Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Olof Henriksson Smed/Baron************'Böle, Piteå (1691-1771)
Karin Olofsdotter*********rote Smed Böle (1694-1733)
Henrik Olofsson Strömkarl/Segerkarl (1725-1809)
Anders Larsson************Kinnbäck 1
Lägg till moder...
Lars Andersson
Lägg till moder...
Anders Larsson (-1609)
Lägg till moder...
Nils Andersson (1602-)
Sara ?******Kinnbäck 1
Per Nilsson (1637-1727)
Lägg till moder...
Gabriel Persson (1690-1767)
Per Eriksson********Åbyn 4 (1638-1733)
Anders Jonsson Smed****Innervik 7
Lägg till moder...
Staffan Andersson
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Olof Olofsson (1420-)
Lägg till moder...
Anders Olofsson
Lägg till moder...
Herse Andersson
Jöns Olofsson***********Tuvan 2
Lägg till moder...
Margareta Jönsdotter
Kerstin Hersedotter
Nils Staffansson
Lägg till moder...
Nils Nilsson (1603-1678)
Lägg till moder...
Mariet Nilsdotter
Barbro Persdotter (1685-1746)
Maria Gabrielsdotter (1729-1807)
Olof Henriksson (1764-1808)
1764-08-29--1808-07-06 (man)

Olof Hindriksson född och död på Vistträsk 5, Myran, Älvsbyn.


Bonde.

Ur Piteå landsförsamlings vigselbok: Vigsel den 23.2.1794 mellan skattebonden Olof Hindriksson i Wistträsk och bondedottern Brita Pehrsdotter ifrån Portsnäs.

Ur samma församlings dödbok: Den 6.7.1808 avled bonden Olof Hindrichson av feber i Wistträsk, gård Nr 5 Myran, Piteå landsförsamling. Begravd av adjutanten Schörling.

Källa. Landsarkivet i Härnösand: Bouppteckning nr 6 år 1809 Olof Hindriksson i Wistträsk:

" År 1809 den 9:e Februari infunno sig undertecknade efter anmodan hos Bonden Olof Hindrikssons Enka Brita Persdotter i Wistträsk för att anteckna och wärdera deras och dess med döden sistlidne höst aflidne man Olof Hindrikssons ägendom till rättelse och delnings emellan deras under äktenskapet sammanaflade barn Gabriel 5 år, döttrarna Maria Katharina 13 år, och Eva 9 år gamla, hwars rätt och Bästa såsom lagligen tillförordnade förmyndare Bönderna Johan Isaksson och Nils Matsson i allt taga och bewaka skulle, Uppgifwandes Enkan Brita Persdotter ägendomen hwilken anteknades som följer :

Fast Ägendom Arfwing Skattehemmanet Nr 5 1/8 mantal i Wistträsk wärderades med der under lydande Åbyggnad till 92 riksdaler.

Guld 1 Sked af sämre Guld som antagit Enkans behöfvande avsätta delning deraf= 4 riksdaler; 1 par Örbucklor 18 carat= 12 riksdaler 24 skilling; 2 st ringar à 2 riksdaler= 4 riksdaler; 1 st Dito mindre= 1 riksdaler 24 skilling.

Silfwer 1 Bägare 31 lod à 20 skilling= 12 riksdaler 44 skilling; 1 Dito 23 lod à 20 skilling= 9 riksdaler 28 skilling; 1 Dito 3,5 lod= 1 riksdaler 16 skilling; 1 Dito 3,5 lod à 16 skilling= 1 riksdaler 8 skilling; 24 Skjedar à 12 skilling= 12 riksdaler; 1 st Släckelsesked= 5 riksdaler. Totalt= 35 riksdaler 42 skilling.

Tenn 1 Hamrat Fat 4,5 Skålpund à 8 skilling= 36 skilling; 1 Stop med Låck 24 Skålpund à 10 skilling= 25 skilling; 1 CaffeCanna 1,5 Skålpund à 10 skilling=15 skilling; 1 st Skål= 8 skilling; 1 par Ljusstakar= 16 skilling.

