= 4 skilling; 3 st Huggyxor á 8 skilling= 24 skilling; 2 st Dito á 5 skilling 4 runstycken= 10 skilling 8 runstycken; 1 rund Stekpanna= 8 skilling; 1 Dito= 5 skilling 4 runstycken; 1 ny gräslia= 8 skilling; 3 st Dito litet brukad á5 skilling 4 runstycken= 16 skilling, 5 st sämre á 4 skilling= 20 skilling; 3 st gambla á 1 skilling= 3 skilling; 5 st Handskjäror á 1 skilling= 5 skilling; 1 st Isbill i godt stånd= 6 skilling, 2 st nya gräf á 1 skilling= 2 skilling, 3 st Dito á 6 runstycken= 18 skilling; 1 st ny Spade0 8 skilling; 1 Dito= 6 skilling, 1 Dito0 4 skilling; 1 st Dragjärn0 2 skilling; 1 st Räcktnagel= 1 skilling; 1 st Bandhake= 1 skilling; 1 st Husdrag= 1 skilling 4 runstycken; Hammare och hoftång= 4 skilling; 1 stor Husnafware0 3 skilling; 14 skålpund Stångjärn á 18 skilling 8 runstycken; 4 skålpund Lyståhl á 2 skilling 8 runstycken= 8 skilling; 5,5 skålpundLöfwen dito á 2 skilling 8 runstycken= 14 skilling 8 runstycken; 1 utnött Lodbössa= 16 skilling; 1 st Slagjärn= 24 skilling; 1 st Anderstångnafware= 2 skilling; 3 st Fäst Dito á 1 skilling= 3 skilling; 4 st små Dito á 6 runstycken= 2 skilling, 2 st Huggborrar á 1 skilling= 2 skilling; 1 st Hohlbor= 1 skilling; 2 st Små borar á 6 runstycken= 1 skilling; 1 st handsåg= 3 skilling; 1 st Foghöfwel med jern= 2 skilling; 1 st Oxhöfwel med jern= 1 skilling 6 runstycken, 3 st små Handhöflar á 9 runstycken= 2 skilling 3 runstycken; 1 st Sämsk Dito= 6 runstycken; 10 st gamla och obrukliga Kanshöflar0 2 skilling 6 runstycken; Hälften i et Sågblad wäger 8 skålpund á 1 skilling 4 runstycken= 10 skilling 8 runstycken; 2 st Filar á 1 skilling 6 runstycken= 3 skilling; 2 st Dito utnötta á 6 runstycken= 1 skilling; 1/3 del i ett Rödjern= 10 skilling 8 runstycken; 1/3 del i ett trijfotjärn= 2 skilling 8 runstycken Totalt= 8 riksdaler 5 skilling 3 runstycken Rikspersedlar

Boskap En Häst i 17:e året= 4 riksdaler; 9 st Kor á 2 riksdaler= 18 riksdaler; 2 st Fiohlqwigor á 32 skilling= 1 riksdaler 16 skilling; 1 st Spekalf= 8 skilling; 9 st Får á 8 skilling= 1 riksdaler 24 skilling; 3 st Lamb á 4 skilling= 12 skilling Totalt= 25 riksdaler 12 skilling Rikspersedlar

Kjörredskap Ett Klobbkärra med flake= 32 skilling; En Karmsläde med ok och Rem, Boga och Stänger samt Slädfilt= 1 riksdaler; 1 st Wak med Släda med Fählskrinda= 16 skilling; 1 st seltyg= 16 skilling; 4 st Arbetssläda á 2 skilling 1 runstycken= 10 skilling 8 runstycken; 1 par Stöttingar med tross uthi= 16 skilling Totalt= 2 riksdaler 42 skilling 8 runstycken Rikspersedlar

Åkerredskap 1 st JernHarfwa0 32 skilling; 1 Wält med Bill= 12 skilling, 1 st Ahl= 4 skilling totalt= 1 riksdaler Rikspersedlar

Fiskeredskap En Not 52 fambnars längd med repen= 6 riksdaler; 1 Notbåt något gammal= 32 skilling; En Dito liten utgammal= 8 skilling; 1 Ljuster och Lysjern= 8 skilling; 1/3 del i en Kyrkbåt= 8 skilling.

