Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Lägg till moder...
Ernst Johansson Drake (1617-1696)
Marna Jönsdotter (1627-1707)
Göran Ernstsson Drake (1657-1732)
1657-06-11--1732-10-13 (man)

Född i Vittskövle.
Barn:
Johan Göransson
f 1679 Brösarp, Kristianstads län (-) ; d 1755 Brösarp, Kristianstads län (**) ;
Kirstina Göransdotter
f 1682 Brösarp, Kristianstads län (-) ; d 1726 Eljaröd, Kristianstads län (**) ;
Anna Göransdotter
f 1684 Brösarp, Kristianstads län (-) ; d 1768 Brösarp, Kristianstads län (**) ;
Per Göransson
f 1686 Brösarp, Kristianstads län (-) ; d 1750 Brösarp, Kristianstads län (**) ;
Ingeborg Göransdotter
f 1690 Brösarp, Kristianstads län (-) ; d 1762 Brösarp, Kristianstads län (**) ;
Lars Göransson
f 1695 Brösarp, Kristianstads län (-) ; d 1728 Brösarp, Kristianstads län (**) ;
Christen Göransson
f 1697 Brösarp, Kristianstads län (-) ;
Ernst Göransson
f 1698 Brösarp, Kristianstads län (-) ; d 1771 Brösarp, Kristianstads län (**) ;
---------------------------------
Från Anbytarforum-Släktnamn-Drake:

Det finns en Göran Ernstsson Drake född ca 1657 och dog 1732 i Lönhult, Brösarp. han tillhörde Drakesläkten från Böke, Vittskövle. Min anfader var Johan ernstsson Drake (brodern)bosatt i Böke 2. Jag har fått dessa uppgifter från en släktutredning som finns i Gärds härads hembygdsförening.Det är en pärm som heter "Släktbok för Ivar Olsson" .

Ur Anbytarforum-Brösarp-år 2011.
Jöran Ernstsson i Lönhult, Brösarp sn.
Consistorii ecclesiastici protokoll 1703 8/4, § 7. Domkapitlets i Lund arkiv, vol. AI:5.
"Såsom Parterne Jöran Ernestsson i Lönhult och Bröserup Sokn samt drängen Johan Jöransson och Hanna Persdotter som til denne dagen inciterade, i medler tijdh sig i saken föreent, at fadren tillåter sin son Johan Jöransson äcktenskap medh Hanna Persdotter, efter Hr Præpositi Floræi Bref dat Raflunda d: 23. Mart sidstl. så uphäfwes härmedh denne twist."

Göta hovrätt : Advokatfiskalens arkiv EVIIAAAK:1, s. 53v (Albo häradsrätts dombok 1685 3/10)
»Samme dagh för Rätten framkom Jöran Ernstzsohn i Lönnhullt, och inlade sitt köpebreff på 9/16 hem: ibidem som han aff sijn swägerfaders Broder, Lasse Pedersson j Lönnhullt, köpt haffwer, lydandes samme Breff som fölger, ad acta lagdt: Änn wijdare uppwijstes twenne Pergamentz Breff, det eena dat: Anno 1600. d. 10. Junij och det andre aff d 5. Octobris 1647. sampt medh ett lagbudz Tingzwittne af d 4. Febr. 1669. hwilke sköther och Breff i lijka måtto upplästes, och påskrijfne köparen Jöran Ernstsson tillställtes, och woro dhesse 12. tillstädes som dette kiöp hörde. Nl:n dommaren etc. Och äre dher å fasta at det kiöpp är lagligen giordt, och ity skall stånda och icke återgånga etc.».

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Anna Olsdotter (1656-1718)

 • Johan Göransson (1679-1755)
  Marna Johansdotter (1708-1784)
  Sine Månsdotter (1735-1816)
  Nils Jönsson (1756-1834)
  Karna Nilsdotter (1796-)
  Hanna Nilsdotter (1801-)
  Påhl Nilsson Wollf (1803-)
  Nils Nilsson Wulf (1805-1838)
  Elna Nilsdotter (1835-1902)
  Anna Andersdotter (1860-1918)
  Alma Augusta Efverman (1888-)
  Albert* Oskar Everman (1891-1970)
  Gustaf Viktor Everman (1892-1966)
  Emil Mauritz Ewerman (1894-1971)
  Ester Wilhelmina Jönsson (1897-1970)
  Nils* Ludvig Everman (1899-1975)
  Nils Andersson (1862-)
  Ingrid Andersdotter (1865-1931)
  Anni Henrietta Håkansson (1889-1889)
  Nils Håkansson (1890-1890)
  Svante Viktor* Håkansson (1892-1970)
  Torsten* Bernhard Gärdenfors (1921-1983)
  Hilda Håkansson (1895-1987)
  Martha Håkansson (1897-1975)
  Ingvar Nilsson (1924-2005)
  Anna-Stina Nilsson (1927-2015)
  Barn
  Barn
  Karna (Karin Anderson)(Carry Johnson) Andersdotter (1869-1903)
  Albin* George Johnson (1891-1962)
  Alvin Helmer Johnson (1914-1985)
  Barn
  Barn
  Mafred George Johnson (1920-1973)
  Arthur* Nels Johnson (1893-1971)
  Frances* Heloises Johnson (1924-1970)
  Barn
  Barn
  Barn
  Minnie* Albertina Johnson (1897-1964)
  Barn
  Barn
  Barn
  Barn
  Victor Johnsson (1900-1900)
  Victoria* Carolyn Johnson (1901-1962)
  Hanna Andersson (1872-1939)
  Johan Andersson (1872-)
  Odöpt Andersdotter (1875-1875)
  Emma Andersson (1879-1954)
  Barn
  Måns Nilsson (1808-)
  Jöns Nilsson (1810-)
  Lars Nilsson (1812-)
  Johan Nilsson (1816-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn serren som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.