Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Erik Andersson*******Rösta
Knut Andersson*****Höfven
Lägg till moder...
? Knutsdotter
Petrus Ericus Rockstadius (1620-1691)
1620--1691 (man)

Född ca 1620 i Rösta, Resele (Y). Komminister från 1673 till 1681 i Överå, Sidensjö (Y). Kyrkoherde från 1681 till 1691 i Råneå (BD).
Fältpräst. Död 1691 i Råneå (BD).
Levnadsbeskrivning

Petrus Erici Rockstadius (1681-91), f. på 1620-talet i Resele s:n, son af hemmansägaren Erik Andersson i Rösta; modern var syster till kyrkoherden Hans Knutsson i Arnäs. Stud. i Upsalla i nov. 1651. Efter sin prästvigning blef han först kompanipräst vid öfverste Thomas Jerfelts regemente och därefter kaplan i Resele 1656.
Den 29 jan. 1662 köpte han af sin morbroders, ofvan nämnda khdes, änka hemmanet Höfven. Vid superint. P. Steuchii visitation i församlingen 21 juni 1663 uppgafs, att någon lönetvist ägt rum mellan kaplanen och sockneborna, hvarför superintendenten påbjöd, att Rockstadius skulle förväxlas till Nätra, »thet af honom med godt nöje och tacksägelse blef optaget». Han sålde följande år Höfven till löjtnant Hemming Tideman. I Nätra låg han i ständiga konflikter med sin khde Olof Hosselius (se II, s. 378).
Den 23 febr. 1674 rekomm. han till regem.präst. vid öfverste Jacob Stegmans regem. efter Z. Anzenius, blef år 1676 regementspredikant vid Jämtlands dragoner samt stabspredikant under fältmarskalken Henr. Horn och deltog i det dansk-norska kriget, hvarunder han »myckit ondt så ibland våra som hoos fienden uthstådt». Så blef han vid affären vid Ovikens kyrka jämte major Rutencrantz tillfångatagen af de norske och förd till Norge, men återkom vid fredsslutet och förordnades till khde i Ragunda 1678. Här lät han återuppbygga den under kriget nedbrända prästgården och visade sig synnerligen verksam, men hans ställning där var mer än osäker. Huspredikanten hos fältmarskalken Gustaf Horn, Salomon Hofverberg, som blifvit regementspastor vid Jämtlänningarna, hade vid khdebefattningens tillsättande klagat öfver prejudice, och huru »man drillade med rättvisan», så måste Rockstadius oaktadt Hsands konsist. lade sig ut för honom, efter att under två år berömligen innehaft Ragunda, utrymma lägenheten åt Hofverberg och i stället 1681 mottaga khdebeställningen i Råneå. Han lär varit en mycket god predikant, men raljant och skämtsam i sitt tal, hvilket på den tidens språk betecknades med uttrycket »glisig». Afled här år 1691, efter en mer än vanligt för en prästman skiftesrik lefnad.


Gift med Christina Sidenia, f. ca 1632, dotter till bonden Johan Pehrsson i Nyland, Sidensjö s:n. Genom hustrun blef khden ägare till detta hemman. Hon öfverlefde sin man, aktad och ärad under namn af »mor i Öhn», en by i Råneå, där hon bodde ännu 1704.

Barn:

Magdalena, f.1645 d.1734 g. m. pastorerna i Åsele Daniel Edin och Petrus Anzenius; Petrus, f. 2/1 1665, komm. här i Råneå;

Erik, f. omkr. 1650, stud. 1671, blef huspredikant hos grefve Stenberg, d. i Sthm;

Christina, f. 1659, g. m. rådmannen, glasmästaren och handl. Erik Er. Häggman, i Piteå, d. 17/10 1712;

Brita, g. m. rådman och handl. Lars Fabricius i Piteå, makarne förlorade all sin egendom vid ryssarnas sköfling af staden. Hon afled 1734, han 1735;

Catharina, g. m. guldsmeden Johan Fougt i Hsand, föräldrar till khde Abr. Fougt, N. Torneå.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Kristina Johansdotter Sidenia (1632-)

 • Magdalena Rockstadia (1645-1734)
  Gertrud Danielsdotter Edin (-1724)
  Anna Kristina Granberg (1714-1808)
  Olof Lestander (1737-1797)
  Johan Olofsson Lestander (1767-1830)
  Johanna Læstander (1798-)
  Magdalena Nilsdotter (1824-1904)
  David Burman (1847-)
  Johan Burman (1876-1970)
  Johanna Burman (1879-1972)
  Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
  Magnhild Sundén (1915-1977)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  Barn
  Daniel Lestander (1750-1795)
  Sara Britta Lestander (1783-1867)
  Daniel Burman (1817-1903)
  David Burman (1847-)
  Johan Burman (1876-1970)
  Johanna Burman (1879-1972)
  Gunhild Elise Sundén (1913-2001)
  Magnhild Sundén (1915-1977)
  Eilard Öhlund (1943-1983)
  Barn
  Barn

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.