Koppar 1 Brännwinspanna med Hatt och Pipor wäger 8 skålpund à 14 skilling= 2 riksdaler 16 skilling 83,4 kilo); Twenne gamla Kittlar wäger 6 skålpund à 10 skilling= 1 ruiksdaler 12 skilling; 1 Caffepanna= 12 skilling; 1 Slätt Panna= 8 skilling; 1 liten Malmskjälla= 8 skilling; 1 Hästklocka0 8 skilling.

Bleck 1 Sil= 3 skilling.

Järnsaker 2 st Slagjärn à 1 riksdaler 2 skilling 10 runstycken= 2 riksdaler 32 skilling; 2 st Dito mindre à 40 skilling= 1 riksdaler 32 skilling; 1/3 del i Rådjärnet= 4 skilling; 5 st Lyar à 8 skilling= 40 skilling; 8 st mindre Dito à 4 skilling= 32 skilling; 1 par Säfjelyar0 24 skilling; 1 Handsax= 12 skilling; 1 Ullsax= 4 skilling; 1 Dito mindre= 3 skilling; 4 st Handskjäror à 2 skilling= 8 skilling; 1 Qwarnhacka= 2 skilling; 1 par Slädesstänger wäger 1 Lispund 3 skålpund= 23 skilling; 1 par Stöttingsstänger wäger 1 Lispund 3 skålpund0 23 skilling; 1 par Stöttingsstänger wäger 9 skålpund= 19 skilling; 1 Tälgyxa= 12 skilling; 1 Dito Klyfyxa= 16 skilling; 1 Dito Huggyxa= 12 skilling; 8 st gamla Yxor à 4 skilling= 32 skilling; 1 Eldgaffel= 6 skilling; 4 st gräf á 2 skilling= 8 skilling; 8 st gamla Skjäror= 6 skilling; 1 par Handkammar= 1 skilling; 1 st Koskjälla= 12 skilling; 1 Dito sämre0 4 skilling; 1 st Malmstekjärn= 12 skilling; 1 st Järnwigg= 3 skilling; 1 Törftork= 1 skilling; 1 Bössa med foder= 1 riksdaler 32 skilling; 1 Järnlina 5 2/3 famnar= 1 riksdaler; 2 st Jordyxor à 10 skilling= 20 skilling; 1 st Skackel= 2 skilling; 1 st Skarfyxa= 2 skilling; 1 sämre Järnlina= 40 skilling; 1 bättre Spade= 6 skilling; 2 st sämre Dito à 3 skilling= 6 skilling; 1 Isbill= 8 skilling; 1 st Caffepanna brännare= 8 skilling; 1 st Caffeqwarn= 24 skilling; 1 Skälsgryta bristfällig= 12 skilling; 1 Gryta om 2 Kanrum= 16 skilling; 1 st Dito om 1 Dito= 4 skilling; 1 st Panna den större= 12 skilling; 1 Dito mindre= 8 skilling; 1 Dito Halfstopspanna= 4 skilling; 1 Stekpanna= 2 skilling; 1 mindre Dito= 2 skilling; 2 st Ahljärn= 4 skilling Totalt= 17 riksdaler 12 skilling

Kjörredskap 1 st Arbetssele= 16 skilling; 1 Dito= 8 skilling; 1 par nya Tömmar; 1 ny Harfwa= 1 riksdaler; 1 Wält= 20 skilling; 1 Dito sämre= 16 skilling; 1 st gammal Ahl= 2 skilling; 3 par Stöttingar à 12 skilling= 36 skilling; 1 par gamla Dito= 3 skilling; 1 Myll0 4 riksdaler; 2 par Skacklar med järntuga= 6 riksdaler; 1 par Lokor med Ramar,Björnskinn, Båga, Fimmelstänger och Hindertyg= 2 riksdaler 8 skilling; 1 ämne till ett parRamar= 8 skilling; 1 Skrinda med Släde= 16 skilling; 1 Dito med Dito= 18 skilling; 1 Släde med Balkar= 4 skilling; 4 st gamla Slädar= 4 skilling. Totalt= 6 riksdaler 33 skilling.

