Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Fader
Lägg till moder...
Moder
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Olof Olofsson (1420-)
Lägg till moder...
Jon Olofsson (1460-)
Lägg till moder...
Olof Jonsson (-1558)
Sigrid ?***********Bureå 2
Anders Olofsson (-1563)
Lägg till moder...
Olof Andersson Burman (1560-1603)
1560--1603 (man)

Olof Andersson Burman f.ca 1560 Bureå 5.
Fogde i Lule och Pite lappmark 1584-91;. Ledamot i den svenska delegation som 1595 förde gränsförhandlingar med norrmännen i Varanger; utforskade 1598 på hertig Karls uppdrag båtlederna från Torne till Västersjön och Kolahalvön och ingav s å 18/7 en utförlig rapport till kungl kansliet; deltog även i den svenska delegationen vid gränsförhandlingarna med Danmark i Sjöryd april 1602; undertecknade Uppsala mötes beslut 1593. Bosatt i Granden, Öjebyn, Piteå lfs (BD). Fick frihet för hemmanet i Granden bl a 1585 18/6. Fick ett flertal hemman och fisken fritt och i förläning, vilket av J Nordlander tolkats som att han låg bra till på högre ort och fördelaktigt skilde sig från lappfogdarna i allmänhet. A Nordberg påpekar dock att Nordlander säkerligen inte skulle gett honom så bra betyg, "om denne känt ill hans hänsynslösa och ohederliga beteende i Luleå", där Olof Burman innehade ett hemman i Björsbyn. (Carl Henrik Carlsson)
Plock ur Olof Anderssons artikel Granhemmanets ägare, skriven 1998. Artikeln finns med i häftet Piteå församlings äldsta historia 1300-1700 talen.

Olof Andersson Burman var gift med kyrkoherden Andreas Johannis och hans hustru Britas dotter Sara. Saras mor Brita gifte om sig 1565 eller 1566 med underlagmannen (och nämndemannen, birkarlen, länsmannen och lagläsaren) Sven Persson, som var ägare till Öjebyn 1 Granden 1566-1600. Efter Sven Perssons död lades hemmanet ihop med en tidgare avsöndrad del, nämligen mågen Olof Burmans hemmansdel. Detta framgår av 1597 års landskapshandlingar. "Länsmäns friheter 1597: Sven Persson underlagmannen som och är länsman i Piteå socken och brukar ett hemman i samma förb. socken uti Öjebyn som Olof Burman besitter" (1597:6). Detta framgår även av 1643 års karta. Inom Granområdet finns två gårdar utritade, dels Olof Burmans som benämns Gran, dels Sven Perssons som benämns Ödesgården.

Lappfogden och länsmannen Olof Burman ägde, det genom sammanläggning återupprättade Granhemmanet åren 1588-1602. I november 1591 råkade Olof ut för brand. "Olof Burman i Öjebyn uti Piteå socken för den skada han av vådeld fick på sin gård frihet för alla utlagor en behagelig tid datum 7 november 1591. Skattepenningar 9 ör 18 d, skattesmör 19½ mark" (Västerbotten 1592:5). Olof fick frihet på sina två hemman 1594. "Efter konung majts brev datum 11 juni Anno 1594 haver Olof Burman lappfogde i Piteå och Luleå sockens lappmarker två sina hemman fri. Skattejorden 21 mark och 6 öresland, 2 mantal, 2 bågamantal, 2 skålpund 18 mark sakttesmör 8 st samfoong" (Västerbotten 1594:3). Olof Burman hade även frihet för ett hemman i Björsbyn i Luleå socken enligt jordeboken. Enligt 1599 års hjälpskattelängd ägde Olof Burman 18 spann utsäde, 22 kor, 4 stutar, 12 gamla får, 15 unga får, 13 getter, 16 unga getter, 5 risbitare, 6 unga svin, 3 hästar och 75 lod silver.

Efter Olof Burmans död 1603 eller 1604 skrevs friheten över till hans änka Sara, som står som ägare åren 1604-1605. "Efter k.m.t.s. underskrivne brev den 29 juni anno 1602, givit Olof Burman lappefogde, frihet på sitt hemman Granden i Piteå socken så haver hans efterleverska h Sara, och på samma brev njutit frihet opå detta året 1604, och på höge överhetens nådige behag och är."

Beviset för att Sara är dotter till Andreas Johannis och inte till Sven Persson finns i avkortningen år 1606 bland landskapshandlingarna. "Bekennes jag h Sahra Andersdotter S: Olof Burmans efterleverska att hava uppbud ..."

Olof Burmans änka Sara Andersdotter gifte om sig 1605 eller 1606 med Olof Olofsson. Hon hade inga barn med Olof Olofsson. Detta framgår av saköreslängden 1607-08-05. Hustru Sara hade berättat för sin man att hon var havande, men sedan fått missfall. Följande hade hon däremot inte berättat. När tiden för den planerade födseln var inne, övertalade hon klockarens hustru Sigrid i Öjebyn, som då var havande, att föda sitt barn i Saras hus. Husgumman Anna övertalades att medverka. Sigrid skulle föda sitt barn, uppge att det var Saras, samt säga att hon själv fått missfall. Denna historia kom nu till rättens kännedom. Hustru Sara förklarade sig med att eftersom de inte hade några barn, ville hon inte göra sin man "storsorg och bedrövan" och berättade därför inte om missfallet (Västerbotten 1607:10). (Olof Andersson)

