Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Arvid Larsson (-1747)
Fader
Fader
Fader
Olof Utter (1430-)
Lägg till moder...
Per Olofsson Utter (1493-)
Lägg till moder...
Måns Persson Utter (1513-)
Lägg till moder...
Moder
Moder
Moder
Per Månsson Utter (1566-1623)
Moder
Katarina Persdotter Utter (1598-1677)
Lars Arvidsson (1622-1669)
Nils Jonsson (-1663)
Elisabet Jespersdotter (1590-1666)
Elisabet Nilsdotter (-1665)
Lars Weidman (1656-1709)
Nicolaus Olai Klint (-1653)
Lägg till moder...
Johan Klint (-1675)
Herman Campenhausen (-1555)
Lorenz Ericsson (-1611)
Moder
Erik Larsson adl von der Linde (1570-1635)
Jakob Lohrman (1530-1587)
Bernt Hafwerstad (-1565)
Henrik Snauel (-1554)
Moder
Moder
Moder
Vendla Lohrman (-1657)
Gertrud von der Linde (1608-1656)
Moder
Kristina Klint (1661-1739)
Erik Weidenhielm (1694-1750)
Johan Malmström (1674-1727)
Christer Tranhielm (-1701)
Lägg till moder...
Maria Juliana Tranhielm (-1724)
Moder
Karl Vilhelm Weidenhielm (1735-1804)
Gustaf Duwall (1630-1692)
Volmar Yxkull (-1627)
Lägg till fader...
Lägg till fader...
Moder
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Moder
Gustav den 1:e Vasa (1496-1560)
Fader
Moder
Erik Leijonhufvud (Abrahamsson) (1471-1520)
Lägg till fader...
Erik Vasa (Karlsson) (-1491)
Karin Sparre (Lagesdotter) (-1493)
Anna Karlsdotter (-1552)
Ebba Vasa (Eriksdotter) (1491-1549)
Margareta Eriksdotter Leijonhufvud (1516-1551)
Magnus Gustavsson Vasa (1542-1595)
Moder
Moder
Fader
Lägg till moder...
Moder
Fader
Lägg till moder...
Gustaf Johan Duwall (1692-1749)
Fader
Louis de Rèes (1500-1555)
Fader
Lägg till moder...
Margaretha de Ruis Derris (1505-1556)
Thomas de Rèes (1535-1590)
Wilhelm de Greve (-1525)
Fader
Johann (Josse) Vrancx (1410-1478)
Moder
Margaretha Vrauce (1435-)
Moder
Gillis (Ægidius) de Greve (1507-1557)
Moder
Clara Gillisdotter van Greve (1550-1617)
Jean Baptist du Rees (1572-1644)
Moder
Daniel De Rees (1595-)
Fader
Lars Eriksson (-1611)
Lägg till moder...
Moder
Moder
Johan Danielsson De Rees (1632-1694)
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Georg Bauman (1560-)
Moder
Hans Gerguison Bauman (1598-1661)
Fader
Moder
Margareta Dichman (1610-1674)
Anna Hansdotter Bauman (-1675)
Margareta Johansdotter De Rees (1674-1721)
Fader
Moder
Margareta Svensson (1723-1780)
Helena Margareta Duwall (1747-1821)
Erik Gustaf Weidenhielm (1773-1837)
Eleonora Katarina Ehrenstrahl (1787-1858)
Erik Oscar Weidenhielm (1816-1884)
1816--1884-08-20 (man)

Född nyårsdagen 1816 på Hägerum i Kristdala socken i Kalmar län, död 20 augusti 1884 i Stockholm. Började sin bana som kvartermästare vid Smålands husarregemente 1832. Efter en längre tid vid Smålands grenadjärbataljon, från 1834, blev han major vid Kalmar regemente 1856, överstelöjtnant 1859 och överste och regementschef 1865. Han blev statsråd och chef för Landförsvarsdepartementet 1871 - då utnämnd till generalmajor. Efter generallöjtnantsbefordran 1881 fick han 1884 avsked.


Efter förberedande militärstudier erhöll W. vid aderton års ålder sin första offlcersfullmakt som kornett vid regemente men transporterades redan s. å. som fänrik till Smålands grenadjärbataljon. Efter att 1836-37 ha tjänstgjort vid topografiska kårens fältmätningar och 1838 blifvit anställd som kompaniofficer vid krigsakademien å Karlberg, befordrades han 1843 till löjtnant vid nämnda grenadjärbataljon, förordnades 1850 till lärare i taktik och krigslagfarenhet vid krigsakademien samt till kompanichef därstädes, hvarefter han nu fick kaptens fullmakt följande året. 1856 utnämnd till major vid Kalmarre gemente, var han tillika från sistnämnda år och till 1859 tjänstgörande major å Karlberg, befordrades 1859 till öfverstlöjtnant vid Kalmar regemente och blef 1865 öfverste och chef för samma kår. Vid general Abelins afgång ur konseljen den 5 dec. 1871 kallades W. till statsråd och chef för landtförsvarsdepartementet samt utnämndes på samma gång till generalmajor. Försvarsfrågan stod på dagordningen, men vid 1867, 1870 och 1871 års riksdagar hade olika förslag till densammas lösning, alla med bibehållande af indelningsverket, förkastats. W. lät i öfverensstämmelse med riksdagens skrifvelse af den 24 maj 1873 utarbeta ett nytt förslag till härordning, enligt den allmänna värupliktens princip. 1875 års riksdag afslog emellertid detsamma, bl. a. på grund af de stora kostnader, som det ansågs medföra. Inom riksdagen hade som skäl till afslag framhållits bristen på ett öfvergångsförslag till den nya härordningen. W. lät därför utarbeta ett sådant, som dock förkastades af 1877 års riksdag, hvarefter han afgick från statsrådsämbetet den 11 sept. 1877. Han utnämndes samma dag till generalbefälhafvare i dåvarande 5:e militärdistriktet, blef 1881 generallöjtnant armâen och lämnade 1884 befattningen som generalbefälhafvare. Under det att W. var krigsminister, utarbetades och antogs förslag till generalstab, upprättades krigshögskolan, genomfördes en grundlig lönereglering för armâebefälet o. s. v.

1871 - 1877 Krigsminister

Kopplingar till andra personer:
  • gift med Charlotta Henrietta Bothilda Ahlberg (1828-1900)

  • Agnes Charlotta Henrietta von Weidenhielm (1860-1919)
    Dagmar Elisabet von Weidenhielm (1868-1915)

    Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

    Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn jeanetteb...e som gjort släktträdet.

    Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.