Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Mårten Nilsson**************Kalvträsk 1, Villvattnet
Lägg till moder...
Per Mårtensson
Lägg till moder...
Anders Persson (-1660)
Lägg till moder...
Anders Andersson (1597-)
1597-- (man)

Han bodde i Kalvträsk 1, Villvattnet 9, Burträsk. Hemmansägare på fädernegården 1639 jb -1662 jb. Bonde, soldat Anders Andersson Kalvträsk f. 1597 (1637, 40 år).

1639: Anders Anderssons hemman hade 9/32 mantal. Jordabok 1650 stod Anders Persson på 9/32 mantal, sedan Anders Andersson.
1635 gav Anders Andersson Kalvträsk testamente efter sitt barn 21 öre.

Ml. 1649 bodde en son och sonhustru på gården. 1652 hade Anders Andersson 3 söner, 1654 hade han hustru, 2 söner och 1 sonhustru. 1662 hade han 2 söner, dotter och 2 sonhustrur. 1654-1655 bodde en soldat och hans hustru hos Anders Andersson. KM 1658 hemmavarande soldater: Anders Andersson Villvattnet.
KR: 1651 Lars Andersson i Kalvträsk derför han besovit sin fästemöö och avlat barn tillsammans för vigseldagen.

Barn:

Lars Andersson Öhrn. KM: Antagen 1660 ? lejd av Tomas Olsson Villvattnet. I Malmö 1667-1668, Christianstad 1669, Helsingborg 1671-1672, Stockholm 1673-01-13. Hemvist Villvattnet o Burträsk.

Michel Andersson Kalvträsk KR: vigdes 1676-03-29 med Barbro Olofsdotter i Lappvattnet och gav -0.

Per Andersson Hemmansägare 1665 ml, 1669 jb-1686 ml. på fädernegården.

Nils Andersson d.1702-03 tp -1 daler 28 öre. Hemmansägare 1678-1704 på fädernegården.1–4 Villvattnet. Wiluatn 1543, Wilwatnn 1546, Villewatnn 1547, Villeuatnn 1556, Wilwattnett 1580, Wilwattne 1609, Will-
wattnet 1660, 1711, 1750, Willvattnet 1825, Willvattnet Nedra 1882 jb. – Wiluatn 1539, Viluatn 1553, Willeuatnn 1566, Willwatn 1606 bl. – Willwatnebyn 1664 Z24 1:3, Villvattnet Gn 50, ek 22K 3b, Tk 22K SV. ~ Byn har 2 bönder 1539, 3 1543–1664, 4 1711–1750, 5 1777, 6 1787–1825 och 17 1883. Åren 1547 och 1556 redovisas 145 öresland.
År 1543 fanns i byn fyra hemman, varav ett sannolikt låg i Lubboträsk och det hemmanet hörde till Villvattnet fram till 1605. Från slutet av 1500- talet och fram till 1936 hörde följande bebyggelser till byn Villvattnet: Gran- träsk (Villvattnet 13–14), Kalvträsk (Villvattnet 9–11), Lidsträsk (Villvattnet 12), Risåträsk (Villvattnet 7–8) och Åsen (Villvattnet 5–6). Byns utsträck- ning i öst-västlig riktning är över två mil. Villvattnet har 5 bönder 1547, 8 1605, 9 1613, 11 1711, 13 1750 och 18 1825. Villvattnet hörde till Skellefteå socken fram till 1606 då Burträsks socken bildades. Villvattnet fick då kyrko- rätt i Burträsk men i övriga avseenden hörde byn till Lövånger fram till slutet av 1770-talet. Villvattnet låg i ett område som kallades för Lövångers fjäll- skog. Bynamnet skrivs Villvattnet enligt Lantmäteristyrelsens beslut 4/8 1936.

