Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Östen Nilsson**************Kusmark 12
Lägg till moder...
Lars Östensson (1615-1688)
Lägg till moder...
Anders Larsson (-1722)
Lägg till moder...
Östen Andersson Kruskopp (1672-1713)
Erik Jonsson***************Kusmark 4 (-1574)
Karin ?**************Kusmark 4
Nils Eriksson (-1641)
Lägg till moder...
Nils Nilsson
Lägg till moder...
Erik Nilsson (1610-)
Lägg till moder...
Nils Eriksson (-1698)
Jakob Hermansson****************Kågeträsk 3
Lägg till moder...
Herman Jakobsson
Lägg till moder...
Erik Hermansson
Lägg till moder...
Jakob Eriksson
Lägg till moder...
Per Jakobsson (1598-1686)
Lägg till fader...
Moder
? ?******************Storkågeträsk 3 (-1685)
Sara Persdotter (1632-1723)
Elisabet Nilsdotter (1672-1734)
Erik Östensson Hedman (1696-1748)
Jon Eriksson*****Stavaträsk 1 (-1561)
Ingeborg ?******Stavaträsk
Markus Jonsson (-1632)
Lägg till moder...
Mats Markusson
Lägg till moder...
Olof Matsson (1602-1679)
Peder Björnsson*************Kågeträsk (-1561)
Jöns Jonsson******************Kågeträsk 4
Lägg till moder...
Britta Jönsdotter
Anders Persson
Lägg till moder...
Olof Andersson (-1652)
Lägg till moder...
Britta Olofsdotter (1610-1695)
Mats Olofsson (1640-1680)
Britta Tomasdotter***********Lillkågeträsk1
Tomas Matsson Hedman (1671-1730)
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Fader
Lägg till moder...
Nils ?
Lägg till moder...
Nils Nilsson d.ä*********Falmark 10
Olof ?**********Bäck 7
Lägg till moder...
Sven Olofsson**********Bäck7
Jon Olofsson*********Bursiljum
Olof (Hersesson) (1380-1460)
Lägg till moder...
Anders Olofsson (1425-)
Lägg till moder...
Lucia Andersdotter i Viken
Gunilla Jonsdotter
Lucia Svensdotter
Nils Nilsson d.y
Lägg till moder...
Olof Nilsson
Lägg till moder...
Erik Olofsson
Lägg till moder...
Olof Eriksson
Ingeborg ****************Falmark 10
Jakob Olofsson (1620-1684)
Malin ?**************Falmark 10 (-1709)
Olof Jakobsson
Anders Olofsson***********Avan1
Lägg till moder...
Olof Andersson
Lägg till moder...
Nils Olofsson
Lägg till moder...
Mats Nilsson
Lägg till moder...
Jakob Matsson (-1688)
Olof Jonsson*************Kusmark 10 (-1597)
Mariet ?**********Kusmark 10
Jon Olofsson (1579-1661)
Moder
Maria Jonsdotter
Britta Jakobsdotter
Margareta Olofsdotter (1674-1740)
Britta Tomasdotter (1702-1758)
Tomas Eriksson Frimodig (1737-1805)
1737-07-20--1805-12-06 (man)

Född på Fällfors 3 soldat på roten 119 Frimodig för hemmanen Fällfors 1, 2, 3 och 4. Från 1758-74, han fick avsked på grund av att han fått ett hugg i foten och blivit oduglig till tjänst, blev istället nybyggare i Stryckfors,
Nybygget Stryckfors ligger emellan Fällfors och Åselet vid Byskeälven. Stryckfors nybygge beviljades till anläggning 1796. Men redan 1775 gjordes för Tomas Ersson Frimodig en besiktning av nybrukslägenheten Stryckfors av länsman och två nämndemän utsedda av tinget.

