Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Erik Eriksson***********Åbyn 16
Lägg till moder...
Krister Eriksson
Lägg till moder...
Mårten Kristersson (1565-)
Lägg till moder...
Håkan Mårtensson Stoor (1612-1656)
Britta Olofsdotter************Åbyn 4, Burträsk
Olof Håkansson (-1697)
--1697-03-21 (man)

Bonde, soldat, smed Olof Håkansson född i Åbyn, Burträsk. Gift med Bearbro Håkansdotter från Renbergsvattnet 1, Burträsk, tar över brodern Matts hemman Gammelbyn 11, Burträsk, Målarhemmanet ägare 1676-1697. d.1697-03-21 i Gammelbyn, Burträsk tp. – 1 daler 16 öre.


Ägare av gården 1698 ml- 1702. Hustru Barbro Håkansdotter f. 1671 Renbergsvattnet 1, Burträsk d.1724-11-31 tp. -27 öre.
Barn:

Barbro Olofsdotter f.1671 gift med soldat Per Jonsson Sjöman Hjoggböle.

Marget Olofsdotter

Anna Olofsdotter f.1679 Bodde kvar på gården 1727.

Joen Olofsson f.1681-05 Tog över hemmanet.

Sara Olofsdotter tp 1689-09-28 -12 öre.

Per Olofsson tp. 1697-04-11 -15 öre.


KR: 24 januari 1670 utgifvit åt Olof Håkansson och hans svärmoder hustru Margareta för smide på klockan och kyrkoyxorna i Renbergsvattnet -1 daler 28 öre.

KR: 1676-07-24 uttogs Olof Håkansson the penningar som han och Moses Nilssons knekt skulle böta för lägersmål men efter bemälte Olof Håkansson trädde ifrån hemmanet tÿ togs hastigt penningar igen och bötet sökias af knektens lega hoos then som legan utgiva skal nämbligen – 9 daler. Summan betalades aldrig. (Olof Håkansson ägt en kort tid ett hemman i Bodbyn enligt dmb 1675.)

KR: 1676 annandag Jul till Olof Håkansson för kyrkonycklar – 5 öre och samma dag åt klockan- 12 öre. 1677 gav soldaterna före avresa till kyrkokassan bland annat soldat Olof Håkansson Gammelbyn gav -1 daler. KR: 1680-01-18 fick han ur kyrkokassan- 3 mark.

KR: 1683-10-27 fick smeden Olof Håkansson 12 öre kopparmynt som tillverkade kyrkoyxorna.

KR: 1685 i maj Jon Håkansson och Olof Håkansson fingo sin betalning för Klåckkläppens förfärdigande – 4 daler.

KR: 1686-09-86 Af kyrkokistan uhtagit at förvara branden för dråp, Penningar som Olof Håkansson togh -6 daler.

KR: 1688 fick Olof Håkansson betalt för dörrhjärnet på bänkdörren – 4 öre. KR: 1689 hafver Olof Håkansson medh sin Bredhen ängdt till åndors dherföre pantat en kosa fick -9 daler.

Dombok 1677 Olof Håkansson får laga fasta på sin bror Mats Håkanssons hemman 1/8 mantal.

Dombok 1678 4/11 belangandes Olof Håkanssons klagomål i Gammelbyn emot sin grannhustru Kerstin Larsdotter om ett fäboställe, emedan hemmanet i gamla tider blivit bytt och delt itu tvenne bröder emellan.

Dombok 1679 14/3 Jon Svensson i Gammelbyhemmanet och Målar hemmanets åboer, vilket kyrkoherden föregiver vara sitt. Olof Håkansson som åbor Målarhemmanet.

Dombok 1679 14/10 Belangandes Jon Persson i Renbergsvattnet käromål till Olof Håkansson i Gammelbyn ang några omyndiga barns penningar som äro i Jons frånvaro uttagna ur kyrkan vilka förridaren Jon Persson satt i förvar då han utreste och voro hans styvbarn tillhöriga...styvbarnen vill utlösa styvfadern utur deras fadershemman som är deras och icke moderns börd av skäl att barnen nu blivit myndiga och föräldrarna äro barnlöst folk, förmyndare tolvman Anders Mattsson i Avan.”

Dombok 1679 14/10 Nils Hermansson ifrån Ersmark by (nr3) SKL kommit till kyrkoherden Hr Lars överfull och drucken berättandes sin värd, Olof Håkansson på Gammelbyn 11 hava sagt och föregivit, som skulle den heliga Jungfrun Maria icke vara jungfru efter vår frälsares nådiga födelse...Utslag: OH dömes ej till döden men föreslås få straff som hovrätten anser böra utmätas.

Dombok 1693 3/2 Olof Håkansson i Gammelbyn beskylltes av tolmannen Staffan Olofsson i Renbergsvattnet att hava utgivit en skrift till sin styvfader Jonas Persson i Morhön...

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Barbro Håkansdotter (-1725)

 • Jon Olofsson Svan (1681-1745)
  Kerstin Jonsdotter (1717-1780)
  Kerstin Persdotter (1748-1807)
  Jonas Nilsson Löfroth (1776-1840)
  Anders Jonsson Berglund (1812-1876)
  Jonas Andersson (1835-1895)
  Jonas Leonard Jonsson (1876-1954)
  Ragnhild Erika Karolina Jonsson (1906-1975)
  Barn

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.