Böcker En Bibel i någorlunda godt stånd= 1 riksdaler; Christian Schrivere Postilla= 24 skilling; En Likpredikningsbok= 3 skilling, En dito öfwer lutheri Cattecis0 3 skilling Totalt0 1 riksdaler 30 skilling Rikspersedlar

Husgerådspersedlar Ett Wägguhr i godt stånd= 5 riksdaler; En Dahlaslipsten med jernwef= 32 skilling; En Yxsten liten med träwef= 2 skilling 8 runstycken; En Kista med lås och beslag= 1 skilling; 1 Dito= 1 skilling; 1 Dito= 1 skilling; 1 krönt Betsman= 13 skilling 4 runstycken; 1 Krönt Skal med hela och half tappa= 8 skilling; 1 st Kagg= 16 skilling; 1 Bordtäcke något nött af 6 alnar= 24 skilling; 1 Långullfäll med hamptäcke0 32 skilling; Ett WästgiötaSängtäcke= 24 skilling, En Säng, bestående af en Långullfäll med blått Täcke af walmar, Et Wästgiötatäcke; Ett Lakan; Et Renskinn med twenne Hufwudbolster0 2 riksdaler 32 skilling; 1 liten Spann med lås= 8 skilling; 1 st Bläcktratt= 1 skilling 6 runstycken; 1 Dito liten0 6 runstycken; 1 gammal Tagelsikt= 1 skilling 6 runstycken; 1 gammal Ränsla0 1 skilling; 1 st HalfAnkare af Ek= 8 skilling; 1 st Kannkagg af Ek= 4 skilling; 1 Kannboutelja= 2 skilling; 1 st Glasqwartersflaska0 6 runstycken, 1 Häckjia0 3 skilling, 1 par hampkambar0 2 skilling, 2 par Yllekardor= 5 skilling 4 runstycken; 1 st Bläcklykta bristfällig=2 skilling; 3 st Sållar= 6 skilling; 1 st Siählskinnsmatsäck= 5 skilling 4 runstycken; 1 Dito= 1 skilling; 1 stirgsäck= 5 skilling 4 runstycken, 1 st Miöhlkar= 3 skilling; 3 st Tunnor= 3 skilling; 1 dricksKagg= 1 skilling; 1 par Wäfstolar med refträ och Skiljekamb= 24 skilling; 3 st Wäfskedar á 2 skilling 8 runstycken= 8 skilling; 1 par gambla Wäfskaft= 2 skilling; 3 st Spinnråckar á 8 skilling= 24 skilling; 1 st Sädskorg= 2 skilling; 1 st Bordkor0 3 skilling. De i Huset befinteliga Sten- och Träkäril bestående af Såar, Embar, Byttor, Flaskor, Tjäran, Mjölketråg och Mjölkedon med fot och skålar samt bakedon i ett för alt= 1 riksdaler 8 skilling. Totalt= 17 riksdaler 31 skilling Riksgäldssedlar

Den dödas gångkläder En Swart Sametsmössa0 32 skilling; En damast Dito= 8 skilling; En röd och gul Silkeshalsduk= 16 skilling; En swart Florshufwa= 32 skilling; En Half KammarduksHalsduk= 8 skilling; En lärfts Dito= 4 skilling, En Linlärftsöfwerdel= 1 skilling; En stoppad kamlåttsLifstycke= 6 skilling, En blå SatinsPäls= 1 riksdaler; En swart och ny Kamlåttskofta0 2 riksdaler; En kartunskofta gammal0 4 skilling; En gammal swart Satins Dito0 4 skilling; En Hvit noppkins Dito= 16 skilling; En blå Wallmars Dito= 8 skilling, En stampad swart Wallmarskjortel= 24 skilling; En rödrandig Dito= 24 skilling; En Flanels Dito= 12 skilling; En Dito Smårandig= 4 skilling; En Kartunsförkläde0 4 skilling; En Dito Smårandig= 2 skilling; Ett Hwitt Lärfts Dito= 10 skilling 8 runstycken; Ett Hwitt dito= 2 skilling 8 runstycken; 2 st förklädämnen= 2 skilling 8 runstycken; 1 Lärftslakan= 18 skilling 8 runstycken, Ett par Klippingshanskar= 2 skilling, Ett par gamla ludna= 1 skilling. Sågtimmer och bräder wid Sågen: 110 stockar á 8 skilling= 18 riksdaler 16 skilling; 17 Tolft Enkla bräder ´8 skilling= 2 riksdaler 40 skilling Totalt= 21 riksdaler.

