G e n v ä g a r

Om Släktforskningssajten Genvägar
Till släktträden
Samarbeta
Stöd
Logga in
Sök
Visning
Index
Personer
Ny person
Importera
Visa släktträd
Redigera person
Redigera relation
Fader
Lägg till moder...
Gunnar Jonsson
Lägg till moder...
Jöns Gunnarsson (1530-1597)
Lägg till moder...
Gunnar Jönsson (1570-)
Lägg till moder...
Jon Gunnarsson (1605-1635)
Lägg till moder...
Gunnar Jonsson (-1668)
Holger Jonsson**********Bygdeträsk 3
Lägg till moder...
Brita Holgersdotter
Per Gunnarsson
Anders Andersson**************Kvarnbyn 3
Lägg till moder...
Elof Andersson
Lägg till moder...
Jöns Elofsson
Lägg till moder...
Lars Jönsson
Lägg till moder...
Jöns Larsson (-1700)
Lägg till moder...
Karin Jonsdotter (1664-1737)
Karin Persdotter (1691-1773)
1691-04-17--1773-01-18 (kvinna)

Karin Persdotter född i Bygdeträsk 5, Burträsk död i Åbyn. Gift 1720-05-01 med Hemmansägare på Åbyn 7, 1721 ml- 1750 jb- Corpral, bonden Stephan Mårtensson Utter född 1692-01-24 och död 1777-04-24 i Åbyn.

Barn:

Karin Stefansdotter

Mårten Stefansson

Katarina Stephansdotter f.1721 d.1810-03-16 Lappvattnet 1, Burträsk gift 1749 med Anders Eriksson f.1726 o.d 1795-04-15 Lappvattnet 1, Burträsk.

Mårten Stephansson f.1722 d.1742 i Finland

Anna Stephansdotter f.1726-01-01 d.1778-03-12 Andersvattnet 2, Burträsk.

Elsa Stephansdotter f.1727-08-? d.1808-03-21 Renbergsvattnet, Burträsk

Pär Stephansson f.1730 till Stafträsk d.1814-08-16 Ljusvattnet, Burträsk.

Staffan Stephansson f.1732 d.1802-03-28 Åbyn, Burträsk gift med Kristina Olofsdotter.

Kerstin Stephansdotter f.1734 d.1824-03-13 Blåbergsliden, Burträsk


Moderhustru (mor) Karin Jönsdotter f.1664 i Bygdeträsk 5, Burträsk d. 1637-10-30 tp. bodde på gården i Åbyn 1727.

KM: Stephan Mårtensson antogs som soldat Smålänning 1711. Förflyttad till corpral 040 Utter i Burträsk scken 1720-12. Han avgick 1735-06-23. Han njöt rotelön 1722-02-26-1725-04-15 och övrig tid Corpralslön. Föräldrar Mårten Nilsson och Karin Stephansdotter i Åbyn.

AO: Dmb1721 28/3 lät corpral Staffan Mårtensson Smålänning kungöra 1g uppbud det hemmansköp han med Matts Johansson i Åbyn således ingått och corp tillställa MJ 200d kpmt.

AO: Dmb1723 2/12 Fastebrev för Corp Stefan Mårtensson Smålänning dat 5 nov 1720 med innehåll, huru som han (MJ) med hustru Mareta till så hög ålder komna äro att de ej förmår sitt hemman i berörda by, Åbyn beläget av 1 tunna skatt längre förestå och bruka, helst som deras dotter uti stor svaghet och samvetsångest är råkad. för 200d kpmt.

AO: Dmb1736 21/9 Corpralen Stephan Mårtensson Utter att han å sin hustru Karin Persdotters vägnar och med hennes samtycke avstår hennes bördsrätt uti hemmanet i Bygdeträsk som Lars Nilsson bebor av 14skl vilket Lars Nilsson genom köp dels genom förgånga sig förvärvat emot 36d kpmt.