Then Afflednes Gångkläder. 1 st Gillerskinnsmössa= 40 skilling; 1 st gammal Hundskinnsmössa= 12 skilling; En blå Kappråck af Walmar= 3 riksdaler 24 skilling; 1 st Lång blå Päls= 2 riksdaler; 1 swart Klädening med jacka, Wäst och Böxor ett par Raggarnsstrumpor jämte en grön Halsduk= 6 riksdaler; En kort Päls med nytt tyg= 1 riksdaler 16 skilling; En blå Råck med snören= 28 skilling; En swart Klädning med Jacka, Lärft och Böxor= 1 riksdaler 32 skilling; 1 par WäkaBöxor= 16 skilling; 1 grå Wallmarströja med Häckla= 12 skilling, 2 st gamla Skjortor à 8 skilling= 16 skilling; 1 par Stöflar= 1 riksdaler 32 skilling. Totalt= 18 riksdaler 32 skilling.

Fiskeredskap Andelar i Byns Selaknot= 1 riksdaler 16 skilling; Trenne andelar i en Not= 1 riksdaler 24 skilling; 14 st Siknät utgamla= 21 skilling; 18 st gamla Gäddnät à 1 skilling= 18 skilling; 3 st Mörtnät à 4 skilling= 12 skilling; 1 st twinnadt Siknät= 12 skilling; 1 st otwinnade Mörtnät= 24 skilling; 1 Notstycke 3,5 ahlnar och 4 famnar långt; andelar uti en Skjötbåt wid Sikforsen= 1 riksdaler; Hälften i en Båt wid Korsträsket= 4 skilling; 1 Båt hemmai träsket= 12 skilling; 1 Lysjärn= 6 skilling; 1 par Snaror och Gäddkrokar= 12 skilling.

Boskap 1 brun Häst i 12:e året= 7 riksdaler; 8 st Koor à 3,5 riksdaler= 28 riksdaler; 1 årsgammal Kalf= 1 riksdaler; 7 st får á 16 skilling= 2 riksdaler 16 skilling; 1 3/4 årsgammal Swin0 40 skilling Totalt= 39 riksdaler 8 skilling.

Böcker 1 Bibel i godt stånd= 2 riksdaler; Anders Gradins Postilla= 32 skilling; 1 gammal grofstilig Psalmbok= 8 skilling; 1 finstilig Dito= 8 skilling.

Husgeråds och Diverse Persedlar 1 st gammalt Dyngswägguhr med fordral= 5 riksdaler; 1 Dahlaslipsten= 2 riksdaler; Hälften uti en Dito med Johan Jacobsson= 1 riksdaler 32 skilling; 3/4 delar uti en Yxsten= 6 skilling; 1 liten Dahlasten= 6 skilling; 1 Bord måladt med Låda= 32 skilling; 1 Dito målatt= 10 skilling; 6 st Gulmålade Stolar á 6 skilling= 36 skilling; 1 st Rödmålad Skåp med 4 Lås= 2 riksdaler 24 skilling; 1 st brunmålad Soffa= 36 skilling; 4 par nya Wäfstolar med Refträn och Gradkam tillsammans= 1 riksdaler; 1 Wäfsked 14 Pasmar på alnen= 6 skilling; 1 st Dito 11 Dito på Dito= 4 skilling; 1 st Dito 10 Dito på Dito= 4 skilling; 1 st Dito 9 Dito på Dito= 4 skilling; 1 Spinnråck i godt Stånd= 24 skilling; 2 st Dito sämre à 12 skilling= 24 skilling; 1 par gamla Skrubbor= 3 skilling; 2 par gamla Kardor à 2 skilling; 1 par bättre Kardor= 3 skilling; Hampkammar= 2 skilling; 1 Tagelsikt= 6 skilling; 2 st Sållar 3 skilling för den bättre och 2 skilling för den sämre= 5 skilling; 1 Tälgyxa= 6 skilling; 2 st huggyxor à 6 skilling= 12 skilling; 1 Gaffel0 6 skilling; 1 Säck0 6 skilling; 2 st Säckar à 3 skilling= 6 skilling; En rödt Wäst0 8 skilling; En randig dito= 8 skilling; 1 brunmålad Kista med Lås och beslag= 32 skilling; 1 Slädesfilt= 12 skilling I Boet befinteliga Kopp och Kar bestående af tunnor, fjärdingar, Såar, Ämbar, Kaggar, Byttor, Tråg, Bakudon wärderades tillsammans för 2 riksdaler Totalt0 22 riksdaler 30 skilling

