Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Anders Bryggman (-1644)
Karin ?******Piteå stad
Anders Andersson Bryggman (-1674)
Lägg till moder...
Anders Andersson Bryggman (1658-1731)
Britta Larsdotter Ahlqvist********* (-1715)
Lars Andersson Bryggman (1686-1762)
Anders Mårtensson*******Pitholm 23
Brita ?**********Pitholm 23 (-1658)
Mårten Andersson
Lägg till moder...
Anders Mårtensson
Lägg till moder...
Mårten Andersson
Erik Nilsson***********Svensbyn 22 (-1698)
Sara Johansdotter*****************Svensbyn 22
Gertrud Eriksdotter (1659-1739)
Margareta Mårtensdotter (1690-1743)
Lars Larsson Stridbar (1728-1814)
1728-10-10--1814-02-22 (man)

Född på Pitholm 22, död på Pitholm 6, gift 1a 1749-04-16 med Margareta Matsdotter f.1724-01-04 Öjebyn 21/22, Svartnäse d.1781-05-12 Pitholm.

Barn alla födda i Pitholm:

Margareta f.1750-08-11 gift 1776-04-14 på Pitholm med Anders Olofsson f.1752-02-19 på rote 64 Spiring i Sjulnäs.

Lars Larsson Stormwall f.1753-11-25 gift 1782-10-20 i Jävre med Catharina Nilsdotter f.1750-09-11 Jävre 5, Holmen.

Anders f.1757-03-30

Anna f.1763-12-7

Johan Larsson f.1766-12-23 gift på Byn 8, Heden 1786-04-30 med Stina Persdotter f.1765-12-20 Byn 8, Heden.

Gift 2a 1782-01-06 med Margareta Persdotter f.1737-02-25 Roknäs 12/13, Bränna

Soldat i Västerbottens regemente. Rote 6 Piteå Kompani.

Soldat Lars Larsson-Ranck-Stridbar
Antagen 1746-04-20. Mönstringsår m.m; 1748: 21 år 21⁄2 tj.-år ogift Wästerbottning. 1757: Kallas nu Stridbar, 30 år 11 2/3 tj.-år gift Wb. Commenderad till Pommern 1757-09-04. Rügen 1759-02-12 ant. på postering. Bissdorf 1759-11-20. Löitz 1760-11-14
ant. 391⁄2 år 151⁄2 tj.-år. Gribbnow 1761-12-15. 1763: 35 år 17 tj.-år gift Wb.

Ur Piteå landsförsamlings dödbok: Gamle korpralen Lars Stridbar, avled den 1814-06-17 av ålderdom i Pitholm, 86 år gammal, begravd den 1814-06-18.

Generalmönsterrullor Västerbottens Regemente, Piteå Kompani: 1748: Nr 6 Rank, Lars Larsson, ogift, 21 år och 2,5 tjänsteår, Tillsatt den 1746-04-20.

Kommenderad till Pommern den 1757-09-04.

1759: Nr 6, Stridbar, Lars Larsson 38,5 år, 14 tjänsteår. Kommenderad till Rügen den 12 februari 1759 antagligen på postering i Bissdor den 20 november 1759.

1760: Nr 6, Stridbar, Lars Larsson 39 år, 15 tjänsteår. På postering i Lötz den 14 november 1760.

1761: Nr 6, Stridbar, Lars Larsson, 40 år, och 16 tjänsteår. På posering i Gribbnow den 15 december 1761.

September 1768: Nr 6, Pitholm, 2:a corporalen, Stridbar, Lars Larsson, Västerbottning, rotalön den 2.10.1767, 40 år, 22 tjänsteår.

1774: Reg. nr 466, Nr 6, 6:e rotan Pitholm, Stridbar, corporalen med rotelön befordrad till 4:e corporal indelning den 17.5.1771, Västerbottning, ålder 46 år, 28 tjänsteår, gift, närvarande.