Hemmansrannsakan 1727. No 29 Luures Rothe i Åbyn. Tre bönder i Åbyn hade ansvar för rotet.
Åbyn 8 1/4 mantal: Matts Johansson vid roteringen (1695) skatte. Nu Corpral Staffan Mårtensson Utter. Leutnanten Indhelt.
Corporalen berättade att åboen Anders Östensson, en? Anders Nilsson ibidem, skolat inhägnat, sedan Roteringen ett stycke mark inom dess åker haga, hvaresthan nu bärgar en 3 skrindor Höö.
Timber och Näfverskoug, litet fiske till nödtorft. Öppen jord 1 Tunna. Gården Wähl bebygd. Ifrån hemmanet är 2 soldather utgången och den 3dje för Tremenning. Enda bonde.

KR: 1726-10-16 betalade församlingen till följande som arbetat denna höst på klockstapeln, så att vardera undfinga 1 d. 16 öre om dagen. Bland de 20 arbetarna var Corpral Utter i Åbyn som arbetade 1 1⁄2 dagsverke och fick 2 d. 8 öre.

KM: 1742 i januari: 77 §. Förekallades Corporalerne Stephan Mårtensson och Anders Nilsson, hwilka blifvit förafskedade åhr 1735, och föreställdes dem, om icke de, i anseende till Kongl. Majts och Cronans derunder beroende angelägenhet willa åtaga sig att exercera det antagna variering manskepet i Burträsk socken, så att de med börian allenast en gång om månaden blefwo tillöfwade att ställa sig i ordning och samt, marschera samt hålla rotar och leder, som ock wända sig till höger och Wänster och i ackttaga hvad wid swängning bör observeras, kunnandes man ej längre med exerserandet gå i brist af gewähr och ammunition? Hwarpå som bemälte Corporaler swarade sig finna deruti skyldighet fordran att efterkomma att hwad de i någon måtto å Kongl. Majts wägnar dem anmodat om, altså förordnades dessa Corporaler att åtaga sig varieringa karlarnas inöfwande uti berörda socknar, hwaruppå befalltes att utdrag uhr protocollet den skulle meddelas, till alla wederbörandes efterrättelse.

1750 specialjordabok Åbyn No 7 1/5 mantal skatte, som Stephan Mårtensson bebor och är till hus och jord i godt stånd har 3 tunnor utsäde, och kan föda 1 häst, 6 nöt och 12 får, äfven humlegård finnes.

Bouppteckning 1777-09-22 i Åbyn, Burträsk.

Kopplingar till andra personer:
 • gift med Stefan Mårtensson Smålänning Utter (1692-1777)

 • Anna Stefansdotter (1726-1788)
  Magdalena Isaksdotter (1755-1836)
  Per Persson (1781-1812)
  Magdalena Charlotta Persdotter (1805-1884)
  Eva Wilhelmina Granberg (1844-)
  Eva Johanna Granberg (1877-1940)
  Hilda Teolinda Lindblom (1921-)
  Ove Wiklund (1950-)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)
  Klara Josefina Granberg (1850-1930)
  August Alfred Lundgren (1876-1962)
  Anna Albertina Lundgren (1880-)
  Hilma Josefina Lundgren (1882-)
  Alma Johanna Lundgren (1884-1915)
  Per Sigurd Viklund (1909-1993)
  Sven Alfred Wiklund (1915-1986)
  Ove Wiklund (1950-)
  Jörgen Wiklund (1971-)
  Anna Wiklund (1975-)
  Robin Wiklund (2006-)
  Signe Emeli Lundgren (1887-1981)
  Jakob Helmer Lundgren (1890-)

  Tipsa någon om detta släktträd via e-post!

  Har du ytterligare upplysningar om denna släkt eller synpunkter på denna information? Kontakta då släktforskaren med användarnamn ohlund som gjort släktträdet.

  Vill du släktforska själv? Skapa ett eget användarkonto på Släktforskningssajten Genvägar.