Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Östen Andersson*********Lappvattnet 4 (-1678)
Erik Olofsson****************Lappvattnet 4
Lägg till moder...
Olof Eriksson
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Nils ?
Lägg till moder...
Nils Nilsson d.ä*********Falmark 10
Olof ?**********Bäck 7
Lägg till moder...
Sven Olofsson**********Bäck7
Jon Olofsson*********Bursiljum
Fader
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Lucia Andersdotter i Viken
Gunilla Jonsdotter
Lucia Svensdotter
Marit Nilsdotter
Holger Olofsson
Fader
Lägg till moder...
Olof Andersson***************Åbyn 5/8, Burträsk
Jon Olofsson*********Bursiljum
Lucia Andersdotter i Viken
Britta Jonsdotter
Erik Olofsson
Lägg till moder...
Tomas Eriksson
Lägg till moder...
Britta Tomasdotter (-1649)
Nils Holgersson
Lägg till moder...
Anna Nilsdotter
Anna Östensdotter
(kvinna)

Född på Lappvattnet 4 gift 1687 med Jacob Andersson Hvippa f. 1664 i Bodbyn 12, Burträsk d. 1738-08-03 Lappvattnet 4.

Barn:

Nils Jacobsson f.1698-02-18 gift 1725-04-28 med Malin f. 1702-04-27.

Brita Jakobsson f.1700-08-10

Johan Jacobsson Wippa f.1704-01-25 KM: Antagen som soldat 1725-06-10. Bonde, skomakare. Karlen förmente sig hafva fel af bråck, men efter skiedd visitation frisk och färdig befunnen likmätigt fältskiärns attest, widgående och denna karl sig intet känbart fel med sig finnes och förden skull gillas. Cammenderad till Finland 1741-09-19. Skänkt till kyrkan vid utmarsch 1741. d.1742-08-28.

Malin Jakobsdotter f.1710-03-13

Jacob Jacobsson f.1711-09-17 gift 1733-04-03 i Lövånger med Kerstin Nilsdotter f.1710-01-? (Jacob är ganska öhöflig mot sin hustru slår ner och sitt lilla barn som angifvas bör)

Barbro Jakobsdotter f.1713-08-02 Lappvattnet d.1780-03-26 Onnesmark 1 gift 1739-09-16 i Lövånger med Jon Andersson Kräkman från Svarttjärn 3 f.1717 Yttervik 7, Båtvik i Skellefteås d.1742-09-20 insattes 25 juli 1736 på rote 5 Kräkman och var 18 år, men han dog 20 september 1742.

Dotter d. tp, Pingsthelgen 1690 -24 öre.

Son d. tp.1697-11-07 – 15 öre.

Dotter Karin d. tp. 1700-10-28 -15 öre.

Dotter d. tp 1707-04-15 -12 öre.

Son d. tp. 1707-12-22 -12öre.

Barn d. tp. 1710-01-02 -15öre.

Kerstin Jakobsdotter AO: bo38: .. uppå lilla dottern Kerstin av senare kullen förmyndare Johan Johansson i Lappvattnet.

AO: Dmb1687 11/1SKL Att så snart Jakob Andersson ifr Bodbyn byggt äktenskap med Anna Östensdotter i Lappvattnet skall Olof Håkansson i Gammelbyn vara förpliktad att taga av honom Jakob lön för den del han av pigans faderhemman i Lappvattnet innehaver.

AO: Dmb1712 17/11 Jakob Anderssons hu Anna Östensdotter i Lappvattnet ..sin grannhustru Brita Eriksdotter att hava snattat.

AO: Dmb1719 10/8 anklagade tvänne gossar Anders Jonssons son Erik om 17 år, och Jakob Anderssons son Johan om 14år att de hava i soldaten i Lappvattnet Anders Frisk hustru Karin Johansdotters stuga där de uppbrutit en kista och borttagit 12d kpmt som de delat sinsemellan.

AO: Dmb1717 22/3 tillstod sig Jakob Andersson i Lappvattnet sig vara skyldig till sina svågrar Olof Olofsson i Hökmark dess hu Malins arv 45d och till Jakob Hermansson i Uttersjön lika mycket för dess hu Barbro.. Jakobs bror Lars Andersson.. Jakob Hermansson och hans svåger Nils Andersson Dmb1723 1/12 bonden Jakob Andersson ifrån Lappvattnet med dess son Nils, att de förövat slagsmål på Lars Andersson uti samma by, som är Jacobs broder...LA hu Kierstin Pärsdotter.