Porcellain 4 st hwita PorcellainsTallrickar= 8 skilling; 1 st Flata Fat= 1 skilling; 4 st gröfre Talrickar à 1 skilling= 4 skilling; 2 st Dito Caffekoppar och Fat à 3 skilling= 6 skilling; 2 st Dito sämre à 1 skilling= 2 skilling; 1 st kopp och 2 st Fat= 1 skilling Toalt0 22 skilling 2 par Bordknifvar och Gafflar= 8 skilling; 2 par Dito sämre= 4 skilling; 1 st Brödkorg= 5 skilling; 2 st Ostkorgar à 1 skilling= 2 skilling; 1 st knifkorg= 4 skilling; 1 st Rakeknif= 3 skilling; 2 st hwita DricksPocaler af Glas à 6 skilling= 12 skilling; 1 st Halfstopsflaska= 10 skilling; Halfkansflaska= 3 skilling.

Sängkläder 1 st Dyna med spritad Dun 0,5 Lispund netto= 2 riksdaler; 1 Dito med ospritad dito 1 Lispund 5 skålpund= 2 riksdaler; 1 Dito med Dun 1,5 Lispund= 2 riksdaler 12 skilling; Dito nr 1 med hår och dun= 1 riksdaler 12 skilling; Dito nr 2 med hår= 1 riksdaler; 1 Dito med hår= 1 riksdaler, 1 Kudd med öfwerdrag spritad Dun= 40 skilling; 1 Dito Nr 1= 36 skilling, 1 Dito med öfwerdrag, ospritad fjäder= 32 skilling; 1 Dito med rödprickit öfwerdrag= 20 skilling; 1 Dito med hår gammalrandig= 12 skilling; 2 st Fällar af långull med röda Täcken= 2 riksdaler 16 skilling, 1 Dito af Dito med Dito= 1 riksdaler 16 skilling; 1 Dito af Dito med rörantsTäcke= 1 riksdaler 16 skilling; 1 Klippingsfäll med Wästgöthtäcke= 40 skilling; 1 st Cattunstäcke stoppadt= 1 riksdaler, 2 st Lakan à 10 skilling= 32 skilling; 6 st gamla Cattun à 12 skilling= 1 riksdaler 30 skilling; 1 Ståndsäng= 5 skilling; 1 Hwardagssäng med en Kalfskinsdyna, 2 Kuddar och 2 st Fällar= 2 riksdaler; 1 Dito, En Kalfskinsdyna; En Fäll och Kudd= 1 riksdaler; 1 Dito; En Kalfskinsdyna, En Fäll och 2 st gamla Kuddar= 1 riksdaler Totalt0 26 riksdaler 26 skilling 7,1 Skålpund grofHäcklade Lin= 1 riksdaler 8 skilling; 1 st Renskinn nr 1= 16 skilling; 1 st Dito Nr 20 8 skilling; 2 st Dito Nr 3 à 6 skilling0 12 skilling; 2 st Dito Nr 4 à 4 skilling0 8 skilling; 1 obarkad Kohud= 1 riksdaler. 5 st beredda Klippingsskinn à 6 skilling= 30 skilling, 9 st obereddaLångullskinn à 6 skilling= 1 riksdaler 6 skilling; 12 st Dito Klippingsskinn à 4 skilling= 1 riksdaler; 6 st beredda Kalfskinn à 6 skilling= 36 skilling; 20 st oberedda Dito à 4 skilling= 1 riksdaler 32 skilling; 7 st större och mindre Hyflar= 10 skilling; 1 Sträckbänk= 4 skilling; 4 st större och mindre Huggborrar= 3 skilling; 2 st Hammare och Hoftång= 12 skilling; 1 Sax och en Fil= 8 skilling; 1 Anderstång och en Fästnafvare= 2 skilling; 1 Wäfsked med twenne Nafware= 10 skilling; 1 Järnpassare= 2 skilling; 1 liten Handsåg= 1 skilling; 1 Bandhake= 2 skilling; 1 kniftång= 2 skilling; En Kista i Sikforsen= 24 skilling; 1 par Tömmar med Betsel0 3 skilling, 1 grå WallmarsRåck med hamptyg= 12 skilling; 2 st gamla Spannar den bättre 4 skilling den sämre 2 skilling= 6 skilling; 1 st lodbetsman= 3 skilling, Totalt= 10 riksdaler 4 skilling.