Vid synen konstaterades att Stryckfors (Ströcksforsen) låg en mil nordväst om Fällfors uppför Byskeälven. Platsen låg mitt mellan Åselet och Fällfors. Åkerstället låg på en hed på norra sidan om älven. Jorden bestod av fin sandmylla och var beväxt med gran- och tallskog.
Ängar fanns på ömse sidor av älven, 1/8 mil nedströms från åkern. Ängarna fanns på uddar och stränder som på vissa ställen var smala. Stormjölastranden som låg en halv mil uppströms åkerstället kunde bärgas utan röjning. Stranden samt ett kärr och en myr kunde ge 20 skrindor hö. Det var ovisst hur mycket marken kunde ge efter röjning. Marken var nu beväxt med stor gran- och björkskog samt med vide, och den ansågs kostsam att röja. Efter röjning skulle ängesmarken bli tillräcklig för ett nybygge, men kärret och myren krävde dikning. På Malbäcksmyran kunde man bärga 2 skrindor hö.
Timmer fanns nära åkern och näver fanns knappt till husbehov. Kvamställe fanns
1/8 mil från åkern och kvarnen kunde gå höst och vår. Litet fiske fanns i Finnnträsket och Medelträsket samt i Hundtjäm. Det fanns tillräcklig renmossatäkt men inte så rikligt mulbete. Fällfors byamän fanns inte med på synen, trots att deras ägor slutade strax utanför den utsynade marken. De hade nyligen röjt de ängar som låg närmast
nybygget.
Tomas Ersson Frimodig uppmanades i synehandlingen hämta tillstånd hos landshövdingen för nybygget, då det inte fanns några invändningar mot detta.

Han gifte sig 1761 med Kerstin Christiersdotter (1734-78) från Drängsmark 12. Andra gången var han gift med Sara Andersdotter (1736-1817) från Ostvik 8.
Han hade barnen Britta f. 1762, Katarina (1764-1815), Erik (1766-70), Katarina f. 1770, Sara (1777-77), Erik (1780-81) samt Anna 1782-1816).
År 1786 betalade Tomas Ersson i Stryckfors skatt för tobak och 1791 för fönster och sidentyg. Hemmanets mantal blev 7/32.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Kerstin Kristiansdotter (1734-1778)

 • Katrina Tomasdotter (1764-1815)
  Sara Greta Persdotter (1801-1857)
  Karl Anton Falk Johansson (1837-1893)
  Lydia Kristina Falk Johansson (1871-1953)
  Linnéa Lundgren (1914-1990)
  Edor Lindberg (1936-2011)
  Ellinor Lindberg (1966-)
  Emma Lindberg (1995-)
  Emilia Selin Lindberg (2015-)
  Matteo Vistedt (2017-)
  Elias Vistedt (2019-)
  Linnéa Lindberg (1997-)
  Therese Lindberg (1967-)
  Christoffer Öberg (1995-)
  Alexander Öberg (1997-)
  Johan Lindberg (1968-)
  Anija Bergh (1992-)
  Martin Lindberg (1997-)
  Fredrik Lindberg (1999-)
  Rickard Lindberg (2001-)
  Tina Lindberg (2005-)
  Viola Lindberg (1970-)
  Selina Arnesdotter (1996-)
  Amanda Arnesdotter (1998-)
  Daniel Lindberg (1972-)
  Emelie Wahlman (1992-)
  Mikkéll Wahlman (2014-)
  Madeline Wahlman (1998-)
  Elvira Lindberg (2011-)
  Samuel Lindberg (1976-)
  Sebastian Barrefjord (2002-)
  Hugo Lindberg (2008-)
  Regina Lindberg (1977-)
  Michelle Bosnjak (1997-)
  Irmeli Lindberg (2006-)
  Albin Lindberg (2011-)
  Isabella Lindberg (1979-)
  Ida Ekstrand (2001-)
  Sara Ekstrand (2003-)
  Moa Östarve (2009-)
  Eivor Lindberg (1939-)
  Marie Ericson (1958-)
  Andreas Andersson (1980-)
  Anders Eriksson (1959-1974)
  Kurt Lindberg (1941-)
  Agneta Lindberg (1969-)
  Rickard Lindberg (1972-)
  Emilia Hjelt (1999-)
  Wilma Hjelt (2004-)
  Kerstin Lindberg (1943-)
  Kent Öhlund (1964-)
  Barn
  Jasmin Öhlund (2004-)
  Jannet Öhlund (2006-)
  Roger Öhlund (1967-1992)
  Barn
  Barn
  Barn
  Karin Lindberg (1946-)
  Kristin Lindberg (1952-)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.