Contante penningar Dels i Specie i Slantar upgafs 39 riksdaler Riksgäldssedlar Summa inventari= 191 riksdaler 32 skilling 7 runstycken

Afgående Poster The fattigas andel= 11 skilling 6 runstycken Afwittringskostnader0 36 skilling I Enklinga fördel tilkommer Fadren Per Persson 1/20 del af den Lösa Egendomen som giör Sex Riksdaler 10 skilling 6 runstycken bestående i följande Persedlar: En Sorgsäng för 2 riksdaler 32 skilling; Af de i Huset befinteliga käril= 1 riksdaler 8 skilling= En Ko för= 2 riksdaler; 2 st får för a 8 skilling= 16 skilling; 1 Hohlbor= 1 skillig; 1 Oxhöfwel0 1 skilling 6 runstycken Totalt= 6 riksdaler 10 skilling 6 runstycken Rikssedlar sedan är til delning af den Lösa Egendomen 117 riksdaler 41 skilling 7 runstycken. Här pålades den Lösa egendomen i trenne Lika lotter derwid Fadren Pär Pärsson efter skedd Lottning med slutna Sedlar bekom följande på Lottsedlarna Nr 2 och 3. En Silfwerbägare af 4 174 dels lod= 1 riksdaler 24 skilling; 1 st Dito 3 3/4 dels lod= 1 riksdaler 21 skilling 6 runstycken; 1 Silfwersked af 5 lod0 2 riksdaler 24 skilling; 1 Tentalrick= 8 skilling; 2 st Liusplåtar0 4 skilling, 1 kopparpanna= 16 skilling, 1 gryta 4 Kannor= 18 skilling 8 runstycken; 1 Dito= 13 skilling 4 runstycken; 1 liten dito0 6 skilling; 1 jernstör= 26 skilling 8 runstycken; 1 Tälgyxa= 8 skilling; 1 Dito liten= 4 skilling; 2 st HuggDito= 16 skilling; 1 Dito= 5 skilling 4 runstycken; 1 rund Stekpanna0 8 skilling; 1 Dito= 5 skilling 4 runstycken; 2 st GräsKjär af twenne sort= 10 skilling 8 runstycken; 4 st Dito af tredje sort= 16 skilling; 2 st gamla= 2 skilling; 3 st Handskjärjor= 3 skilling; 1 Isbill= 6 skilling; 1 st nytt Gräf= 1 skilling; 2 st Dito=1 skilling; 1 Spade= 6 skilling; 1 Dito= 4 skilling; 1 par Dragjern= 2 skilling; 1 Räcktnagel= 1 skilling; Hammar och Hoftång= 4 skilling; 14 skålpund Stångjärn= 18 skilling 8 runstycken; 4 skålpund Ljusståhl= 8 skilling; 1 Lodbössa= 16 skilling; 1 Slagjern= 24 skilling; 2 st Fästnafware= 2 skilling; 2 st Huggborrar= 2 skilling; 2 st sämre Dito= 1 skilling; 1 Handsåg= 3 skilling; 3 små Handhöflar= 2 skilling 3 runstycken; 1 st Krushöflar= 2 skilling 6 runstycken; 2 st Fihlar= 3 skilling; 2 st Dito= 1 skilling; 1/3 del i et Rådjärn= 10 skilling 8 runstycken; 1/3 del uthi en Trijfot= 2 skilling 8 runstycken; En Häst= 4 runstycken; 5 st Kor= 10 riksdaler; 1 Fiohlqwiga= 32 skilling; 1 Spekalf0 8 skilling; 5 st Får0 40 skilling, 3 st Lamb= 12 skilling, 1 Karmsläde med des tilbehör= 1 riksdaler, En Wak med släde med Fählskrinda= 16 skilling; 1 Seltyg= 16 skilling; 1 Wält eller Plog= 12 