fordringar Efter Revers af den 20:e oktober 1806 är bonden Olof Dahlberg i Swensbyn skyldig en Summa i 50 riksdaler, derå uplupen ränta ifrån förskrifningsdagen till den 2:e Januari= 3 riksdaler 24 skilling. Borgaren Pehr Häggström i Pite Stad angafs wara skyldig enligt den 4 December enligt af den 4 juni 1802 15 riksdaler 17 skilling. Totalt= 16 riksdaler 11 skilling 4 runstycken. Efter en afleden Capitain J.S. Turdfjell Strebhus utredningsman dess broder Herr Assesoren J.G. Turdfjell utegifwen Räkning af den 8:e Januari 18090 15 riksdaler 37 skilling. Enligt en af Handlanden L. Degerman ingifwen Räkning Debiteras 23 riksdaler 25 skilling; ? Tjärns Hus för 23 riksdaler 25 skilling. Enkan upgaf 44 Tunnor à 1 riksdaler= 44 riksdaler. Contant in Blanca Riksdaler= 4 riksdaler. Efter Revers af den 25:e Martti 1795, befants Bonden Per Persson i Portsnäs wara skyldig 50 riksdaler. tolat= 33 riksdaler 16 skilling Riksgäld. Efter en af SågwärksBokhållaren Johan Furberg utgifwen Räkning och Handlanden Burmans, derå Räknade påskrift befinnes Brattfors Sågwärksägare wara skyldiga 40 riksdaler 20 skilling 4 runstycken. Totalt0 26 riksdaler 45 skilling 6 runstycken Riksgälds. Enligt Skuldebref den 29:e December 1808 befants Sågdrängen Pehr Söderberg i Borgfors wara skyldig 4 riksdaler 32 skilling Riksmynt. Totalt0 3 riksdaler 5 skilling 4 runstycken.

Osäkra fordringar Enligt revers den 27:e december 1806 befants Nybyggaren pehr Ramström wara skyldig 50 riksdaler Rikssedlar in Banca. Totalt0 33 riksdaler 16 skilling. Skomakaren Johan norlund i gamla staden angafs wara skyldig Contant in Banco= 1 riksdaler 16 skilling. Lappen Hans Nilsson i Arvidsjaur 10 skilling eller in Banco= 1 riksdaler 21 skilling 4 runstycken. Drängen Anders Nordström i Mandjerf 2 riksdaler 32 skilling. Summa Summarum0 38 riksdaler 31 skilling. Af föregående Inventarie afgår till de Fattigas andel 33 skilling 6 runstycken. Sterbhusets skulder- efter i här slutad räkning befants Ramström i Nattberget Hafwa ett Saldo af 10 riksdaler 27 skilling i Riksgäldssedlar eller in Banco 7 riksdaler 2 skilling. Gamle soldaten Stridsbus i Boet innestående arf antagit Boupptekning den 28:e December 17920 3 riksdaler 33 skilling. Inventarieomkostnaden med Stämplat Rapportafgifter och domlösen för wid Häradsrätten= 4 riksdaler 38 skilling. till Lars Anderssons Enka för 13 Kannor Brännwin= 2 riksdaler 24 skilling.