Den 1779-06-19: Reg.nr 466,Nr 6, Pitholm 6:e rotan, Stridbar, Lars Larsson, ålder 51 år, 33 tjänsteår, längd 5 fot och 7 3/4 tum, gift, närvarande. Tjänt väl, bevistat kriget i Pommern och alla med Regementet förefallne Krigstillfälligheter, får avsked med anmälan till underhåll och särskilt tillstyrkande.

Källa: Landsarkivet i Härnösand; Piteå landsförsamling serie H:I Bilagor 1717-1749.

inkom den 21 december 1748.

Stormächtigste Allernådigste Konung Kunglig Majt will i nåder tillåta soldaten Lars Larsson Ranck at träda i ächtenskap så framt ej andra laga giftermålshinder, än thes omförmälta minderårighet therwid i wägen äro.

Stockholm i Rådkammaren den 16 februari 1749

Friedrich

Hos mig har Soldaten af Ers Kongl. Majts mig nådigt omförtrodda Wästerbottens Regemente och Piteå Compagnie Nr 6 Lars Larsson Ranck igenom bilagda ansökning anhållit om min underdånigste förskrift, at han som nu är på sitt 21:a ålders år i anseende till anmälta omständigheten kunde erhålla Ers Kongl. Majts allernådigste tillstånd, at få träda i ächtenskap ej som soldaten uti Ers Kongl. Majts allernådigste förordning af den 18 Marti sistlidne icke ? troligen nämnas änskiönt de moderregimente hemma i landet är stående derunder synas begripas; Häradstinget i Piteå icke helre förrän uti anstundande april mån infordra, få ny min allerunderdånigste anhålla Ers Kongl. Majts sitt allernådigste bifall denna soldats ansökning täckes gifwas Hälst förutan dess minderårighet icke något taga der , til des sökta giftermål är Kunnigte, i all undersåtlig lydno och trohet intil döden framhärdar.

Stormächtigste allernådigste Konung

Ers Kongl. Majt

Stockholm af December allernådigste, och troplichtigste tienare och undersåte Palmstedt.

1748

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Margareta Matsdotter (1724-1781)

 • Johan Larsson (1766-1853)
  Per Johansson Sundman (1792-1839)
  Olof Persson Lundman (1820-1861)
  Maria Elisabeth Lundman (1840-1870)
  August Marklund (1869-1917)
  Johan Edvard Marklund (1899-1978)
  Inga-Maj Marklund (1927-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Bertil Marklund (1933-1998)
  Barn
  Barn
  Johan Johansson Lindgren (1794-)
  Katarina Erika Johansdotter (1830-)
  Katarina Magdalena Johansdotter (1852-1921)
  Johanna Erika Karlsdotter (1875-1848)
  Axel Bernard Olofsson Sällström (1896-1972)
  Axel Gunnar Sällström (1931-2016)
  Barn
  Erik Johansson Lindgren (1799-1868)
  Johan Lindgren (1830-1902)
  Karl Johan Karlsson Lindgren (1852-1926)
  Johanna Erika Karlsdotter (1875-1848)
  Axel Bernard Olofsson Sällström (1896-1972)
  Axel Gunnar Sällström (1931-2016)
  Barn
  Anders Johansson (1804-1877)
  Johan Andersson (1826-)
  Katarina Magdalena Johansdotter (1852-1921)
  Johanna Erika Karlsdotter (1875-1848)
  Axel Bernard Olofsson Sällström (1896-1972)
  Axel Gunnar Sällström (1931-2016)
  Barn
  Wendela Maria Andersdotter (1844-1895)
  Oskar Julianus Berggren (1873-1911)
  Anna Augusta Berglund (1897-1963)
  Anna Ingeborg Nyberg (1920-2008)
  Barn
  Katarina Magdalena Andersdotter (1847-1906)
  Frans Oskar Öhlund (1879-)
  Dagny Linnea Henrietta Ölund (1908-1987)
  Barn
  Barn

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.