skilling; 1 Ahl= 4 skilling, I Noten= 4 riksdaler; 1 Notbåt= 32 skilling; 1 Dito gammal= 8 skilling; 1 Postilla= 24 skilling; 1 Likpredikningsbok= 3 skilling; 1 Dito öfwer Luteri Catheces= 3 skilling; I Wägguhret= 4 riksdaler; 1 Dahlaslipsten= 32 skilling; 1 YxDito= 2 skilling 8 runstycken; 2 st Kistor= 2 riksdaler; Skiäl med hel och Half Kappa= 8 skilling; 1 Lagbok= 16 skilling; 1 Bordtäcke= 24 skilling; Ett WästgiötaSängtäcke= 24 skilling; 1 mindre Bläcktratt= 6 runstycken; 1 Blecklykta= 2 skilling; 2 st Sållar= 4 skilling; 1 Ränsla= 1 skilling; Et Halfankare= 8 skilling; Kagg af Ek ett Kannrum= 4 skilling; 1 Qwarters Glasflaska= 6 runstycken; 1 par Hampkambar= 2 skilling; 1 par yllekardor= 2 skilling 8 runstycken; 1 Siählskinsmatsäck= 5 skilling 4 runstycken; 1 Strigsäck= 5 skilling 4 runstycken; 2 Tunnor= 2 skilling; 2 st Wäfskedar= 5 skilling 4 runstycken; 2 st Spinnråckar= 16 skilling; 1 Sädeskorg= 2 skilling; 1 par Stöttingar med tross= 16 skilling; 1 Långullfäll= 32 skilling; 1 Drickskagg= 1 skilling; 1 swart DamastMössa= 8 skilling; en röd och gul Silkeshalsduk= 16 skilling; En half Kammardukshalsduk0 8 skilling; En LärftsDito= 4 skilling; En Lintyggsöfwerdel= 1 skilling; 1 Dito ny= 3 skilling; Ett stppad KamlåttsLifstycke= 6 skilling; En blå SatinsPäls= 1 riksdaler; En Kartunskofta gammal= 4 skilling; En Hwit NopkinsDito= 16 skilling;En blå WallmarsDito= 8 skilling; En swart stampad Wallmarskjortel= 24 skilling, En rödrandig Dito= 24 skilling; En FlanelsDito= 12 skilling; En smårandig Dito= 4 skilling; Ett kartunsförkläde= 4 skilling; Ett Dito Smårandigt= 2 skilling; Ett Hwitt LerftsDito= 10 skilling 8 runstycken; 2 st Förklädesämnen= 2 skilling 8 runstycken; 1 lerftslakan= 18 skilling 8 runstycken; 1 par KlippingsHandskar=2 skilling; 1 par Dito ludna= 1 skilling; Aff Sågbrederna= 1 riksdaler 42 skilling 8 runstycken, Af Sågtimret= 32 skilling 11 173 runstycken; Af contant= 26 riksdaler 36 skilling 4 runstycken; Af det fasta0 44 riksdaler 21 skilling 4 runstycken Totalt0 123 riksdaler 1 skilling 3 runstycken Riksgäldssedlar. Och Barnen tillsammans Lotten Nr 1 af följande innehål: En Silfwerbägare af 4 174 lod= 1 riksdaler 20 skilling; En Sked af 3,5 lod0 1 riksdaler 36 skilling; 1 Gryta af 14 kannrum= 8 skilling; 1 Dito liten0 6 skilling, 1 par jernanderstänger= 18 skilling 8 runstycken; 1 Tälgyxa= 8 skilling; 1 Huggyxa= 8 skilling; 1 Dito= 5 skilling 4 runstycken; 1 ny Gräskjär= 8 skilling; 1 Dito= 5 skilling 4 runstycken; 1 Dito0 4 skilling; 1 Dito= 1 skilling, 2 st Handskjäror= 2 skilling; 1 nytt Gräf= 1 skilling; 1 Dito= 6 