Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Lägg till fader...
Lägg till moder...
Peter Virske******** (-1399)
--1399 (man)

Vapen en ginstyckad sköld. Häradshövding i Västra hd. Belagd 1354-91. Lånar 1354 5/2 till Björn Larsson 50 mark penningar med villkoret att lånet ska återbetalas innan nästföljande påsk. Som pant ges gården Långö, Nydala sn, att behålla för alltid om lånet ej löses inom utsatt tid. Troligen löses lånet ej inom utsatt tid eftersom Peter 1366 säljer alla sina fastigheter i Långö till Ragvald Erengislesson (Bonde) varefter jorden via ett byte året därpå tillfaller Nydala kloster. Är 1361, vid två tillfällen, ett av 12 vittnen, dels vid jordbyte mellan Nils Andersson och abboten i Nydala samt en av Ingrid Ormolofsdotter gjord donation till Nydala.
Beseglar i juni 1366 två brev på Västra härads tingsplats utfärdade brev. Beseglar 1368 tillsammans med herr Karl i Skeppersta en Karl Ragvaldssons testamente vari bl a ges lösöre och pengar till varje kyrkopräst och kyrka i Västra härad.
Anges som häradshövding i Västra härad första gången i brev 1368 2/9 (sub sigillo proloqutoris Petri Virzsca), samt i Västra härad och Njudung 1369 4/3 (prolocutoris prouincie Waestrahearath Niuthungie).
Peter köper 1369 av Folke Petersson (Rossviksätten) allt det som Folkes systerson Bengt Nilsson ägde i Högagärde och Åkersände, Norra Sandsjö sn, för tre tunnor smör. Kallas väpnare först i brev 1370.
En Kerstin Gunnarsdotter uppgör 1371, med sin faders samtycke och dotterns mödernefränder, ett jordaskifte med Magnus Uddolfsson (Oxenstierna) i vilket hon bl a ger allt vad hon och dottern äger i Komstad, Ljuga sn. Bland de som skaftfört bytet är Peter som med all säkerhet är att betrakta som en mödernefrände.
Får 1374 kvittobrev på de böter han erlagt för de förbrytelser han gjort mot riddaren Ficke ven Vitzen. Samma riddare överlåter två år senare på kungens vägnar gården Ryd, som Olof Bagge tidigare innehaft och vad som därtill hör i Tridhishult på behaglig tid till Peter Virske.
Tillsammans med sonen Halsten skiftar han 1535 jord med biskop Nils i Linköping så att han byter godset Aelfsensthorp i Fröreda, Vetlanda sn, mot en ström Kulz quearn i Norra Sandsjö sn.
Peter omtalas som avliden 1399 då sonen Halsten överlåter till Nydala kloster den gård i Långserum, Svenarums sn, som Peter långt förut skänkt till klostret som själagift för sig, föräldrar och barn. Jämte sonen beseglar dennes gener Bengt Gusa, herr Sune i Sandsjö och häradshövding Sigmund Sigvidsson i Böllingetorp, Hultsjö sn.
Halsten Petersson
Britta Halstensdotter
Offe Nilsson Bååt
Karin Offesdotter Bååt
Johan Nilsson Ruska (1460-)
Lars Bröms (1502-1565)
Katarina Larsdotter Bröms (1545-1630)
Anna Pedersdotter (1579-)
Johan Börjesson Carlberg (1606-1676)
Maria Kalberg (1639-1722)
Kristina Rudbera (1666-)
Maria Kristina Bergia (1693-1731)
Arvid Johan Dahlberg (1725-1759)
Nils Joensson Bröms (1510-1574)

Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.