AO: Dmb1729 17/9 Utlät sig Nils Jakobsson i Lappvattnet som sökte att tilltala sin fader Jakob Andersson dersammastädes om besittningsrätten av moderns Anna Östensdotters hemman.

AO: Dmb1723 21/8 bonden Jakob Anderssons hustru ifrån Lappvattnet, Anna Östensdotter födder i samma by har några år bortåt hållit sig ifrån mannen.... 1719 skola några soldater sett henne uti en socken norr om Norrala uti Gävleborgs län. Jakob Andersson vill träda i nytt gifte därför kyrkoherden begäran att undersökas måtte om rätta orsaken till hennes avvikande... 7 år sedan hon avvek.

AO: Dmb1741 9/3 Soldaten Johan Wippa och hans broder Nils Jakobsson uti Lappvattnet emot deras broder Jakob Jakobsson ifr samma by samt svågrarna Per Mikaelsson ifr Bodbyn ang deras svärfaders Jakob Andersson samt styvmoder Margareta Nilsdotter(?)......

AO: Dmb1741 7/10 inbördes testamentsskrift dat LÖ 16/9 39 underskriven Barbro Jacobsdotter Lappvattnet. Jon Andersson Kräkman av dess fader Anders Olofsson i Svarttjärn bekomma d 48d kpmt som han mig skyldig är och även ta av min rotebonde klockaren Hans Olofsson i Fällan de 30d kpmt.... Mitt innestående arv efter min broder Jacob Jacobsson i BU o Lappvattnet...

KR. 1727-06-17 Jacob Andersson böter -3 daler 24 öre.

1714-02 antogs 50 åriga Jacob Andersson som soldat Hvippa.

KR:1729-2 Jacob Andersson i Lappvattnet bötade för otidigt sängalag -6 daler.
Hemmansrannsakan 1727 nr 13 och Wippas Rohta i Lappvattnet:

11/32, 1/2 hemmanet nr 4. Jacob Andersson vid rohteringen (1695) skatte.

Överste Löjtnant Indhelt. Berättas wara för rotheringen ifrån hemmanet. Pantsatt 5 laduäng till Johan Zachrisson i Renbergsvattnet, som sedermera lagwunnit till hemmanet igen, af Jacob Andersson, innan 1725 får Johan Zachrisson dem till backa .... , ifrån hemmanet widh tinget. Nödig Timber och Näfver fång, hummelgård, litet träsk fiske. Öppen Jord 3 tunnor, linda 1 Tunna. Gården någorlunda bebygd med nödiga huus. Af hemmanet är 2 Soldater uthgågne för rothan. Mans hielp en Son hemma gift.

1750 års specialjordabok: Nr 4: 15/32 mantal skatte, Jacob Jacobsson, af samma beskaffenhet som Nr 3, för öfrigt klagades af begge dessa sistnämnda hemmansbrukare, at Johan Zackrisson och Håkan Jonsson i Renbergsvattnet innehafne de så kallade Lundängarna och Nils Andersson i Bodbyn Lillänget utansiön hvilka hafver ifrån hemmanet i Lappvattnet komma, sökes at återwinnas, warandes twisten sedan wid domstolen anhängig, af brew på afgiörande.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Jakob Andersson Hvippa (1664-1738)

 • Användaren har angivit att denna person är avliden.
  Jakob Jakobsson (1711-1785)
  Nils Jakobsson (1738-1802)
  Helena Nilsdotter (1778-)
  Magdalena Charlotta Persdotter (1805-1884)
  Eva Wilhelmina Granberg (1844-)
  Eva Johanna Granberg (1877-1940)
  Hilda Teolinda Lindblom (1921-)
  Ove Wiklund (1950-)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)
  Klara Josefina Granberg (1850-1930)
  August Alfred Lundgren (1876-1962)
  Anna Albertina Lundgren (1880-)
  Hilma Josefina Lundgren (1882-)
  Alma Johanna Lundgren (1884-1915)
  Per Sigurd Viklund (1909-1993)
  Sven Alfred Wiklund (1915-1986)
  Ove Wiklund (1950-)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)
  Signe Emeli Lundgren (1887-1981)
  Jakob Helmer Lundgren (1890-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.