Bebyggelsenamnet är sekundärt till ett sjönamn. Huvudleden i detta är vatten n. ’sjö’ och bestämningsleden av allt att döma mansnamnet Ville som väl är en hypokorism till Vilhelm (Holm 1964:154). Också bland andra me- deltida sjönamn i norra Västerbotten finns några som i bestämningslederna har personnamn, t.ex. Andersvattnet, Ragvaldsträsk och möjligen även Skråmträsk (Fries 1991:212).
Namnet Ville är ovanligt i Skellefteå socken under 1500-talet. Två brö- der, som är finnar och bor i byn Bäck, bär ett patronymikon Villesson. Skri- varna har emellertid haft svårt att återge namnet som i källorna redovisas med formerna Villesson, Vibbesson, Villemsson, Vialmsson, Vilkesson, Vil- helmsson, Vilkelsson, Vilhesson, Welchesson och Wilchesson (Lundström 2004:613 f.).
En folklig tolkning som ofta nämns i samband med Villvattnet är att vill skulle syfta på ”villsam” terräng. Tolkningen förefaller mindre trolig, främst då den inte är så lätt att sakligt motivera. Ett annat ord som brukar nämnas i samband med bestämningsleden i Villvattnet är wella f., dial. wl ’vattenvir- vel’.
Nils Andersson (-1702)
Mårten Nilsson (1661-1739)
Nils Mårtensson (1712-1801)
Magdalena Nilsdotter (1736-1818)
Ulrika Persdotter (1773-)
Ulrika Fredrika Andersdotter (1809-)
Eva Fredrika Andersdotter (1836-)
Emma Ågren (1858-1937)
Johan Tjerngren (1889-)
Agnes Fredrika Tjerngren (1891-)
Elin Amanda Tjerngren (1894-1900)
Verner Tjerngren (1897-1952)
Barbro Tjerngren (1937-2012)
Karl Valdemar Tjerngren (1901-)
Per Andersson (-1696)
Anders Persson (1646-1731)
Anna Andersdotter (1690-1744)
Anders Andersson (1720-1801)
Anders Andersson (1749-1823)
Brita Andersdotter (1777-1861)
Johan Peter Eriksson Sjöström (1814-1902)
Jonas Petter Sjöström (1844-1922)
Gustaf Sjöström (1857-1939)
Maria Sjöström (1882-1950)
Albin Lindberg (1913-1995)
Edor Lindberg (1936-2011)
Ellinor Lindberg (1966-)
Emma Lindberg (1995-)
Linnéa Lindberg (1997-)
Therese Lindberg (1967-)
Christoffer Öberg (1995-)
Alexander Öberg (1997-)
Johan Lindberg (1968-)
Anija Bergh (1992-)
Martin Lindberg (1997-)
Fredrik Lindberg (1999-)
Rickard Lindberg (2001-)
Tina Lindberg (2005-)
Viola Lindberg (1970-)
Selina Arnesdotter (1996-)
Amanda Arnesdotter (1998-)
Daniel Lindberg (1972-)
Emelie Wahlman (1992-)
Madeline Wahlman (1998-)
Elvira Lindberg (2011-)
Samuel Lindberg (1976-)
Sebastian Barrefjord (2002-)
Hugo Lindberg (2008-)
Regina Lindberg (1977-)
Michelle Bosnjak (1997-)
Irmeli Lindberg (2006-)
Albin Lindberg (2011-)
Isabella Lindberg (1979-)
Ida Ekstrand (2001-)
Sara Ekstrand (2003-)
Moa Östarve (2009-)
Eivor Lindberg (1939-)
Marie Ericson (1958-)
Andreas Andersson (1980-)
Anders Eriksson (1959-1974)
Kurt Lindberg (1941-)
Agneta Lindberg (1969-)
Rickard Lindberg (1972-)
Emilia Hjelt (1999-)
Wilma Hjelt (2004-)
Kerstin Lindberg (1943-)
Kent Öhlund (1964-)
Barn
Jasmin Öhlund (2004-)
Jannet Öhlund (2006-)
Roger Öhlund (1967-1992)
Barn
Barn
Barn
Karin Lindberg (1946-)
Kristin Lindberg (1952-2021)
Jörgen Wiklund (1971-)
Anna Wiklund (1975-)
Robin Wiklund (2006-)
Olof Adrian Sjöström (1885-1912)
Alma Sjöström (1888-1976)
Gustav Adolf Sjöström (1891-1974)
Britta Andersdotter (1722-1773)
Kristina Svensdotter (1748-1810)