Afgår 1 procent och för en Skjuts till Gamla Staden 24 skilling 8 runstycken. Summa Inventarium 18 riksdaler 9 skilling 6 runstycken. Af förestående behållning tillkommer Contant Brita Persdotter i Enkefördel hälften af Boskifte som gör 26 riksdaler 42 skilling 9 runstycken. Hwartill hon aftog följande. 1 st ÅttadygnsWägguhr0 5 riksdaler; 1 st Dahlaslipsten= 2 riksdaler; Hälften uti Dito med Johan Jacobsson= 1 riksdaler 32 skilling; 5 st nya Lyar à 8 skilling= 40 skilling; 8 st mindre Dito à 4 skilling= 32 skilling; Sjäfje Dito= 24 skilling, Kopp och Kar= 2 riksdaler; 3 st Hwardagssängar= 4 riksdaler; 1 st Dyna med Dun 0,5 Lispund= 2 riksdaler; 2 st Långullfällar med Röda Täcken= 2 riksdaler 16 skilling; 1 par Wäfstolar med Refträn och Gradkam= 1 riksdaler, 1 par Senskaft samt 2 små Hwarfwar0 24 skilling. Allt körredskap utom 1 par Lokor med Remar, Björnskinn, Båga, Fimmelstänger och Hindertyg= 4 riksdaler 25 skilling. Fastighetswädet afföres0 92 riksdaler. till delnings= 418 riksdaler 39 skilling 2 runstycken: På Enkan belöper i giftorätt 1/3 del= 139 riksdaler 29 skilling, Och på barnen tillsammans 2/3 delar= 279 riksdaler 10 skilling 4 runstycken. Af mannens enskilta Lotts tillkommer, Enkan i morgongåfwa 1/20 del såsom af mannen i lifstiden uti som gjör = 13 riksdaler 46 skilling 2 runstycken. Och barnen sålunda i behåll= 265 riksdaler 12 skilling 2 runstycken. Sedan Ägendomen medels Lottlistohrnas uprättande blifwit fördelt trenne slutna Sedlar hwarwid Enkan, Brita Persdotter bekom sedeln nr 3 och barnen Nr 1 och nr 2. Efter någon öfwerläggning mellan Arfwingarna förklarade Enkan uppå förmyndarnas begifwande sig nögd att answara för alla de å barnens andelar i Boet innestående Lösöre och dem genom lottning tillfallna persedlar hwar ten förrrättningen att wärdera.... ändades i

Wistträsk den 18 februari 1809. Under Eds förpliktelse intygar Ägendomens rätta upgift

Brita Persdotter 1 Wistträsk Bomärke Å de myndigas wägnar underskrefne år såsom dagligen tillförordnade Bonden Johan Isaksson Muskus Bomärke

Nils Matsson i Böle

Såsom Förrättningsman underskrefne är altså blifwet och af tillDelning.

Lars Olofsson i Sikforsen bomärke

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Britta Persdotter (1765-1815)

 • Maria Catharina Olofsdotter (1795-1878)
  Olof Persson Lundman (1820-1861)
  Maria Elisabeth Lundman (1840-1870)
  August Marklund (1869-1917)
  Johan Edvard Marklund (1899-1978)
  Inga-Maj Marklund (1927-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Bertil Marklund (1933-1998)
  Barn
  Barn

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.