Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
NILS Bagge (-1586)
ANNA Fredriksdotter (-1586)
FREDRIK Nilsson Bagge (1580-1647)
Lägg till moder...
NILS Fredriksson Bagge (1610-1668)
MALIN Börgesdotter (1615-1682)
BÖRGE Nilsson Bagge (1652-1731)
1652-08-12--1731-05-02 (man)

Anförlust, två barn i anorna
Född; Marstrand, Bohuslän
Död; uddevalla, Bohuslän
Handlande-Rådman i Uddevalla, Bohuslän
Första led i den Tredje grenen av Släkten Bagge, kallad Uddevalla grenen.
På Marstrand hade han varit rådman och han har undertecknat Marstrands kyrkoräkenskaper för åren 1683-1686.
Han var ägare till Baggetofta (Gustafsberg) vid 1600-talets slut. Han sålde senare 1696 till ett par bönder, vilka i sin tur snart avyttrade detsamma.
Börje Bagge köpte 1690 Änghagen Solum för 125 daler av borgaren Hans Olsson. Bagge erhöll vid lagfartsansökningen endast brukningsrätt tills vidare. Hans Olsson protesterade och kunde visa, att han fått marken vid laga arvskifte efter Goritz smed (en från Mecklenburg inflyttad hantverkare i Uddevalla, som blev stamfader för ätterna Schröder och Schröderheim).
Protokoll för den 12 maj 1696 är rätt tidtypiskt och lyder på följande sätt:
"Woro instämda borgaren Hans Olsson, som försålt egendomen Solumb till Herr Vice Borgmästaren och Rådmannen Burge Nilsson Bagge, Burtha Anders Michelsson och Margareta Sifer Pehrsson, som innehafwer Rabneröd Âs ägendomar, dygdesamma hustru Anna salig Hans Olssons, Erik Torkilsson för Sandlycke ägendomar. Att förklara sig, under hvad Titul eller rätt de havfa innehafft och possiderat sampt ännu innehafwa bemälte jorder här norr för staden belägne utan någon åhrlig afgifft eller landskyld. Svar: (dels igienom egne personer, dels igienom fullmächtige). Somlige efter uppwiste documenter angåfwo sig hafva kiöpt, en del har dem ärfft och (sade) att deras förfäder mann efter mann innehafft dem under långlig häfd ock bruk påståendes dem alltså frambgent som härtills få behålla ock nyttja.
Efter stadsbranden i Uddevalla 1690 var Börje Bagge den högst uppskattade i hela staden.
År 1690 inkom för rätten den nyligen från Marstrand inflyttade Börje Nilsson Bagge "klagandes uti en libell öfwer den taxering de 16 män till årlige skatten uppå rådstufwan förrättat, åstundande få weta, hwem som warit dess afwundsman, hållande honom för en wrångwis ock lögnachtig menniska....etc. Han måste göra avbön näst a gång.
Skänkte 1710 en vinkanna i silver till Uddevalla kyrka.
Donerade 1717 ängen Bergshagen till kyrkan för att utarrenderas och på så sätt ge medel till “nogra af de mäst nödlijdande och til Studier mäst tilböjelige Scholebarns beklädning”. År 1773 uppgick arrendet till 71 daler smt, varav 10 daler avsattes till “nödtorftige Scholaeböcker” och 61 daler skulle “tillställas de flitigaste pch mäst nödlidande scholegossarna”. 1945 köpte staden hela Bergshagen, som nu är helt bebyggd, och av Baggerska fonden har sedan årligen kunnat dela ut 1500.- kr i stipendier efter förslag av kollegiet vid Uddevalla högre allm. läroverk.
Under Karl XII:s likfärd från Norge till Stockholm kom sorgetåget på lördagskvällen 13 december 1718 till Uddevalla. Kungen placerades på lit de parade i stadens förnämnsta hus. Det tillhörde Börge Bagge och låg där Kungsgatan och Trädgårdsgatan idag korsar varandra. Konstnären Gustaf Cederström har i berömd målning skildrat kungens likfärd där han ligger på en bår. Sanni ngen är den att kroppen placerades i en enkel furukista, som senare byttes mot en i ek tillverkad av en snickare i Uddevalla.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med MARGARETA Hansdotter (1662-1721)

 • Samuel Bagge (-1704)
  Torgier Bagge (-1699)
  MAGDALENA Bagge (1679-1717)
  BERHARD Johan Holst (1702-1782)
  MAGDALENA Holst (1726-1794)
  Greger Hammar (1749-1821)
  Johan Jacob Hammar (1750-1818)
  Johanna Hammar (1768-1782)
  Christian Hammar (1751-1802)
  JONAS Hammar (1755-1825)
  Johanna Christina Hammar (1804-1883)
  Sofia FREDRIKA Wilhelmina Hammar (1807-1890)
  Johan Aron Andrén (1844-1880)
  Sofia Fredrika WILHELMINA Andrén (1845-1924)
  ERNST Oskar Cegrell (1878-1938)
  Ernst Oskar Cegrell (1915-1915)
  Elow Henning Cegrell (1916-1988)
  Barn
  Barn
  Barn
  LARS MAGNUS Cegrell (1919-1980)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Birgit Matilda Cegrell (1922-2000)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Bo Gunnar Cegrell (1936-1937)
  Frans Martin Sigfrid Andrén (1846-1902)
  Anna Ingeborg Andrén (1880-1916)
  Nils Johan Andrén (1881-)
  Gustaf Adolf Andrén (1882-1887)
  Sally Magdalena Andrén (1848-1878)
  Magdalena Hammar (1809-)
  Berhard Bernt Johan Hammar (1756-1825)
  Johanna Malena Berntsson (1794-1834)
  Rebecka Charlotta Hammar (1798-)
  Kristian Berntsson (1801-)
  Anna Christina Hammar (1809-)
  Anna Bagge (1682-1742)
  Niclas Bagge (1682-1742)
  Catharina Bagge (1683-1762)
  Anders Bagge (1684-1751)
  Johanna Bagge (1688-1688)
  Anna Margareta Bagge (1695-1729)
  Johan Bagge (1695-1741)
  JOHAN Fredrik Bagge (1701-1782)
  CHRISTINA Levina Bagge (1740-1819)
  Johanna FREDRIKA Wilhelmina Bagge (1772-1842)
  Johanna Christina Hammar (1804-1883)
  Sofia FREDRIKA Wilhelmina Hammar (1807-1890)
  Johan Aron Andrén (1844-1880)
  Sofia Fredrika WILHELMINA Andrén (1845-1924)
  ERNST Oskar Cegrell (1878-1938)
  Ernst Oskar Cegrell (1915-1915)
  Elow Henning Cegrell (1916-1988)
  Barn
  Barn
  Barn
  LARS MAGNUS Cegrell (1919-1980)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Birgit Matilda Cegrell (1922-2000)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Bo Gunnar Cegrell (1936-1937)
  Frans Martin Sigfrid Andrén (1846-1902)
  Anna Ingeborg Andrén (1880-1916)
  Nils Johan Andrén (1881-)
  Gustaf Adolf Andrén (1882-1887)
  Sally Magdalena Andrén (1848-1878)
  Magdalena Hammar (1809-)
  Christina Charlotta Bagge (1777-1850)
  Robert Engelau (1804-1850)
  Johan Engelke (1806-1856)
  Carl Engelke (1808-1855)
  Pauline Charlotta Engelke (1814-1883)
  Barn
  Catherina Margaretha (1782-1808)
  Christina Wikström (1805-1875)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn figuren som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.