Brita Andersdotter (1777-1861)
Johan Peter Eriksson Sjöström (1814-1902)
Jonas Petter Sjöström (1844-1922)
Gustaf Sjöström (1857-1939)
Maria Sjöström (1882-1950)
Albin Lindberg (1913-1995)
Edor Lindberg (1936-2011)
Ellinor Lindberg (1966-)
Emma Lindberg (1995-)
Linnéa Lindberg (1997-)
Therese Lindberg (1967-)
Christoffer Öberg (1995-)
Alexander Öberg (1997-)
Johan Lindberg (1968-)
Anija Bergh (1992-)
Martin Lindberg (1997-)
Fredrik Lindberg (1999-)
Rickard Lindberg (2001-)
Tina Lindberg (2005-)
Viola Lindberg (1970-)
Selina Arnesdotter (1996-)
Amanda Arnesdotter (1998-)
Daniel Lindberg (1972-)
Emelie Wahlman (1992-)
Madeline Wahlman (1998-)
Elvira Lindberg (2011-)
Samuel Lindberg (1976-)
Sebastian Barrefjord (2002-)
Hugo Lindberg (2008-)
Regina Lindberg (1977-)
Michelle Bosnjak (1997-)
Irmeli Lindberg (2006-)
Albin Lindberg (2011-)
Isabella Lindberg (1979-)
Ida Ekstrand (2001-)
Sara Ekstrand (2003-)
Moa Östarve (2009-)
Eivor Lindberg (1939-)
Marie Ericson (1958-)
Andreas Andersson (1980-)
Anders Eriksson (1959-1974)
Kurt Lindberg (1941-)
Agneta Lindberg (1969-)
Rickard Lindberg (1972-)
Emilia Hjelt (1999-)
Wilma Hjelt (2004-)
Kerstin Lindberg (1943-)
Kent Öhlund (1964-)
Barn
Jasmin Öhlund (2004-)
Jannet Öhlund (2006-)
Roger Öhlund (1967-1992)
Barn
Barn
Barn
Karin Lindberg (1946-)
Kristin Lindberg (1952-2021)
Jörgen Wiklund (1971-)
Anna Wiklund (1975-)
Robin Wiklund (2006-)
Olof Adrian Sjöström (1885-1912)
Alma Sjöström (1888-1976)
Gustav Adolf Sjöström (1891-1974)
Britta Svensdotter (1759-1806)
Per Anton Andersson Hana (1795-)
Stina Lisa Persdotter (1823-1888)
Anna Britta Jonsdotter (1850-1884)
Johan August Sundén (1870-1938)
Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
Magnhild Sundén (1915-1977)
Eilard Öhlund (1943-1983)
Barn
Barn
Brita Andersdotter (1692-1737)
Önde Svensson (1723-1758)
Sven Öndesson Höglund (1749-1819)
Johan Svensson Höglund (1782-1862)
Maria Helena Johansdotter Höglund (1818-1856)
Johan Johansson Bergström (1849-1934)
Klara Bergström (1878-1953)
Nanna Hedlund (1901-1983)
Iris Forsberg (1921-2006)
Leif Öhlund (1941-2006)
Kent Öhlund (1964-)
Roger Öhlund (1967-1992)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Robert Öhlund (1988-)
Barn
Bertil Forsberg (1925-2012)
Barn
Barn
Barn
Asta Forsberg (1929-2010)
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Barn
Doris Forsberg (1934-1997)
Barn
Barn
Erik Andersson (1695-1738)
Britta Eriksdotter (1718-1810)
Johan Jonsson (1744-1809)
Katrina Johansdotter (1784-1855)
Jonas Adamsson (1817-1873)
Johan Jonsson (1851-1918)
Karl Artur Jonsson (1891-1980)
Elisabet Eriksdotter (1720-1810)
Olof Olofsson Åberg (1749-1787)
Anders Olofsson Pålack (1773-1827)
Anders Andersson Lundström (1807-162)
Johanna Kristina Lundström (1841-1921)
Johan Johansson Markström (1872-1955)
Karl Birger Johansson (1910-1942)
Ernst Emil Johansson (1913-1986)
Sigurd Johannes Johansson (1916-2001)
Svea Vendela Johansson (1917-2007)
Filip Karl Johansson (1921-1997)
Barn
Anna Gunhild Johansson (1923-2011)
Johan Eriksson (1720-1783)
Olof Johansson (1746-1809)
Karl Olofsson Lax (1779-1872)
Olof Karlsson Wikström (1807-1868)
Olof Wikström (1827-1885)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.