runstycken; 1 ny Spade= 8 skilling, 1 bandhake= 1 skilling; 1 Husdrag= 1 skilling 4 runstycken; 1 Husnafware= 3 skilling; 5,5 skålpund KöfwenStåhl= 4 skilling 8 runstycken; 1 Anderstångsnafware= 2 skilling; 1 FästDito= 1 skilling; 4 små Dito= 2 skilling; 1 sämre Dito; 1 Foghöfwel= 2 skilling; 1 sämre Dito0 6 runstycken; Hälften i ett Sågblad= 10 skilling 8 runstycken; 3 st Kor= 6 riksdaler; 1 Fiohlqwiga= 32 skilling; 2 st får= 16 skilling; 1 KlobbKärr=32 skilling; 1 JernHarfwa= 32 skilling; 4 st Arbetsslädar= 10 skilling 8 runstycken; I Noten= 2 riksdaler; 1/6 del i Kyrkbåten= 8 skilling; Liuster och Lysjern= 8 skilling; 1 Bibel= 1 riksdaler; I Wägguret= 1 riksdaler; 1 st Kista= 1 riksdaler; 1 st krönt Betsman= 13 skilling 4 runstycken; 1 liten Spann= 8 skilling; 1 Bläcktratt= 1 skilling 6 runstycken; 1 st Kannboutelia= 2 skilling; 1 st Såll= 2 skilling; 1 Tagelsigt= 1 skilling 6 runstycken; 1 st Häckla= 3 skilling; 1 par Yllekardor= 2 skilling 8 runstycken; 1 st Siählskinsmatsäck= 1 skilling; 1 st Miölkar= 3 skilling; 1 st Tunna= 1 skilling; 1 par Wäfstolar med Refträ= 24 skilling; 1 st Wäfskeda= 2 skilling 8 runstycken; 1 par Wäfskaft= 2 skilling; 1 Spinråck= 8 skilling; 1 st Bordkorg= 3 skilling; 1 swart Sametsmössa= 32 skilling; En swart FlorsHufwa= 32 skilling; En swart KamllåtsKofta= 2 riksdaler; En Hwitt Lärftsförkläde= 2 riksdaler 8 skilling; Af Sågbreder= 45 skilling 14 runstycken; Af Sågtimret= 40 skilling 4 1/3 runstycken; Af Contant= 12 riksdaler 42 skilling 2 runstycken; Af dett Fasta= 22 riksdaler 10 skilling 42 skilling 8 runstycken. Totalt= 61 riksdaler 24 skilling 6 2/3 runstycken Rikssedlar Summa= 191 riksdaler 35 skilling 7 runstycken

at altsammans wara rigtigt upgifwit och intet medh wett och wilja undandölgt, Kan jag med Eds bestyrkande.

Pär Pärsson 1 Portsnäs

Såsom Inventeringsmän och Wittnen

Carl Olofsson Jon Abrahamsson i Portsnäs i Håkansön

..... åtog sig at wara barnen ansfwarig för deraf moderens arf som nu blifwit upteknat och fördehlt, at när de blifwa myndiga skal det befinnas wara i det stånd det nu wid Inventeringen befunnits

Wittnen Ofwanskrefne

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Per Persson (1736-1800)

 • Britta Persdotter (1765-1815)
  Maria Catharina Olofsdotter (1795-1878)
  Olof Persson Lundman (1820-1861)
  Maria Elisabeth Lundman (1840-1870)
  August Marklund (1869-1917)
  Johan Edvard Marklund (1899-1978)
  Inga-Maj Marklund (1927-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Bertil Marklund (1933-1998)
  Barn
  Barn

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.