Ägare 1588-1602 i Öjebyn 1 Gran, Piteå lfs. Thomas Sverker visar i Släkt och hävd nr 3-4, 2000, sid 162-164, att det inte var denne Olof Andersson som var fogde i Hälsingland 1591-1594.
Barn:
Sara Burman
Gabriel Burman
Elin Burman
Margareta Burman
Malin Burman
Olof Olofsson Burman
Johan Olofsson Burman
Jakob Olofsson Burman, lappfogde.
Brita Olofsdotter
Karin Olofsdotter Burman f.1590 d.1671

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Sara Andersdotter (1560-)

 • Karin Olofsdotter (1590-1671)
  Britta Persdotter (1610-1653)
  Katarina Jönsdotter (1640-1674)
  Dordie Jönsdotter (1647-1731)
  Margareta Tomasdotter Sundell (1679-1714)
  Margareta Andersdotter (1712-1792)
  Anders Hansson (1736-1800)
  Margareta Andersdotter (1762-1851)
  Anders Gabrielsson (1788-1853)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Erik Hansson Kämpe (1743-1807)
  Catharina Eriksdotter (1780-1863)
  Margareta Katarina Andersdotter (1811-1876)
  Elisabet Karolina Olofsdotter Lundmark (1830-1896)
  Carolina Elisabeth Ceder (1860-1941)
  Johan Anshelm Viklund (1891-)
  Hally Ingegerd Viklund (1920-1998)
  Barbro Persdotter (1620-1682)
  Barbro Eriksdotter Norea (-1720)
  Erik Hellström (1688-1757)
  Margareta Eriksdotter Hellström (1723-1808)
  Anna Johansdotter Cederlund (1756-1808)
  Olof Bergstedt (1793-1862)
  Johan Bergstedt (1822-1911)
  Erika Bergstedt (1853-1932)
  Hilma Amanda Sofia Bergstedt (1878-)
  Karl Johan Öhlund (1883-1931)
  Erik Fritiof Valdemar Öhlund (1886-)
  Gustaf Fridolf Öhlund (1888-1953)
  Sofia Andersdotter Lestander (1697-1777)
  Erik Fjellström
  Johan Fjellström
  Mårten Fjellström
  Sofia Fjellström (-1728)
  Petrus Noreus Fjellström (1657-1706)
  Justina Persdotter Fjällström (1687-1762)
  Per Zakrisson (1714-1764)
  Johan Persson (1745-1829)
  Jonas Johansson Wahlström (1772-1811)
  Kajsa Ulrika Jonsdotter Wahlström (1800-1855)
  Ulrik Burström (1831-1894)
  Eva Viktoria Burström (1873-1951)
  Josef Öhlund (1905-1987)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  John Erik Öhlund (1914-1990)
  Britta Noraea (1667-1753)
  Anna Lestadia Laestadius (-1744)
  Britta Granlund (1719-1776)
  Anna Barbara (Barbro?) Alenius (1741-1814)
  Nils Petter Degerman (1768-1823)
  Anders Alenius d:y (1743-1820)
  Katarina Charlotta Alenius (1769-)
  Anders Gustaf Alenius (1771-1834)
  Anders Bernhard Alenius (1795-1825)
  Per Kristian Alenius (1796-1873)
  Erik Gustaf Alenius (1801-1879)
  Katarina Charlotta Alenius (1802-1805)
  Eva Karolina Alenius (1804-1877)
  Lovisa Ulrika Alenius (1805-1882)
  Abraham Vilhelm Andersson Alenius (1807-1831)
  Sara Sofia Alenius (1809-)
  Britta Margareta Alenius (1811-1897)
  Augusta Erika Alenius (1813-)
  Erika Gustava Alenius (1816-1895)
  Margareta Ulrika Jonsdotter (1842-1896)
  Sofia Johanna Jonsdotter (1846-)
  Sofia Karolina Fransdotter (1868-)
  Erika Charlotta Fransdotter (1870-)
  Frida Königsson (1898-1976)
  Anna Karlsson (1924-)
  Barn
  Eva Josefina Fransdotter (1873-)
  Engla Maria Fransdotter (1876-)
  Israel Frans Oskar Fransson Snällqvist (1878-)
  Johan Valdemar Fransson (1880-1900)
  Gustaf Adrian Fransson (1884-)
  Sofia Ottiliana Fransdotter (1886-)
  Jonas Kristian Jonsson (1848-1914)
  Eva Gustava Jonsdotter (1850-)
  Sara Lovisa Jonsdotter (1852-1853)
  Erika Kristina Jonsdotter (1854-1854)
  Lovisa Karolina Amalia Jonsdotter (1855-1863)
  Katarina Josefina Jonsdotter (1857-1858)
  Johanna Bernhardina Alenius (1817-1862)
  Erik Bernhard Alenius (1772-1818)
  Britta Karolina Alenius (1773-)
  Anna Kristina Alenius Borgström (1775-1851)
  Eva Maria Alenius (1776-1820)
  Karl Magnus Alenius (1777-1779)
  Sara Sofia Alenius (1778-1856)
  Beata Lovisa Alenius (1783-)
  Karl Alenius (1744-1790)
  Britta Maria Alenius (1746-1809)
  Margret Alenius (1748-1752)
  Margreta Sofia Alenius (1757-)
  König Alenius (1761-1854)
  Johannes (Johan) Granlund (1728-)
  Anna Margareta Granlund (1730-)
  Petter (Per) Granlund (1734-)
  Maria Kristina Granlund (1737-)
  Barbro Laestadius (1695-1772)
  Johan Laestadius (1700-1755)
  Margreta Laestadius (1707-)
  Erik Laestadius (1712-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.