Släktforskningssajten Genvägar använder cookies för personlig anpassning, anpassning av vår nätreklam och andra ändamål. Läs mer eller ändra dina cookie-inställningar. Genom att fortsätta använda vår tjänst samtycker du till vår användning av cookies.
G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Olof Eriksson**********Öråker
Lägg till moder...
Olof Örnberg (1698-1752)
1698--1752-11-14 (man)

Olof Olofsson Örnberg, f. 1698 i Öråker, Skön sn. Död 1752 14/11 i Burträsk sn. Student 1715-09-28 blev förordnad november 1721 till skolmästare i Luleå, och fick befallning att strax efter jul förfoga sig dit, hvarvid han i förbifarten i Härnösand undergick prästexamen och 1721-12-21 prästvigdes. Vid valet efter komm. G. erhöll han röstpluralitet och utnämning här till kaplan 1734-12-18, men fullmakten kunde ej utelämnas till honom, förrän han lagligen befriat sig från några beskyllningar. Då han här höll sin profpredikan hade han, enligt kyrkoherden Anders Hernodius förebar, visat honom ohöflighet och tillåtit sig alltför groft skämt. Kyrkoherden hade röstat på en annan sökande, kollega i Umeå J. Nessler, för dess eftertryckliga predikningar och exemplariska prästlefverne, men förklarade sig nöjd med Örnberg, om han ville ohöfligheten och superiet bortlägga. Örnberg stämde i sin ordning kyrkoherden, men det gick till förlikning. Konsistoriet önskade att Örnberg, så fort ske kunde, måtte emottaga sacellanien och lämna sin skolmästarebefattning, hvilket Örnberg ville endast med villkor, att han utom 1⁄2 kaplanslönen under nådåret även fick uppbära halva skolmästarelönen. Konsistoriet medgav detta. Från maj 1736 uppbar han full lön. Han jämte en bonde drunknade på återresan från ett socknebud till Lappvattnet under svag is på Burträsket ej långt från Skarviken den 14 november 1752.
Gift 1722 med änkan Märta Nyman "Sidenbom"

Paret hade barnen:

Helena Örnberg f. 1722-10-26. Dop 1722-10-28 Luleå Domkyrkoförsamling, Norrbottens län. d. 1795-03-24 Tvärtjärn, Burträsk, då blind. Gift 1744-09-18 med sergeanten Olof Bäckström d.1770

Olof Örnberg f. 1724-08-30 Dop 1724-08-31 Luleå Domkyrkoförsamling, Norrbottens län. d. 1804 Nederkalix, Norrbottens län;

Axel Örnberg f. 1726-11-14. Dop 1726-11-16 Luleå Domkyrkoförsamling, Norrbottens län. Prästvigd i september 1750 till adjunkt hos stadskomminister i Piteå, nådårspred. här efter fadern 1752, adjunkt hos prosten Solander i Piteå 1754 och prosten Rhen 1762; på general W. Carpelans förord och efter 1765-06-27 avled. past. ex., bat. pred. vid Västerb. regem. s. å. och regementspastor 1773, erhöll fullmakt 1773-09-25 såsom komminister i Piteå landsförsamling, tillträde 1776, utnämnd kyrkoherde i Burträsk 1780-10-11, tillträde 1782-05-01.
Prästerskapet i Burträsk hade fått till sin hjälp Olof Norenius, som utom det, att han gjort sig skyldig till dryckenskap, bevisat kyrkoherden sidvördnad. Vid tinget hade yrkoherde Örnberg förklarat sig villig att eftergifva sin talan, om Norenius kunde bekväma sig att erkänna sin förseelse och göra afbön; Norenius åter utlät sig, att om han skulle gå ett steg till förlikning, borde kyrkoherden ge två. Örnberg afled emellertid 29 juli 1794, innan slutdomen föll öfver den oregerlige Norenius.
Gift 1768 med Elisabeth Catharina Rhén, f. Gedda, 1723-02-21, änka efter kyrkoherden Eric Rhen i Piteå. Såsom blind och ur stånd att bidraga sin bärgning erhöll hon ett extra nådeår, men avled redan 1795-04-16, och Kungliga. Majestät avslog hennes dotters prostinnan Hollströms ansökan att få åtnjuta första nådåret efter sin avlidna moder. Inga barn.

Anna Catharina Örnberg f. 1729-08-18. Dop 1729-08-20 Luleå Domkyrkoförsamling, Norrbottens län d.1794-07-15, Bygdeå sn gift 1750-02-22 med mantalskommissarien Anders Degerström i Bygdeå.

Kopplingar till andra personer:
 • 1722: gift med Märta Sidenbom (1681-1767)

 • Olov Örnberg (1724-1804)
  Anna Britta Örnberg (1760-1851)
  Märta Helena Örnberg (1761-1799)
  Karolina Margareta Furtenback (1790-1861)
  Karl Olof Furtenback (1792-1844)
  Carl Furtenback (1816-1816)
  Cajsa Helena Furtenback (1817-1901)
  Anna Carolina Furtenback (1821-1840)
  Klara Margareta Furtenback (1822-1872)
  Carl Göran Furtenback (1825-1837)
  Johanna Furtenback (1828-1915)
  Helena Karolina Öhrlund (1847-1914)
  Nils August Viklund (1880-)
  Johan Helmer Wiklund (1884-1955)
  Johan Olof Öhlund (1849-1930)
  Klara Johanna Öhlund (1873-1962)
  Kristina Elisabet Öhlund (1876-1962)
  Ann Sofia Öhrlund (1879-)
  Jenny Maria Öhrlund (1882-1957)
  Ida Amalia Öhrlund (1885-1965)
  Hilma Karolina Öhlund (1888-1956)
  Tyra Karolina Forsberg (1922-2016)
  Anna Britta Forsberg (1925-2017)
  Johan August Öhrlund (1891-1958)
  Erik Johannes Ölund (1904-1950)
  Karin Maria Öhlund (1926-1986)
  Barn
  Anna Ethel Birgitta Öhlund (1940-2022)
  Britta Catharina Öhrlund (1851-1918)
  Nils Petter Johansson Öhlund (1853-1932)
  August Johansson Öhrlund (1856-1931)
  Karl Otto Öhrlund (1858-1959)
  Margreta Sofia Öhrlund (1860-1939)
  Margareta Öhlund (1890-1951)
  Karl Öhlund (1893-1967)
  Johan Öhlund (1895-1960)
  Albert Öhlund (1898-1979)
  Konrad Öhlund (1901-1976)
  Anna Johanna Öhrlund (1863-1908)
  Karl Karlsson (1890-)
  Johan Karlsson (1891-1916)
  Anna Eufrosyna Karlsson (1893-1973)
  Rut Karlsson (1899-1978)
  Paul Karlsson (1901-1985)
  Maria Charlotta Öhrlund (1865-1947)
  Maria Öhlund (1900-1963)
  Karin Maria Öhlund (1926-1986)
  Simon Öhlund (1901-1963)
  Anna Öhrlund (1903-1933)
  Charlotte Öhlund (1907-1992)
  Rickard Öhlund (1908-1990)
  Fredrika Lovisa Öhrlund (1870-)
  Karl Otto Öhlund (1872-1950)
  Johan Olov Furtenback (1830-1867)
  Margareta Katarina Furtenback (1856-1938)
  Johanna Kristina Furtenback (1857-1901)
  Helena Carolina Furtenback (1859-1877)
  Olov Furtenback (1861-1899)
  Eva Lovisa Furtenback (1864-1885)
  Anton Anders Furtenback (1866-1918)
  Maria Charlotta Furtenback (1836-1837)
  Sofia Margareta Örnberg (1762-1831)
  Olof Elias Burman (1785-1849)
  Hans Olof Örnberg (1767-1804)
  Erik Örnberg (1768-1797)
  Sara Maria Örnberg (1769-1854)
  Elisabet Magdalena Örnberg (1771-1771)
  Barbro Katarina Örnberg (1774-1815)
  Anders Magnus Örnberg (1775-1852)
  Nils Per Örnberg (1776-1778)
  Axel Örnberg (1778-1800)
  Karl Jakob Örnberg (1779-1845)
  Göran Fredrik Örnberg (1781-1814)
  Axel Örnberg (1726-1794)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.